Siirry sisältöön

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoitoa voivat saada asiakkaat, jotka alentuneen toimintakykynsä, sairauden tai vamman vuoksi eivät kykene käyttämään kodin ulkopuolisia palveluita. Kotisairaanhoidon tavoitteena on auttaa vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita asiakkaita selviytymään kotona mahdollisimman pitkään asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Sekä mahdollistaa, että asiakas voi kuolla kotonaan hänen niin halutessaan.

Yhteystiedot
Sairaanhoitaja Milla Jansson
puh. 0400 290 137
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Alueet: Purasenvaara – Aavasaksa – Kuuroskoski – Aittamaanpää – Kuivakangas – Kaulinranta – Tengeliö – Pohjois-Portimo

Sairaanhoitaja Marja Palokangas
puh. 040 720 4687
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Alueet: Taroniemi – Kopanmäki – Kirkonkylä – Nuotioranta – Armassaari – Kainuunkylä – Väystäjä – Pekanpää

Sairaanhoitaja Maarit Mesilaakso / sijainen Tarja Heikka
puh. 040 596 8767
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Alueet: Etelä-Portimojärvi, Kallijoki, Törmäsjärvi, Mellakoski, Mellajärvi

Terveydenhoitaja Tuula Vettenranta
puh. 0400 188 187
sähköposti: tuula.vettenranta@ylitornio.fi
Alueet: Meltosjärvi, Raanujärvi, Jolanki, Pessalompolo, Lohijärvi, Pakisjärvi, Kantomaanpää.Mellakoski, Törmäsjärvi

Kotisairaanhoidon kotikäynnit

Kotisairaanhoito on eriytetty hoitajien osalta muusta neuvolatoiminnasta 1.9. 2004 alkaen, paitsi Meltosjärvellä jatkuu väestövastuinen toiminta. Lääkärit toimivat väestövastuisesti.

 • Kotikäyntipyyntö voi tulla asiakkaalta, omaiselta, lääkäriltä, sairaalasta, kotipalvelusta ym. yhteistyötaholta.
 • Kotisairaanhoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä.
 • Tilapäinen kotisairaanhoito
 • Kotikäynti ilman ennalta laadittua hoito- ja palvelusuunnitelmaa
 • Hoidontarve on tilapäinen
 • Säännöllinen kotisairaanhoito
 • Hoidontarve on jatkuvaa
 • Hoidon tarpeesta tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma vastaamaan asiakkaan tarpeita.
  Suunnitelma tehdään yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja hänen hoitoonsa osallistuvien eri yhteistyötahojen kanssa.

Kotikäynneillä kotisairaanhoitaja:

 • Kartoittaa asiakkaan hoidon- ja avuntarpeen
 •  Seuraa ja arvioi asiakkaan psyykkistä ja fyysistä vointia
 •  Antaa terveysneuvontaa ja itsehoidonohjausta
 •  Suorittaa sairaanhoidollisia toimenpiteitä (esim: lääkkeiden jako, injektioiden anto, verenpaineseuranta, laboratorionäytteidenotto, haavan hoito, ompeleiden poisto, korvien huuhtelu)
 •  Toteuttaa lääkärin määräämää hoitoa
 •  Arvioi apuvälineiden tarvetta ja hankkii ne tarvittaessa
 •  Ohjaa lääkärinvastaanotolle tarvittaessa
 •  Saattohoito
 •  Tukee ja ohjaa asiakkaan omaisia ja hoitajia

 


Milla Jansson
sairaanhoitaja/kotisairaanhoito
0400 290 137
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Maarit Mesilaakso
sairaanhoitaja kotisairaanhoito
040 596 8767
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Marja Palokangas
sairaanhoitaja/kotisairaanhoito
040 720 4687
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Tuula Vettenranta
terveydenhoitaja/kotisairaanhoito
0400 188 187
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Alkuun