Siirry sisältöön

Meän Opiston opetus

Meän Opisto on Tornionlaakson seutukunnan, Ylitornion ja Pellon kuntien yhteinen seutuopisto. Meän Opisto aloitti toimintansa 2011, kun Ylitornion ja Pellon kansalaisopistot yhdistettiin yhteiseksi seutuopistoksi. Isäntäkuntana Meän Opistossa on Ylitornio, joka huolehtii opiston taloudesta ja hallinnosta.

Meän Opiston tarkoituksena on tuottaa ja edistää paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukea persoonallisuuden ja sosiaalisten taitojen monipuolista kehittymistä ja elämänhallintaa. Meän Opisto toimii aktiivisesti ympäristössään ja edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista. Opiston tulee olla kaikkien opiston toimialueen asukkaiden käytössä.

Meän Opiston koulutustehtävänä on yleissivistävien, laadukkaiden, virkistävien, kohtuuhintaisten ja monipuolisten opintomahdollisuuksien tarjoaminen Ylitornion ja Pellon kuntien aikuisväestölle sekä soveltuvin osin lapsille ja nuorille, ikäihmisiä unohtamatta. Opiston koulutustehtävässä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Lukuvuosi 2023-2024

Syyslukukausi 11.9.-1.12.2023 (yhteensä 11 työviikkoa).
Syysloma viikolla 42 (16.-22.10.2023).
Kevätlukukausi 8.1.-19.4.2024 (yhteensä 13 työviikkoa).
Talviloma viikolla 10 (4.-10.3.2024).
Pääsiäinen 28.3.-1.4.2024 (ei opetusta).

Meän Opisto opinto-ohjelma 2023-2024

Lisäksi toivoisimme että antaisitte palautetta menneestä kaudesta ja kertoisitte mahdollisista kurssitoiveistanne https://ylitornio.fi/palvelut/mean-opisto/palaute-ja-kurssitoiveet

Kurssiesittelyt ja ilmoittautumiset kuvan linkistä:

 

 

 

 

 

 


Hanna Lintupuro
vt. kunnanjohtaja
0400 244 278
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Jussi Välimaa
Musiikinopettaja
040 196 2953
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Markus Koivumaa
toimistosihteeri, Pello
040 630 5445
etunimi.sukunimi@pello.fi
Merja Lehkonen
Vs suunnittelijaopettaja
040 620 7414
merja.lehkonen@ylitornio.fi
Iida Piuva
Toimistosihteeri
040 664 9477
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Alkuun