Siirry sisältöön

Yrityksen kehittämisavustus investointeihin

Lapin ELY-Keskus, yrityksen kehittämisavustus 2014-2020

Tarvitseeko yrityksesi nostetta liiketoiminnan uudistumiseen tai kansainvälistymiseen? Kehittämisavustuksen avulla tuetaan yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luodaan parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi. Pohjois-Suomen ELY-keskusten yhteinen yritysrahoitusstrategia ja linjaukset tästä!

Yritystukihakemukset jätetään ELY-keskukseen jatkossa yritystukien sähköisen asioinnin kautta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-asiointi#.VBajvBYiyUQ

Tuen hakeminen sähköisesti edellyttää verohallinnon ylläpitämiä Katso-tunnisteita.

Yritystukijärjestelmä muodostuu kahdesta avustuksesta:

  • Yrityksen kehittämisavustuksesta
  • Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksesta

EAKR-osarahoitteisilla avustuksilla edistetään yritysten osaamista, kasvua ja kansainvälistymistä sekä parannetaan työllisyyttä. Avustuksia suunnataan nykyistä enemmän kasvuyrityksille sekä aiempaa riskipitoisempiin ja vaikuttavampiin hankkeisiin. Yritystuissa on voimassa jatkuva haku.

Hakija voi omalla riskillään aloittaa hankkeen toteuttamisen alkuperäisen hakemuksen vireille tulon jälkeen.

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Lisäksi voidaan hyväksyä koneiden ja laitteiden ostohintaa vastaavat vuokramenot kolmelta vuodelta. Menoihin ei voida sisällyttää hallinto-, rahoitus-, vakuutus-, korjaus-, huolto- tai muita vastaavia menoja.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksen investointeihin. Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen, metsätalouteen eikä maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen tai markkinointiin.

Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvaraista avustusta ja se myönnetään hankkeesta tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella.

Enimmäisprosenttiosuus investoinnin hankintamenosta on:

  • Mikroyritys 35%
  • Pieni yritys 35%
  • Keskisuuri yritys 25%
  • Suuri yritys 15%

Myöntämisen edellytyksenä on, että avustuksen saaja rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 prosenttia sellaisella rahoituksella, johon ei liity julkista tukea. Avustuksen myöntäminen edellyttää myös, että hakijalla voidaan katsoa olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.

Hankkeesta on hyvä neuvotella ennen hakemuksen jättämistä ELY-keskuksen asiantuntijan kanssa. Yrityksen kehittämisavustusta haetaan sähköisesti.

Lisätietoa täältä!

Alkuun