Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta eduskuntaan – tukea ei voi vielä hakea

Työ- ja elinkeinoministeriössä ja valtiovarainministeriössä valmisteltu laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta on annettu eduskunnan käsiteltäväksi 5.6.2020. Uuden kustannustuen tavoitteena on vähentää niiden konkurssiin ajautuvien yritysten määrää, jotka ovat kärsineet koronapandemiasta. Jotta yritys voisi saada tukea, pitää sekä toimialan että yrityksen liikevaihdon olla laskenut merkittävästi.

Kustannustuki tullaan maksamaan Valtiokonttorista. Tukea ei voi kuitenkaan vielä hakea, koska asiaa koskevaa lakia ei ole hyväksytty eduskunnassa.

Lue lisää: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallituksen-esitys-kustannustuesta-eduskuntaan-toimialan-ja-yrityksen-liikevaihdon-lasku-edellytyksena-tukeen

 

Ravitsemisala, hyvitys toiminnan rajoittamisesta

Niille päätoimisille yrityksille, joilla on verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus, maksetaan hyvitys kahdessa erässä automaattisesti nk. joukkomaksatuksena verottajan tietoihin pohjautuen. Hyvitystä ei tarvitse hakea eikä hyvityksen saaminen edellytä toimenpiteitä.

Ne yritykset, joilla ei ole verottajalle toimitettua 4/2020 alv-ilmoitusta, tai on yritys, jolla on muu päätoimiala tai on henkilöstöravintola, maksetaan hyvitys yrityksen toimittamasta hakemuksesta. Haku on avoinna 5.6. – 31.8.2020.

Lomake hakemusta varten on tässä verkko-osoitteessa: asiointipalvelu.ahtp.fi/forms/231306/fill
Lisätietoja: www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/mara

Syöttämällä sivuilla olevaan kenttään yrityksesi Y-tunnuksen ja painamalla ”Tarkista” saat vastauksen, kuuluuko yrityksesi tuen automaattiseen joukkomaksatuksen piiriin: https://mara.ahtp.fi/?fbclid=IwAR2b79uUKtWbOi0DKlroRzeTys3MaWjP_mDpk_K8yvYLBaCguyCh6edd44o

Uudelleentyöllistämisen tuki

Tukea haetaan hakemuksella. Haku on avoinna 5.6. – 30.10.2020

Lomake hakemusta varten on tässä verkko-osoitteessa: asiointipalvelu.ahtp.fi/forms/188001/fill
Lisätietoja: www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/mara

Ely, koronatuki, maksatusohjeet

– tilanneanalyysiin myönnetyn avustuksen loppuerän maksatushakemuksen yhteydessä tulee selvittää tilanneanalyysin vaikutukset yrityksen toimintaan. Koska tilanneanalyysi perustuu laskennallisiin kustannuksiin, maksatushakemuksessa ei tarvitse esittää syntyneitä kustannuksia.
– kehittämistoimenpiteitä koskevan avustuksen loppuerää koskevassa maksatushakemuksessa tulee esittää kehittämishankkeessa syntyneet tosiasialliset kustannukset sekä selvittää kehittämishankkeessa tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutukset yrityksen toimintaan. Lisäksi kehittämistoimenpide -hankkeissa tulee maksatushakemukseen aina liittää ote projektikohtaisesta kirjanpidosta, josta selviää avustuksen piiriin esitettävät menot.

Tilanneanalyysi maksatusohje
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/3519054/Yrityksen+kehitt%C3%A4misavustus+Korona+h%C3%A4iri%C3%B6iss%C3%A4_maksatushakemus_tilanneanalyysi_fi_20200511.pdf/64ec1005-c558-4573-bdba-95e7e3f6d47c

Kehittämistoimenpiteen maksatusohje
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/3519054/Yrityksen+kehitt%C3%A4misavustus+Korona+h%C3%A4iri%C3%B6iss%C3%A4_maksatushakemus_kehitt%C3%A4mistoimenpide_fi_20200511.pdf/7147d9d3-7b7e-431b-84ca-2938351be3f3

Maksatushakemuksen muistilista
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/3519054/Koronarahoitus_maksatushakemuksen_muistilista_23-04-2020.pdf/97dc07c1-8e6b-4b67-8148-f67ee60b3378

BF, koronatuki, maksatusohjeet

– täytä loppuraportti Business Finlandin asiointipalvelussa viimeistään 4 kuukauden kuluessa projektiajan päättymisestä.

Ohjeet täältä:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=-uqi5znHQds&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-uqi5znHQds#action=share