Siirry sisältöön

Vammaispalvelu

Vammaispalvelulain tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Vammaispalvelulain mukaisia etuuksia voivat hakea henkilöt, joilla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelulaki on toissijainen eli tämän lain mukaisia palveluluita ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluita ja etuuksia muun lain nojalla.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja haetaan kirjallisesti tarkoitukseen varatulla lomakkeella, joita saa sosiaalitoimistosta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto sekä selvitys palvelusta aiheutuvista kustannuksista. Lataa vammaispalvelu- ja kuljetuspalveluhakemus Lomakkeet-sivulta

Kunnalla on erityinen velvollisuus

 • Järjestää vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, tulkkipalvelut ja palveluasumisen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.
 • Korvata asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset henkilökohtainen apu.
 • Kunta voi myös järjestää seuraavia määrärahasidonnaisia vammaispalvelulain mukaisia palveluja.
 • Sopeutumisvalmennus, päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, vaate- ja erityisruokakustannukset.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja hoitaa:

Jaana Kallo
sosiaalityöntekijä
Puh. 040 5049845
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Voit olla yhteydessä vammaispalveluihin sähköisen verkkoneuvonnan ja asioinnin kautta

 

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Kunnanhallitus on nimennyt toimikaudelle 2017-2021 vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi vammaisneuvostossa on edustettuna riittävä määrä vammaisjärjestöjen edustajia.

Vammaisneuvoston kunnan/järjestöjen edustajat toimikaudelle 2017-2021:

 • Anita Häggman, Ylitornion invalidit ry
 • Maria Viiri, Ylitornion kehitysvammaisten tuki ry
 • Eeva Lovikka, Ylitornion kehitysvammaisten tuki ry
 • Juhani Holster, Ylitornion näkövammaiset ry
 • Leena Pohjalainen, Ylitornion reuma- ja tules ry
 • Eija Lehtonen, Ylitornion reuma- ja tules ry
 • Paavo Horneman, Ylitornion kuulo ry
 • Asta Väisänen, Ylitornion mielenterveysyhdistys ry
 • Risto Väisänen, Ylitornion sydänyhdistys ry
 • Anja Pulkkinen, Ylitornion syöpäkerho
 • Kaija Alaniemi, Ylitornion muistiyhdistys ry
 • Vuokko Vakkuri, puheenjohtaja, kunnanhallituksen nimeämä (varajäsen Marjo Petäjäniemi)
 • Reeta Laitinen, kunnanhallituksen nimeämä (varajäsen Heli Syväjärvi)
 • Jari Angeria, kunnanhallituksen nimeämä (varajäsen Risto Vanhatalo)
 • Tommi Knuuti, kunnanhallituksen nimeämä (varajäsen Eugen Parviainen)
 • Anna-Maija Rautio, vammaispalveluiden ohjaaja, sihteeri puh.0400220384, anna-maija.rautio (at) ylitornio.fi
Alkuun