Siirry sisältöön
Ajankohta: 15.07.2023 - 16.07.2023
Tornionlaakson taiteilijatapaaminen / Tornedalens konstnär möte / Torne valley artist meeting 15.7.2023
15 heinäkuun, 2023
13:00
16 heinäkuun, 2023
15:00
https://ylitornio.fi/wp-content/uploads/formidable/5/IMG_0296.png
https://fb.me/e/17NaLDKvN ja https://www.instagram.com/tornionjokilaaksontaiteilijat/?hl=fi
Riikka Tolonen ja Anniina Ukkonen
tornionjokilaaksontaiteilijat@gmail.com
TORNIONJOKILAAKSON TAITEILIJATAPAAMINEN kokoaa ensimmäistä kertaa taiteilijat yhteen yli taidelajien ja maan rajojen Suomen ja Ruotsin puolelta Ylitorniolle 15.-16.7.2023!
Koetko kaipaavasi yhteisöä ja verkostoa muista alueen taiteilijoista? Etsitkö muiden taidelajien osaajia projektiisi? Toivotko työhyvinvointipäivää taiteilijan arkeesi? Tavathaan kesällä!
Tapahtumassamme verkostoidutaan, kootaan tulevaisuuden taiteellisia työryhmiä tulevaisuustyöpajoissa ja luodaan Tornionjokilaakson taiteilijapankki. Lisäksi luvassa on myös hyvää ruokaa, saunomista ja illanviettoa!
Tapahtuman kohderyhmänä ovat Tornionjokilaaksoon kiinnittyvät taiteilijat molemmin puolin jokea Suomen ja Ruotsin puolelta. Tämä tarkoittaa joko asumista alueella, taiteellista toimimista alueella tai syntyminen alueella siten, että kiinnostuksena on taiteellisen työn
tekeminen Tornionjokilaakson alueella. Rajauksena toimii Meänmaan alue, mikä tarkoittaa
käytännössä seuraavia kuntia: Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Enontekiö, Haaparanta, Övertorneå, Pajala ja Kiiruna.

Tapahtuman takana järjestäjinä toimivat ylitorniolaislähtöinen tanssitaiteilija Riikka Tolonen ja torniolaislähtöinen tanssitaiteilija Anniina Ukkonen.

————————

TORNEDALENS KONSTNÄR MÖTE samlar ihop alla konstnärer i alla konstformer från båda sidor av Torneälven för första gången i Ylitornio 15.-16.7.2023!

Känner du längtan av känna dig en del av en större grupp och nätverk med andra artister från området? Söker du andra konstnärer i olika konstgenrer till ditt projekt? Önskar du en dag till arbetsvälbefinnande? Kom och möta oss!
I evenemangen skapar vi nya nätverk, samlas ihop framtidens konstnärliga grupper i framtidsworkhops och skapar Tornedalens regions konstnärsbank. Det blir också gott matt och bastu och samkväm!
Målgruppen är konstnärer som har någon stark kontakt till Tornedalen från båda sidor av Torneälven. Det betyder att man bor i området, jobbar inom konst i området eller har fötts där, så att det finns ett intresse av att jobba i konst i Tornedalen. Området är Meänmaa, som betyder följande kommuner: Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Enontekiö, Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna.

Evenemangens organisatörer är danskonstnärer Riikka Tolonen ursprungligen från Ylitornio och Anniina Ukkonen ursprungligen från Torneå.

————————

TORNE VALLEY ARTIST MEETING brings together artists across art forms and country borders from Finland and Sweden for the first time to Ylitornio on July 15.-16, 2023!

Do you feel that you miss a community and a network of other artists in the area? Are you looking for colleagues in other art forms for your project? Do you wish to spend a work wellbeing day in your everyday life working as an artist? See you in the summer!

At our event, we are networking, assembling future artistic work groups in future workshops and creating the Torne Valley artist bank. Also there will be good food, sauna and enjoying the evening!

The target group of the event is artists of Torne Valley on both sides of the river from Finland and Sweden. This means either living in the area, working artistically in the area, or being born in the area so that the interest is in to do artistic work in the area of Torne Valley. Basically is the area of Meänland, including following municipalities; Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Enontekiö, Haaparanta, Övertorneå, Pajala and Kiiruna.

The organizers of the event are dance artist Riikka Tolonen originally from Ylitornio and dance artist Anniina Ukkonen originally from Tornio.


Chatbot