Siirry sisältöön

Meän Opiston opetus

Meän Opiston koronatiedote 5.1.2022

Meän Opiston kurssitoiminta jatkuu toistaiseksi Ylitorniolla ja Pellossa kevätlukukauden alkaessa 10.1.2022 lähiopetuksena. Molemmissa kunnissa jatketaan nyt voimassa olevilla kontaktirajoituksilla rajoittamalla kokoontumisissa maksimaalisesti 20 henkilöön, jota ei voi toistaiseksi voimassa olevan koronapassin jäädytyksellä laajentaa tai ylittää.

Kurssitoiminta järjestetään koronaturvallisesti (TTL 58 c § ja TTL 58 d §) myös maskin käyttö huomioiden. Tilanteen tarkka seuranta jatkuu ja kaikkien yleisten tilojen tilanne kuuluu myös tämän seurannan piiriin (TTL 58 g §). Lisäksi laadimme tartuntalain 58 h §:n mukaiset suunnitelmat kurssitiloihin. Ne kurssit, joissa ilmoittautuneiden määrä ylittää 20 henkilön, järjestetään niin että jokaiselle kokoontumiskerralle tulee ilmoittautua kurssin opettajalle. Kokoontumiskerralle otetaan 18 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Näillä kursseilla olevia opiskelijoita ja opettajia tiedotetaan tästä erikseen.

Meän Opiston toimintaa ei siis Ylitorniolla tai Pellossa ole perusteltua vielä rajoittaa kokonaan niin ettei lähiopetusta järjestetä.

Mikäli koronatilanteen takia joudumme keskeyttämään aikuisten lähiopetuksen tiedotamme siitä mahdollisimman nopeasti. Kuulokesymbolilla merkityt kurssit siirtyvät silloin automaattisesti etäopetukseen mahdollisimman pian.

Lisätietoja

Hanna Lintupuro 0400 244 278 tai Merja Lehkonen 040 620 7414

—-

Meän Opisto on Tornionlaakson seutukunnan, Ylitornion ja Pellon kuntien yhteinen seutuopisto. Meän Opisto aloitti toimintansa 2011, kun Ylitornion ja Pellon kansalaisopistot yhdistettiin yhteiseksi seutuopistoksi. Isäntäkuntana Meän Opistossa on Ylitornio, joka huolehtii opiston taloudesta ja hallinnosta.

Meän Opiston tarkoituksena on tuottaa ja edistää paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukea persoonallisuuden ja sosiaalisten taitojen monipuolista kehittymistä ja elämänhallintaa. Meän Opisto toimii aktiivisesti ympäristössään ja edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista. Opiston tulee olla kaikkien opiston toimialueen asukkaiden käytössä.

Meän Opiston koulutustehtävänä on yleissivistävien, laadukkaiden, virkistävien, kohtuuhintaisten ja monipuolisten opintomahdollisuuksien tarjoaminen Ylitornion ja Pellon kuntien aikuisväestölle sekä soveltuvin osin lapsille ja nuorille, ikäihmisiä unohtamatta. Opiston koulutustehtävässä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Lukuvuosi 2021-2022

Syyslukukausi 13.9.2021 – 3.12.2021
Syysloma viikolla 42
Kevätlukukausi 10.1.2022 – 22.4.2022
Talviloma viikolla 10
Pääsiäinen 15.4 – 18.4.2022

Opinto-opas 2021-22 avautuu tästä linkistä

Lisäksi toivoisimme että antaisitte palautetta menneestä kaudesta ja kertoisitte mahdollisista kurssitoiveistanne https://ylitornio.fi/palvelut/mean-opisto/palaute-ja-kurssitoiveet

Kurssiesittelyt ja ilmoittautumiset kuvan linkistä:

 

 

 

 

 

 


Marja-Leena Laitinen
toimistosihteeri
0400 220 343
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Hanna Lintupuro
rehtori
0400 244 278
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Jussi Välimaa
musiikinopettaja
040 196 2953
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Meän Opisto Pellon toimisto
toimistosihteeri
040 482 6302
etunimi.sukunimi@pello.fi
Merja Lehkonen
Vs suunnittelijaopettaja
040 620 7414
merja.lehkonen@ylitornio.fi
Alkuun