Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2018

 

Ylitornion kunnan toimintavuosi alkoi juhlavissa merkeissä.  Ylitornion kunnanvaltuuston ensimmäisestä kokouksesta oli kulunut 100 vuotta. Ensimmäinen kokous oli pidetty 4.1.1918. Nykyinen kunnanvaltuusto kokoontui juhlakokoukseen 19.2.2018. Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi oli vieraana kokouksessa ja visioi puheessaan Lapin maakunnan tulevaisuutta ja Ylitornion kuntaa tulevaisuuden maakunnassa.

Ylitornion kunnan toimintavuosi oli vilkas ja kunta teki vuoden varrella isoja päätöksiä. Vuosi 2018 oli uuden valtuuston ensimmäinen täysi toimintavuosi.

Toimintavuotta leimasi edelleen valmistautuminen tulevaan maakuntauudistukseen sekä sosiaali- ja terveystoimen uudistukseen. Uudistusten valmistelussa on tehty eri tasoilla valtava määrä työtä. Tätä katsausta kirjoittaessani on kuitenkin selvää, ettei uudistuskokonaisuus toteudu.  Jälleen kerran näyttää siltä, että uudistuksessa palataan lähtöruutuun. Kansakunta on valinnut uuden eduskunnan ja uusi hallitus piirtää uudet askelmerkit ainakin sosiaali- ja terveystoimen uudistamiseen. On mielenkiintoista nähdä haudataanko maakuntauudistus uudessa mallissa kokonaan.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen sote-integraatio kuitenkin eteni päätökseen.  Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n toiminta käynnistyi kesällä 2018. Ylitornion kunta päätti jo vuoden 2017 keväällä, ettei kunta lähde mukaan yhteisyrityksen toimintaan.  Neljä Meri-Lapin kuntaa on mukana yhteisyrityksen perustamisessa. Yhteisyritys tuottaa kuitenkin suuren osan myös ylitorniolaisten erikoissairaanhoidon palveluista.

Sivistystoimessa oli työn alla useita selvityksiä. Perlacon Oy teki selvityksen lukiokoulutuksen tulevaisuudesta Ylitorniolla. Valtuusto nimesi luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista työryhmän, joka sai tehtäväkseen käydä yhteistyöneuvottelut Ylitornion Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiön kanssa. Tavoitteena on lukiokoulutuksen säilyminen paikkakunnalla. Vuoden aikana tehtiin selvitystyötä myös tulevaisuuden päiväkodista. Lopullisen päätöksen tekeminen siirtyi vuoden 2019 puolelle, jolloin päätettiin, että uusi päiväkoti rakennetaan koulukeskuksen läheisyyteen ns Ojavainion tontille.

Kunnanvaltuusto teki merkittävän päätöksen kesäkuun kokouksessa päättäessään lomituksen toimeksiantosopimuksen laajentamisesta siten, että Ylitornion kunnan toimeksiantosopimus kattaa myös Tervolan paikallisyksikön toimialueen. Ylitornion kunnan järjestämä lomitustoiminta tuplaantuu ja kattaa lähes 70 prosenttia maakunnan alueen lomitustoiminnasta.

SOS-lapsikylän toiminnan merkittävä supistuminen paikkakunnalla oli negatiivinen uutinen. Lapsikylällä on ollut sekä palvelun että elinvoiman kannalta iso merkitys alueellemme.

Toimintavuoden aikana valmisteltiin ja hyväksyttiin Ylitornion kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma vuosille 2018-2022. Merkittävä päätös oli myös työterveyshuollon toiminnan siirtäminen Lappica Oy:n toiminnaksi.

Kunta teki investointeja kuntotalo-uimahalliin ja Aavasaksan lasketteluolosuhteisiin. Ylitornion kunnan toiminta liikuntapaikkarakentamisessa huomioitiin myös maakunnan tasolla. Lapin urheilugaalassa luovutettiin Ylitornion kunnalle Vuoden liikuntapaikkatekopalkinto.

Ylitorniolle saapui syksyllä 2017 ensimmäinen ryhmä kiintiöpakolaisia. Uudet asukkaat otettiin kotikunnassamme vastaan suuren yksituumaisuuden vallitessa ja valtuusto hyväksyi saman vuoden joulukuussa, että Ylitornion kunta on valmis ottamaan vastaan uusia kiintiöpakolaisia myös vuosina 2018 ja 2019. Tämä tulee myös toteutumaan. Valtuusto hyväksyi helmikuussa maahanmuuttajien kotouttamisohjelman.

Kunnan alueen väestökehitys on edelleen suurin huolenaiheemme. Kunnan asukkaita kuolee paljon enemmän kuin uusia lapsia syntyy. Ylitornion elinkeino-ohjelmaa hyväksyttäessä todettiin, että positiivisemman kehityksen aikaansaaminen edellyttää vielä vaikuttavampia toimenpiteitä. Vanhat keinot eivät yksin riitä.

Suomen elinkeinoelämässä ja taloudessa oli positiivinen vire. Se näkyy Ylitorniollakin ja luo uskoa tulevaisuuteen. Kunnan yrityspalvelun ovi on onneksi käynyt kiihtyvällä tahdilla. Hyvä näin, sillä haasteet ovat todella kovia ja tarvitsemme entistä enemmän myönteisiä uutisia elinkeinoelämän rintamalta. Suomen Yrittäjät toteutti keväällä kuntien elinkeinopolitiikkaan liittyvän kyselyn. Kunnan toiminta sai yrittäjiltä positiivisen palautteen. Ylitornion kunnan toiminta elinkeinopolitiikassa arvioitiin maakunnan parhaaksi.

Kunnanvaltuuston joulukuussa 2017 hyväksymän vuoden 2018 talousarvion mukaan tilikauden tulos olisi ollut noin 300 000 euroa miinusmerkkinen. Valtuusto päätti talousarviovuoden aikana muutamia muutoksia talousarvioon ja muutosten jälkeen tilikauden alijäämä olisi ollut noin 800 000 euroa. Talouden osalta vuosi toteutui kuitenkin lievästi arvioitua paremmin. Tilikauden tulos on noin 500 000 euroa alijäämäinen. Tuloja oli puoli miljoonaa euroa vähemmän kuin menoja. Tulos olisi ollut positiivisempi, jos emme olisi joutuneet kirjaamaan lähes 182 000 euron alijäämähyvitystä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja kunnan rahoitusomaisuuden 197 000 euron alaskirjausta sijoituksista.

Kunnan henkilöstö on avainasemassa kunnan palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa kunnan asukkaille. Vuoden 2017 lopussa toteutettiin henkilöstökysely kunnan palveluksessa olevalle henkilöstölle. Noin puolet kunnan palveluksessa olevista henkilöistä vastasi kyselyyn. Kyselyn tulokset ovat kannustavia. Esimerkiksi työilmapiiri kunnassa koetaan hyväksi. Henkilöstön työhyvinvoinnin eteen on suunnitteilla uusia toimenpiteitä.

Ylitornion kuntakuva on hyvä. Ylitornion kunnan henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat tehneet hienoa työtä. Samoin yhteistyö yrittäjien, järjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa on ollut hyvää ja tuloksellista. Kiitos kaikille!

 

   

Tapani Melaluoto
Ylitornion kunnanjohtaja