Siirry sisältöön

Ravitsemis-, siivous- ja pesulapalvelut

Ruoka-, siivous ja pesulapalveluja tuottava tukipalveluyksikkö on osa teknisiä palveluja. Tukipalvelujen tehtävänä on tuottaa eri hallintokuntien ydintehtäviä tukevia ruoka-, siivous- ja pesulapalveluja. Vastuuhenkilönä toimii ravitsemispäällikkö.

Ruokapalvelun tehtävänä on huolehtia kunnan ruokapalveluista. Toiminta-ajatuksena on valmistaa ja tarjota asiakaskeskeisesti ravinto-opillisesti oikeaa, maukasta ja kustannuksiltaan edullista ruokaa eri asiakasryhmille. Asiakaskunta koostuu päiväkotilapsista, ala- ja yläasteen oppilaista, lukiolaisista, työpaikkaruokailijoista, päiväkeskusasiakkaista sekä ikäihmisistä kotona ja laitoksissa.

Siivouspalvelun tehtävänä on huolehtia tilojen puhtaudesta sekä viihtyvyydestä ja näin edesauttaa asiakkaan toiminnan sujuvuutta. Tukipalvelu – yksikkö vastaa koulujen, kirjaston, kuntotalo-uimahallin, nuorisotalon, palvelutalon, päiväkotien, terveyskeskuksen sekä varikon ja jätevedenpuhdistamon siivousjärjestelyistä. Siivottavaa pinta-alaa on noin 20 000 m2. Pääosin siivous hoidetaan omana työnä ja noin 7000 m2 ostopalveluna.

Pesula vastaa palvelutalon ja kotipalvelun asiakkaiden tekstiilihuollosta sekä pieneltä osin muusta kunnan liinavaatehuollosta.

 

 

Erityisruokavaliot koulu- ja päiväkotiruokailussa

Peruskoulua käyvällä oppilaalla on jokaisena koulun toimintapäivänä oikeus maksuttomaan, täysipainoiseen ateriaan (Perusopetuslaki 31 §). Myös lasten ruokailu varhaiskasvatuksessa on lakisääteistä (Varhaiskasvatuslaki 11 §). Laadukkaat, terveelliset ja monipuoliset ateriat edistävät lasten hyvinvointia ja terveyttä.

Päiväkodeissa tarjotun ruuan terveellisyyttä ja täysipainoisuutta määrittävät Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksessa annetut ruoka- ja ravintoainekohtaiset suositukset. Kouluruokailun laatua ohjaa Kouluruokailusuositus (2017).

Ruokailusuosituksissa on huomioitu myös erityisruokavalioiden järjestäminen.  Ruokailusuosituksen mukaan terveydellisiin syihin perustuvien erityisruokavalioiden tarve selvitetään neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Uskonnollisista ja eettisistä syistä aiheutuvat ruokarajoitteet otetaan huomioon.

Ruoka-aineallergiat ovat tavallisimpia pikkulapsilla. Ruoka-allergiat saattavat poistua kokonaan iän karttuessa. Ylitornion kunnan kouluissa ja päiväkodeissa on käytössä kuuden (6) viikon kiertävä ruokalista. Erityisruokavaliot noudattavat perusruokalistaa niin paljon kuin se on mahdollista. Tarjottava ruoka on pääosin laktoositonta.

Allergiaepäilyissä vanhemmat/huoltajat ottavat ensin yhteyttä päiväkotilapsesta neuvolaan ja koululaisesta kouluterveydenhoitajaan. Terveydenhoitaja haastattelee vanhempia/huoltajia, arvioi erityisruokavalion tarpeen sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet sekä toimittaa ruokapalvelulle todistuksen erityisruokavaliosta. Neuvolaan ja kuluterveydenhoitajan vastaanotolle otetaan mukaan mahdolliset aikaisemmat lääkärintodistukset. Allergiatestien tuloksia ei hyväksytä todistuksena erityisruokavalion tarpeesta.

Pysyvästä erityisruokavaliosta tulee olla lääkärintodistus (keliakia, vaikea allergiaoire tai keskeinen ruoka-aine ja diabetes), ja siitä vanhempien/huoltajien tulee täyttää lomake ”Erityisruokavalio terveydellisistä syistä”. Lääkärintodistusta ei edellytetä vähälaktoosisesta ruokavaliosta, kasvisruokavaliosta eikä uskonnollisiin syihin perustuvasta ruokavaliosta. Näistä vanhempien/ huoltajien tulee täyttää lomake ” Muu ruokavalio”. Laktoosittomat ja vähälaktoosiset ruokavaliot tulee ilmoittaa keittiölle, jotta keittiö osaa varata riittävästi mm. ruokajuomia.

Todistus erityisruokavalioista tulee vanhempien/huoltajien päivittää vuosittain syksyllä. Todistukset toimitetaan Ainiovaaran keittiölle.

On erittäin tärkeää, että erityisruokavaliota noudattavan ruokailijan poissaolosta ilmoitetaan mahdollisimman aikaisin aamulla (klo 7.00 – 8.00) suoraan Ainiovaaran koulun keittiölle puh. 0400 220 358. Ilmoituksella vältetään turhien erityisruokavalioiden valmistus.  Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia erityisruokavalioita. Muuttuneista ruokarajoituksista on huoltajien ilmoitettava välittömästi.

 

Linkit lomakkeisiin:

Lomake 1: Erityisruokavalio terveydellisistä syistä

Lomake 2: Muu ruokavalio

 

Lisätietoa erityisruokavalioista mm. seuraavista lähteistä:

Ruoka-allergia  (www.kaypahoito.fi)

Lasten ruoka-allergia –opas (www.allergia.fi)


Aino Mäkinen
vt. ravitsemispäällikkö
0400 220 329
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Alkuun