Palvelut 

Meän Opiston opetus

Meän Opisto on Tornionlaakson seutukunnan, Ylitornion ja Pellon kuntien yhteinen seutuopisto. Meän Opisto aloitti toimintansa 2011, kun Ylitornion ja Pellon kansalaisopistot yhdistettiin yhteiseksi seutuopistoksi. Isäntäkuntana Meän Opistossa on Ylitornio, joka huolehtii opiston taloudesta ja hallinnosta.

Meän Opiston tarkoituksena on tuottaa ja edistää paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukea persoonallisuuden ja sosiaalisten taitojen monipuolista kehittymistä ja elämänhallintaa. Meän Opisto toimii aktiivisesti ympäristössään ja edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista. Opiston tulee olla kaikkien opiston toimialueen asukkaiden käytössä.

Meän Opiston koulutustehtävänä on yleissivistävien, laadukkaiden, virkistävien, kohtuuhintaisten ja monipuolisten opintomahdollisuuksien tarjoaminen Ylitornion ja Pellon kuntien aikuisväestölle sekä soveltuvin osin lapsille ja nuorille, ikäihmisiä unohtamatta. Opiston koulutustehtävässä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Opinto-opas 2020-2021 Opinto-opas jaetaan jokaiseen Pellon ja Ylitornion talouteen viikolla 33 ( 13.–14.8. )

Ilmoittautuminen alkaa 25.8. klo 9.00 ja päättyy 7.9. klo 15.00

Lukuvuosi 2020-2021

Syyslukukausi 14.9.2020 – 4.12.2021, syysloma viikolla 42.

Kevätlukukausi 11.1.2021 – 30.4.2021, talviloma viikolla 10. Kiirastorstaina ja pääsiäisenä ei ole opetusta.

Kevään 2021 juhlat ja näyttely Musiikkimatinea Pellon koululla.
Opiston kevätjuhla Ylitorniolla Opistotalolla
Näyttely Ylitorniolla Opistotalon tiloissa toimiston aukioloaikoina ma-to 9-16 ja pe 9-15.

Lisäksi toivoisimme että antaisitte palautetta menneestä kaudesta ja kertoisitte mahdollisista kurssitoiveistanne https://ylitornio.fi/palvelut/mean-opisto/palaute-ja-kurssitoiveet

Kurssiesittelyt ja ilmoittautumiset kuvan linkistä:

 

 

 

 

 

 


Marja-Leena Laitinen
toimistosihteeri
0400 220 343
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Merja Lehkonen
suunnittelijaopettaja
040 620 7414
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Hanna Lintupuro
vs sivistysjohtaja
0400 244 278
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Jussi Välimaa
musiikinopettaja
040 196 2953
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Meän Opisto Pellon toimisto
toimistosihteeri
040 482 6302
etunimi.sukunimi@pello.fi