Siirry sisältöön

Maaseudun yritysrahoitus

Hankerahoitusta voi hakea kehittämishankkeisiin ja yleishyödyllisiin investointihankkeisiin. Uusia hankemuotoja tulevat olemaan innovaatio-, kansainväliset ja muut yhteistyöhankkeet sekä tutkimusyhteistyö tiiviimpänä ja laajempana osana ohjelmaa.

Yritysrahoitusvalikoimaan tulee uutena rahoitusmuotona yritysten perustamistuki, jota voidaan myöntää aloittavien yritysten lisäksi myös uuden toimialan aloittaville yrityksille. Käynnistysavustus poistuu, eikä kehittämisavustusta enää terminologisesti säädöksissä tunneta. Yrityksen investointituki säilyy jokseenkin entisellään; sillä voidaan rahoittaa yrityksen hankintoja, mutta myös toimintaedellytysten pieniä selvittämishankkeita.

Maaseuturahaston yritysrahoituksen piiriin tulevat maataloudenharjoittajien yritystoimintojen ja maaseudun mikroyritysten lisäksi pienet maaseudun yritykset. Maataloustuotteiden ensiasteen jalostuksessa rahoitusta voivat saada edellisen kauden tapaan myös keskisuuret yritykset ja kaupunkialueilla toimivat yritykset.

Hankehakemuksia voi jättää sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. Hyrrässä hakija voi myös seurata oman hankkeensa käsittelyprosessia.

Haun avauduttua rahoitusta voi hakea toimintaryhmien ohjelmista jatkuvasti, mutta ELY-keskuksesta rahoitusta haetaan hakuaikoihin perustuvalla hakumenettelyllä. Rahoituksen suuntaamista ja hankevalintaa ohjaavat toimintaryhmien paikalliset kehittämissuunnitelmat sekä ELY-keskuksen osalta alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma. Haun avautumisesta tiedotetaan erikseen.

Myös maksun hakemista helpottavia menettelyjä otetaan käyttöön. Kehittämishankkeissa yleiskustannukset voidaan hyväksyä laskennallisina hankkeen palkkakustannusten perusteella. Tällöin toteutuneita yleiskustannuksia ei tarvitse eritellä. Joissakin pienissä kehittämishankkeissa tuki voidaan myöntää myös kertakorvauksena ja maksaa hankkeen hyväksytyn suunnitelman toteutumisen perusteella.

Maaseuturahaston asiakkuudet koskevat mikro- ja pk-yrityksiä jotka toimivat maaseudulla. Maaseuturahaston tukipäätökset tehdään Lapissa. Yritystuki koskee yrityksiä, jotka toimivat kokoaikaisena, ympärivuotisena ja tuen saaminen ei aiheuta merkittävää kilpailuetua yritykselle. Toiminnalla on oltava jatkuvan kannattavuuden edellytykset. Sähköisen hakemuksen ja tarvittavien liitteiden lisäksi toimitetaan yrityksen liiketoimintasuunnitelma sekä kannattavuuslaskelmat.

Ko. suunnitelmien perusteella voidaan myöntää mm: uuden yrityksen aloitustukea (ei koske maatalouteen rekisteröityneitä yrityksiä eikä maataloustuotteiden tuotteiden jalostusta). Alla olevat tuet maksetaan kahtena eränä kertakorvauksena.

Huomaa, että hakija ei voi saada samaan aikaan starttirahaa tai nuoren viljelijän aloitustukea.

Investoinnit:

  • Tuen määrä max 40%
  • Yleiskulut, ekologiset ja taloudellista kestävyyttä koskevat uutuustutkimukset; tuki max. 50%

Lisätietoja täältä!

Chatbot