Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen eAsiointi

Varhaiskasvatus on ottanut käyttöön uuden Daisy-asiointiohjelman. Linkki ohjelmaan löytyy tekstistä tai kuvaa klikkaamalla.

Varhaiskasvatukseen hakemiseen ja päätösten tietojen katsomiseen on eDaisy 

 

 

 

DaisyFamily on huoltajille päivittäiseen käyttöön.

 

 

 

Palvelun kautta voit asioida kunnan varhaiskasvatuspalveluissa internetin välityksellä. Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenneyhteyden kautta.

eAsioinnista löydät seuraavat varhaiskasvatuksen sähköiset lomakkeet:

Varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta eikä tarve ole ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatushakemus tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Jos tarve on äkillinen, voi ottaa myös puhelimitse yhteyttä varhaiskasvatustoimistoon. Lähetetty hakemus on voimassa kuusi kuukautta lähettämispäivästä lukien. Varhaiskasvatuslain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on äidin tai isän vanhempainrahakauden päätyttyä oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan koulua edeltävänä vuonna. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, tulee täyttää myös varhaiskasvatushakemus.

Sähköiset päätökset

Huoltajilla on mahdollisuus saada kaikki varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyvät päätökset sähköisenä. Sähköisten päätösten edellytyksenä on huoltajalta saatu lupa sekä voimassa oleva sähköpostiosoite.

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Hoitoaikojen sähköisen ilmoittamisen kautta huoltajat ilmoittavat varhaiskasvatusyksikköön lapsen varhaiskasvatustarpeen. Päivittäiset hoitoajat ilmoitetaan mielellään kuukaudeksi eteenpäin, kuitenkin viimeistään edellisen viikon maanantaihin klo 12 mennessä sähköisesti. Jos lapselle ei tehdä aikavarauksia määräaikaan mennessä, katsotaan, että tarvetta varhaiskasvatukselle ei seuraavan jakson aikana ole.

 Jos hoitoaikoihin tulee äkillisiä muutoksia, esim. lapsen sairastuminen, tulee ottaa yhteyttä hoitopaikkaan joko puhelimitse tai tekstiviestillä. Äkillisiä poissaoloja ei voida merkitä Hoitoaikojen ilmoittamiseen, koska viikko on jo lukittu.

Ylitornion kunnan varhaiskasvatuksessa käytössä oleva tuntiperusteinen asiakasmaksu perustuu ennalta varattuihin tunteihin. Tuntivaraus tehdään hoitosopimuksella vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle ennakkoon. Jos kuukauden ilmoitettu tai käytetty tuntimäärä ylittää hoitosopimuksella varatun tuntimäärän, peritään maksu sen maksuluokan mukaan, johon tuntimäärä sijoittuu. Varatun tuntimäärän alittuessa peritään sopimuksen mukainen maksu. Mikäli ylitys toistuu, sopimusta on tarkistettava.

Hoitoaikoja voidaan ilmoittaa tehdyn hoitosopimuksen mukaisesti. Kun lapsella on säännöllisesti vapaapäiviä, joista on sovittu hoitosopimuksella, tällainen päivä ilmoitetaan tyhjänä päivänä. Kun lapsi on lomalla tai muusta syystä poissa, merkitään päivät Ennalta ilmoitettuna poissaolona. Poissaoloja ei ilmoiteta koskaan viikonlopuille.

 

Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä kunnan varhaiskasvatuspalveluihin.

Ylitornion kunta/Varhaiskasvatus
Alkkulanraitti 55
95600 Ylitornio
Puh. 0400 220368

 

 


Päivi Yliniva
varhaiskasvatusjohtaja
0400 220 368
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Alkuun