Siirry sisältöön

Varhaiskasvatus

 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Tavoitteena on edistää lasten oppimista ja hyvinvointia sekä tarjota monipuolista pedagogista toimintaa.

Varhaiskasvatuslain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on äidin tai isän vanhempainrahakauden päätyttyä oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksen vaihtoehtona perhe voi valita lasten kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen. Tukimuodoista saa tietoa Kelasta.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta eikä tarve ole ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatushakemus tehdä niin pian kuin mahdollista, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Varhaiskasvatusta haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Sähköiseen hakemukseen pääset tästä tai kuvan linkistä.
Jos sähköinen hakeminen ei onnistu, voi toimittaa paperisen hakemuksen.
Hakemuslomakkeita saa varhaiskasvatustoimistosta, päiväkodista ja kunnan kotisivuilta.
Hakemus tulee toimittaa varhaiskasvatustoimistoon, os. Ylitornion kunta, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio.

Mikäli esiopetuksessa oleva lapsi tarvitsee aamu- ja/tai iltapäivähoitoa, tulee tehdä varhaiskasvatushakemus.

Kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan vähintään 35 h viikossa annettavaa varhaiskasvatusta ja osa-aikaisella varhaiskasvatuksella alle 35 h viikossa annettavaa varhaiskasvatusta. Kokopäivähoidossa lapsen hoitoaika kestää yli viisi tuntia ja osapäivähoidossa enintään viisi tuntia vuorokaudessa.

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkodit, hoitajan omassa kodissa tapahtuva perhepäivähoito, lasten kotona tapahtuva kolmiperhehoito sekä ryhmäperhepäivähoito, jossa perhepäivähoitajat hoitavat lapsia kunnan järjestämässä tilassa. Päiväkodit ovat auki pääsääntöisesti kello 6.30–17.15. Ylitornion kunnan vuorohoidon linjausten mukaan muina aikoina päiväkoti on avoinna vain tarpeen mukaan. Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorotyötä tekevien perheiden lapsille ja sitä tarjotaan vanhempien työstä johtuvan tarpeen mukaan. Opiskelun vaatima vuorohoito edellyttää oppilaitoksen todistusta vuorohoidon tarpeesta. Vuorohoitoa ei tarjota harrastusten tai sivutoimisten työsuhteiden vuoksi. Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat vanhempien työvuoroihin. Juhlapyhinä lapsen tulisi pääsääntöisesti saada viettää juhla-aika perheensä kanssa. Jouluaattona, joulupäivänä, juhannusaattona ja juhannuspäivänä vuorohoito on suljettu. Muina juhla-aikoina vuorohoitoa järjestetään perustellun tarpeen mukaan (tapaninpäivä, uusi vuosi, loppiainen, pääsiäinen, vappu, helatorstai ja itsenäisyyspäivä).

Tarvittavat liitteet (esim. tulotodistukset, neuvolan/lääkärin täyttämä lomake erityisruokavaliosta, lääkärin lausunnot) voi liittää sähköiseen hakemukseen.  Varhaiskasvatushakemuksen voi tulostaa ennen lähettämistä tai lähettämisen jälkeen. Hakemuksen käsittelyn tilannetta voi seurata kirjautumalla eDaisy-palveluun tai tiedustella kunnan varhaiskasvatustoimistosta.


Päivi Yliniva
varhaiskasvatusjohtaja
0400 220 368
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Chatbot