Siirry sisältöön

Potilasasiamies

Sosiaali- ja Potilasasiamiestoiminta on organisoitu seutukunnallisesti. Potilasasiamiesasiat hoitaa Länsi-Pohjan Mielenterveysseura.

Yhteystiedot:
Kriisikeskus Turvapoiju
Etelärantakatu 6, 94100 Kemi
Sosiaali- ja potilasasiamies Satu Peurasaari
Puh. 040 572 3793

Tapaamiset potilasasiamiehen kanssa tulee sopia aina etukäteen.

Jos olet tyytymätön hoitoon, kohteluun tai palveluun

Pyri aina ensisijaisesti keskustelemaan tyytymättömyydestäsi asianosaisen yksikön kanssa. Asiat selviävät parhaiten ja nopeimmin siellä missä ne ovat tapahtuneetkin. Potilaan oikeudet Muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen teko.Jos tyytymättömyys ei selviä keskustelemalla, potilas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen terveyskeskuksen
vastaavalle lääkärille.

  • Muistutus on helppo ja nopea keino ilmaista mielipiteitä
  • Muistutus antaa hoitavalle yksikölle tilaisuuden korjata nopeasti epäkohtia
  • Potilas saa vastauksen korjaavista toimenpiteistä kuukauden kuluessa
  • Tarvittaessa järjestetään keskustelutilaisuus asianosaisten kesken
  • Muistutuksesta ei tehdä merkintää potilasasiakirjoihin
  • Jos muistutusta tehtäessä ilmenee, että on kyse potilasvahingosta tai vahingonkorvauksesta, potilasasiamies auttaa vireillepanossa.
  • Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeutta kannella hoidosta tai kohtelusta terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille.

Potilasvakuutus korvaa potilaalle sairauden- tai terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista potilasvahingoista. Potilasvakuutuskeskus

Lääkevahinkovakuutus korvaa lääkkeen aiheuttamista odottamattomista sairauksista tai vammasta aiheutuneista kustannuksista.

Alkuun