Puheterapia

Puheterapeutti Hilkka Kekkonen (paikalla pääsääntöisesti ti-ke)

puh.040 703 7248

 

Työ painottuu lasten kielenkehityksen ja puheen arviointeihin ja ohjaukseen.  Palvelua on myös aikuisille. Puheterapiaan tullaan yleensä terveydenhoitajan, lääkärin tai päivähoitohenkilöstön ohjaamana. Aika varataan suoraan puheterapeutilta. Ensikäynti sovitaan terveyskeskukseen puheterapeutin toimitilaan. Harkinnan mukaan asiakaskäyntejä terveyskeskuksen ulkopuolella (mm. päiväkoti, esikoulu, kotikäynnit).

Lasten yleisimmät ohjauksen tarpeet:

  • hidas puheenkehitys tai vuorovaikutuksen ja ymmärtämisen vaikeudet
  • äännepuutteet; hyvin epäselvä puhe 3-4 vuotiaana, useampi äännepuute 5-vuotiaana
  • lukemisvaikeuksia ennakoivat kielelliset puutteet

Esimerkkejä aikuisten terapian tarpeista:

  • äänihäiriö
  • puheentuoton vaikeus sairauksiin liittyen

Toiminta-ajatus

Puheterapia sisältää kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisyn, niiden riittävän varhaisen toteamisen, tutkimisen, diagnosoinnin, kuntoutuksen järjestämisen ja seurannan. Yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa suunnitellaan ja sovitaan tavoitteet ja sisältö. Yhteistyötä tehdään muiden asiakasta hoitavien työntekijöiden kanssa. Lasten puheterapiajaksot toimivat kotiharjoittelun tukena. Vanhempien osallistuminen ja omaisten ohjaus ja tukeminen ovat osa puheterapiaa.

Tavoitteet

Puheterapian tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikaatiohäiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmia.  Puheen rinnalle ovat yleistyneet kommunikaatiokuvat ja niiden käyttö lähipiirin kanssa.  Puheterapeutti seuraa ja tiedottaa alan kehityksestä erilaisille kohderyhmille. Myös internetin kautta löytyy tietoa, ohjeita sekä harjoitusohjelmia.


Hilkka Kekkonen
puheterapeutti
040 703 7248
hilkka.kekkonen@ylitornio.fi