Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki

Starttirahan enimmäiskeston pidentämistä jatketaan, muutos voimassa 31.12.2021 asti

Koronapandemian vuoksi starttirahan enimmäiskestoa on pidennetty väliaikaisesti siten, että starttirahaa voidaan myöntää yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle.

Yli 12 kuukautta kestävä starttiraha on tarkoitettu yrittäjille, joiden edellytyksiin käynnistää tai vakiinnuttaa yritystoiminta normaalin starttirahakauden aikana koronavirusepidemia vaikuttaa heikentävästi.

TE-toimisto myöntää starttirahan enintään kuuden kuukauden jaksoissa. Starttirahan jatkoa on haettava TE-toimistolta. Pääsääntöisesti jatkohakemus on jätettävä TE-toimistolle ennen edellisen jakson päättymistä. Laki on voimassa 1.5.2020-31.12.2021 välisen ajan.

Lisäksi starttirahaa saavalle yrittäjälle voidaan maksaa starttirahaa myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei koronavirusepidemiasta johtuen voi työskennellä yrityksessään.

Lisätietoa: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html

Ely, koronatuki, maksatusohjeet

– tilanneanalyysiin myönnetyn avustuksen loppuerän maksatushakemuksen yhteydessä tulee selvittää tilanneanalyysin vaikutukset yrityksen toimintaan. Koska tilanneanalyysi perustuu laskennallisiin kustannuksiin, maksatushakemuksessa ei tarvitse esittää syntyneitä kustannuksia.
– kehittämistoimenpiteitä koskevan avustuksen loppuerää koskevassa maksatushakemuksessa tulee esittää kehittämishankkeessa syntyneet tosiasialliset kustannukset sekä selvittää kehittämishankkeessa tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutukset yrityksen toimintaan. Lisäksi kehittämistoimenpide -hankkeissa tulee maksatushakemukseen aina liittää ote projektikohtaisesta kirjanpidosta, josta selviää avustuksen piiriin esitettävät menot.

Tilanneanalyysi maksatusohje
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/3519054/Yrityksen+kehitt%C3%A4misavustus+Korona+h%C3%A4iri%C3%B6iss%C3%A4_maksatushakemus_tilanneanalyysi_fi_20200511.pdf/64ec1005-c558-4573-bdba-95e7e3f6d47c

Kehittämistoimenpiteen maksatusohje
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/3519054/Yrityksen+kehitt%C3%A4misavustus+Korona+h%C3%A4iri%C3%B6iss%C3%A4_maksatushakemus_kehitt%C3%A4mistoimenpide_fi_20200511.pdf/7147d9d3-7b7e-431b-84ca-2938351be3f3

Maksatushakemuksen muistilista
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/3519054/Koronarahoitus_maksatushakemuksen_muistilista_23-04-2020.pdf/97dc07c1-8e6b-4b67-8148-f67ee60b3378

BF, koronatuki, maksatusohjeet

– täytä loppuraportti Business Finlandin asiointipalvelussa viimeistään 4 kuukauden kuluessa projektiajan päättymisestä.

Ohjeet täältä:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=-uqi5znHQds&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-uqi5znHQds#action=share