Siirry sisältöön

Kotihoito

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa. Ylitornion kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaan selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään järjestämällä kodinhoitoapua, kotisairaanhoitoa, tuottamalla erilaisia tukipalveluja ja maksamalla omaishoidontukea.

Kotihoidon palveluita voivat saada henkilöt, jotka alentuneen toimintakyvyn tai sairauden vuoksi tarvitsevat apua selviytyäkseen kotona (esim. peseytymisessä, pukeutumisessa). Kotihoidon henkilökunta tekee myös sairaanhoidollisia toimenpiteitä (esim. lääkehoito, haavahoidot) niiden henkilöiden luona, jotka näitä palveluja alentuneen toimintakykynsä vuoksi kotiin tarvitsevat.

Toiminnan ohjenuorana on ennaltaehkäisevyys, joustavuus, omatoimisuuden tukeminen sekä asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Säännöllinen kotihoito suunnitellaan yhdessä asiakkaan, omaisen/läheisen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Sovitut palvelut kirjataan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

Kotihoidon maksut määräytyvät palveluiden määrän ja asiakkaan tulojen mukaan. Kotihoidosta asiakaskohtaiset päätökset tekee avopalveluiden ohjaaja.


Juha Keski-Antila
vs. palveluohjaaja
0400314275
juha.keski-antila@ylitornio.fi
Saara Bitter
vs. palvelupäällikkö
0400510326
saara.bitter@ylitornio.fi
Alkuun