Siirry sisältöön

Opiston esittely

Meän Opisto on Tornionlaakson seutukunnan, Ylitornion ja Pellon kuntien yhteinen seutuopisto. Meän Opisto on aloittanut toimintansa 2011, kun Ylitornion ja Pellon kansalaisopistot yhdistettiin yhteiseksi seutuopistoksi. Isäntäkuntana Meän Opistossa on Ylitornio, joka huolehtii opiston taloudesta ja hallinnosta. Palvelupiste löytyy molemmista kunnista. Opiston rehtorina toimii Ylitornion sivistysjohtaja Hanna Lintupuro ja  suunnittelijaopettaja Merja Lehkonen. Lisäksi toimistot Ylitorniolla, toimistossa työskentelee Iida Piuva ja Pellossa Markus Koivumaa.

Meän Opisto tarjoaa vuosittain n. 7000 opetustuntia, josta taiteen perusopetusta 120 tuntia. Kurssilaisia on n. 2800. Opetustunteja järjestetään koko toiminta-alueella. Päätoimisia opettajia opistossa on viisi, joista yksi toimii samalla opiston suunnittelijaopettajana. Tuntiopettajia opistossa on n. 40. Opetuksessa painottuu taideaineet, kädentaidot ja kielet. Viime vuosina erityisesti liikuntaan ja terveyteen liittyvien kurssien suosio on ollut kasvussa. Yleisin toimintamuoto on ollut kerran viikossa toimivat ryhmät.

Meän Opisto toimii aktiivisesti ympäristössään ja edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvoisuuden ja moniarvoisuuden toteutumista. Opiston opinnot ovat yleissivistyksellisiä, harrastuksellisia ja yhteiskunnallisia opintoja. Opinnot voidaan järjestää lyhyinä intensiivikursseina ja päiväopiskeluina, mutta myös iltaopintoina. Opinnot kuitenkin painottuvat pitkäkestoisiin, koko opintovuoden kestäviin vapaatavoitteisiin opintoihin. Opiston opinnot eivät ole tutkintotavoitteisia, eikä niiden sisältöä määritellä lailla, vaan opintoja toteutetaan paikallisten sivistystarpeiden pohjalta. Meän Opisto muiden opistojen tavoin määrittelee itsenäisesti toimintansa ja tavoitteensa, sekä vastaa toiminnan kehittämisestä.


Hanna Lintupuro
vs. kunnanjohtaja
0400 244 278
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Meän Opisto Pellon toimisto
toimistosihteeri
040 630 5445
etunimi.sukunimi@pello.fi
Jussi Välimaa
Musiikinopettaja
040 196 2953
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Merja Lehkonen
Vs suunnittelijaopettaja
040 620 7414
merja.lehkonen@ylitornio.fi
Iida Piuva
Toimistosihteeri
0406649477
Alkuun