Kunnanjohtajan katsaus Ylitornion kunnan vuoteen 2019

 

Yleistä

Kirjoitin vuoden 2018 kunnanjohtajan katsauksessa, että Ylitornion kunnan toimintavuosi alkoi juhlavissa merkeissä. Silloin juhlistettiin Ylitornion kunnanvaltuuston 100-vuotistaivalta. Maakuntajohtaja oli vieraana juhlakokouksessa 19.2.2018 ja visioi puheessaan Lapin maakunnan tulevaisuutta ja Ylitornion kuntaa tulevaisuuden maakunnassa.

Kun nyt keväällä 2020 kirjoitan kunnanjohtajan katsausta vuodesta 2019 emme ole yhtä juhlavissa tunnelmissa. Kiinasta vuodenvaihteessa lähtenyt koronavirus on hiipinyt pikkuhiljaa myös Eurooppaan ja Suomeen. Koronavirus, siihen varautuminen ja viruksen taltuttaminen hallitsevat tänä päivänä kaikkea elämää, niin kunnassa kuin muuallakin. Kaikki toiminta tähtää siihen, että saamme normalisoitua tilanteen. Iso kysymys on, millaisia jälkiä epidemia jättää ihmisten elämään, maailmantalouteen ja esimerkiksi kuntien toimintaan ja taloudelliseen asemaan. Voi olla, että tällä kaikella on iso vaikutus myös jälleen kerran työn alla olevaan valtakunnalliseen sosiaali- ja terveystoimen uudistukseen.

 

Merkittäviä päätöksiä

Ylitornion kunnanvaltuusto teki toimintavuonna 2019 merkittäviä tulevaisuuteen suuntaavia päätöksiä. Päätösten taustalla on vahva usko kunnan tulevaisuuteen. Valtuusto teki päätöksen uuden päiväkodin rakentamisesta Ainiovaaran koulukeskuksen välittömään läheisyyteen. Kirjastotalon peruskorjaus päätettiin toteuttaa jopa aiemmin arvioitua laajempana kokonaisuutena. Aavasaksan alueen kehittämiseen päätettiin panostaa lisää. Ylitornion kunta myönsi takauksen Alkkulan Aluelämpö Oy:lle ja sen myötä varmistui uuden aluelämpölaitoksen rakentaminen. Valtuusto hyväksyi kuntaan uuden rakennusjärjestyksen.

Kunnanvaltuusto hyväksyi sivistyslautakunnan esityksen Ylitornion kunnan sivistystoimen kehittämissuunnitelmaksi vuosille 2020-2025.  Kunnanvaltuusto teki periaatepäätöksen myös uusien kiintiöpakolaisryhmien ottamisesta kuntaan vuosina 2020 ja 2021.

Kunnanvaltuusto päätti, että kuntaverotus vuonna 2020 säilytetään entisellään sekä kunnan tuloveron että kiinteistöverojen osalta. Ylitornion kuntaverotus on alhaisempaa kuin maakunnassa keskimäärin.

 

Lomitustoiminta tuplaantui

Iso asia kunnan toiminnassa oli maatalouden lomituspalvelujen volyymin kaksinkertaistuminen. Ylitornio isännöi nyt ensimmäistä vuotta aiemmin Tervolan kunnan isännöimää lomitustoimintaa. Lapin maakunnan alueen lomituspalvelusta valtaosa toteutetaan Ylitornion kunnan järjestämänä.

 

Tuulivoimasta keskusteltiin

Alkuvuotta 2019 sävytti keskustelu tuulivoimatuotannon rakentamisesta kunnan alueelle. Keskustelussa olivat Raanujärvellä sijaitsevan Honkavaara-Isovaara-alueen ja kuntakeskuksen läheisyydessä olevan Reväsvaaran tuulivoimahankkeet. Kunnanhallitus päätti, ettei hankkeiden kaavoitus- ja yva-menettelyä käynnistetä. Samassa yhteydessä kunnanhallitus päätti, että kunnan tuulivoimalinjaus päätetään omana asiana. Linjausasiaa on valmisteltu osana Vähähiilinen Lappi-hanketta, jossa Ylitornion kunta on mukana. Tuulivoimalinjaus tulee valtuuston päätettäväksi kesällä 2020.

 

Kunnan taloudesta

Kunnan järjestämien ja tuottamien palvelujen osalta vuosi toteutui talousarviossa suunnitellun mukaisesti. Kunnan talouden osalta toteutuma on arvioitua parempi. Valtuuston joulukuussa 2018 hyväksymän talousarvion ja myöhemmin talousarviovuoden aikana tekemien päätösten jälkeen talouden alijäämä olisi voinut jäädä lähes miljoonaan euroon. Lopputulos on paljon arvioitua parempi.

Hallintokuntien talousarviokuri on ollut erinomainen. Esimerkiksi henkilöstökulut toteutuivat kuusi prosenttia pienempänä kuin oli arvioitu. Tämä tarkoitti noin 1,2 miljoonan euron säästöä ennakoituun verrattuna. Tällä saatiin kompensoitua hyvin palvelujen ostossa tapahtunut noin 550 000 euron ylitys. Palvelujen ostojen ylitys johtui suurelta osin vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelustelitoiminnan kasvamisesta. Erikoissairaanhoidon toteutuma oli talousarviossa arvioidun mukainen. Kunnan saamat myyntituotot ja maksutuotot toteutuivat talousarvion mukaisesti, jopa hieman paremmin.

Kunta sai verotuloja 12,570 miljoonaa euroa. Tämä on 280 000 euroa pienempi kuin talousarviota tehdessä arvioitiin. Valtionosuudet toteutuivat vastaavasti 260 000 euroa arvioitua paremmin. Valtionosuustulo oli 18,1 miljoonaa euroa.

 

Investointeja

Talousarviovuoden investoinnit olivat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Tämä on 0,5 miljoonaa euroa arvioitua pienempi. Pienempi toteutuma johtui pääasiassa Ainiovaaran alueen kehittämiseen ja Aavasaksan loma-alueen kunnallistekniikan rakentamiseen liittyvien hankkeiden siirtymisestä. Näihin hankkeisiin on varauduttu vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmassa.

 

Henkilöstö avainasemassa

Kunnan henkilöstö on avainasemassa kunnan palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa kunnan asukkaille. Kunnan henkilöstö ansaitsee suuren kiitoksen erinomaisesti tehdystä työstä. Henkilöstöllä on ratkaiseva rooli siinä, että palvelut ovat toimineet hyvin ja talousarviovuosi 2019 toteutui talouden osalta merkittävästi arvioitua paremmin. Tästä voin kunnanjohtajana olla hyvin ylpeä ja tyytyväinen. Kiitos hienolle porukalle!

Kuntakuvaa kannattaa vaalia ja soutaa samaan suuntaan

Ylitornion kuntakuva on hyvä. Sitä meidän kannattaa vaalia. Se onnistuu kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden hyvällä yhteistyöllä ja yhteen hiileen puhaltamisella. Toivon, että kaikki kokevat, että olemme samassa veneessä ja soudamme samaan suuntaan.

Kiitos kunnan luottamushenkilöille hyvistä tulevaisuuteen katsovista päätöksistä ja hyvästä yhteistyöstä. Yhteistyö yrittäjien, järjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa on ollut hyvää ja tuloksellista. Kiitos kaikille!

 

   

Tapani Melaluoto
Ylitornion kunnanjohtaja