Siirry sisältöön

Puheterapia

Puheterapeutti Pauliina Pantsar

(paikalla torstaisin)

puh.040 703 7248

 

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikoinnin häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Puheterapeutin vastuualueeseen kuuluu sekä lasten että aikuisten puheen- kielen ja kommunikoinnin tutkiminen ja kuntouttaminen. Vaikeuksia voi olla myös äänenkäytössä tai syömisessä ja/tai nielemisessä.

Puheterapiaan tullaan yleensä terveydenhoitajan, lääkärin tai päivähoitohenkilöstön ohjaamana. Aika varataan suoraan puheterapeutilta. Ensikäynti sovitaan terveyskeskukseen puheterapeutin toimitilaan. Asiakaskäyntejä voidaan toteuttaa myös terveyskeskuksen ulkopuolella (mm. päiväkoti, esikoulu, kotikäynnit). Puheterapia sisältää kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisyn, niiden riittävän varhaisen toteamisen, tutkimisen, diagnosoinnin, kuntoutuksen järjestämisen ja seurannan. Yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa suunnitellaan ja sovitaan tavoitteet ja sisältö. Yhteistyötä tehdään muiden asiakasta hoitavien työntekijöiden kanssa. Lasten puheterapiajaksot toimivat kotiharjoittelun tukena. Vanhempien osallistuminen ja omaisten ohjaus ja tukeminen ovat osa puheterapiaa.

 

Puheterapeutin vastaanotolle voit hakeutua, mikäli lapsellasi on

 • äännevirheitä
 • ongelmia vuorovaikutuksessa
 • viivästynyt puheen ja/tai kielenkehitys
 • kehityksellinen kielihäiriö
 • änkytystä
 • lukivaikeus
 • kuulovamma
 • kaksi- ja monikielisyyteen liittyvät haasteet puheen ja kielenkehityksessä

 

Aikuinen voi hakeutua puheterapeutin vastaanotolle, mikäli hänellä on

 • afasia (kielellinen vaikeus, vaikuttaa esim. puheen tuottamiseen, ymmärtämiseen, lukemiseen, kirjoittamiseen)
 • dysartria (puheen epäselvyys)
 • dysfagia eli nielemisvaikeus
 • äänihäiriö (vaikeuksia esimerkiksi äänen kestämisessä tai ääni voi olla käheä)

Pauliina Pantsar
puheterapeutti
040 703 7248
pauliina.pantsar@ylitornio.fi
Alkuun