Siirry sisältöön

Vammaispalvelu

Vammaispalvelulain tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Vammaispalvelulain mukaisia etuuksia voivat hakea henkilöt, joilla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelulaki on toissijainen eli tämän lain mukaisia palveluluita ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluita ja etuuksia muun lain nojalla.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja haetaan kirjallisesti tarkoitukseen varatulla lomakkeella, joita saa sosiaalitoimistosta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto sekä selvitys palvelusta aiheutuvista kustannuksista. Lataa vammaispalvelu- ja kuljetuspalveluhakemus Lomakkeet-sivulta

Kunnalla on erityinen velvollisuus

 • Järjestää vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, tulkkipalvelut ja palveluasumisen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.
 • Korvata asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset henkilökohtainen apu.
 • Kunta voi myös järjestää seuraavia määrärahasidonnaisia vammaispalvelulain mukaisia palveluja.
 • Sopeutumisvalmennus, päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, vaate- ja erityisruokakustannukset.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja hoitaa:

Jaana Kallo
sosiaalityöntekijä
Puh. 040 5049845
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Voit olla yhteydessä vammaispalveluihin sähköisen verkkoneuvonnan ja asioinnin kautta

 

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Kunnanhallitus on nimennyt toimikaudelle 2021-2024 vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi vammaisneuvostossa on edustettuna riittävä määrä vammaisjärjestöjen edustajia.

Vammaisneuvoston kunnan/järjestöjen edustajat toimikaudelle 2021-2024:

 • Ylitornion Invalidit ry Anita Häggman
 • Kehitysvammaisten tuki ry Eeva Lovikka
 • Ylitornion näkövammaiset ry Juhani Holster
 • Ylitornion reuma- ja tules ry Leena Pohjolainen
 • Ylitornion omaishoitajat ry Päivi Kurtti
 • Ylitornion Kuulo ry Paavo Horneman (varajäsen Salli Alahannu-Horneman)
 • Ylitornion mielenterveysyhdistys ry  Asta Väisänen
 • Ylitornion sydänyhdistys ry Risto Väisänen
 • Ylitornion syöpäkerho Sari Roivainen
 • Ylitornion muistiyhdistys ry Kaija Alaniemi
 • kunnanhallituksen nimeämät jäsenet:
  Matti Lipponen (varajäsen Tommi Knuuti), Leila Rautio (varajäsen Heli Mäkikyrö), Hanna Ojanperä (varajäsen Jari Angeria), Vuokko Vakkuri (varajäsen Rauha Turunen), Sari Salonen (varajäsen Regina Savolainen);
  kokoonkutsuja Päivi Riipi
Alkuun