Siirry sisältöön

Vahingonkorvaukset valtion varoista

Eräisiin vahinkoihin on mahdollisuus saada tietyin ehdoin ja edellytyksin korvausta valtion varoista. Ilmoita vahingoista välittömästi maaseututoimistoon.

1. Petovahinko

Voit hakea korvausta suurpedon (ahma, ilves, karhu, susi) aiheuttamasta viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingosta. Ilmoita suurpedon aiheuttama vahinko välittömästi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jotta maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti.

Suurpedon aiheuttamina petovahinkoina voidaan korvata:

  • viljelysvahingot pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle
  • eläinvahingot koiralle, kotieläimelle, viljellylle eläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille
  • irtaimistovahingot elottomalle irtaimistolle
  • porovahingot porolle poronhoitoalueella.

Korvauksen saamiseksi ilmoita viljelys-, eläin- tai irtaimistovahingosta viipymättä vahingon havaittuasi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Tee ilmoitus sähköisesti Vipu-palvelussa (Petovahinkokorvaus) tai lomakkeella 131. Näin vahinkoilmoitus on samalla myös korvaushakemus. Lisätietoja: Ruokavirasto: Petovahingot

2. Porovahinko

Porovahingosta vahinkoilmoituksen tekee poronomistajan paliskunta poronomistajalta tai muulta henkilöltä saamansa tiedon perusteella. Paliskunnan Pesä-sovelluksessa tai lomakkeella 149 tekemä porovahinkoilmoitus on samalla korvaushakemus, jos poronomistaja on valtuuttanut paliskunnan hakemaan korvauksen puolestaan. Muussa tapauksessa poronomistajan on haettava korvausta itse lomakkeella 149 yhden kuukauden kuluessa maaseutuelinkeinoviranomaisen suorittamasta vahingon arvioinnin valmistumisesta. Jos maastotarkastusta ei tehdä, kuukauden määräaika lasketaan vahingon ilmoittamisesta. Lisätietoja: Ruokavirasto: Petovahingot

3. Hirvieläinvahingot viljelyksille ja eläimille

Voit hakea korvausta hirvieläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Hirvieläimillä tarkoitetaan kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, hirveä, valkohäntäpeuraa ja metsäpeuraa. Hirvieläinten aiheuttamista metsävahingoista voit hakea korvausta Suomen metsäkeskukselta.

  • Viljelysvahinkona voidaan korvata pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheutunut vahinko.
  • Eläinvahinkona voidaan korvata kotieläimille aiheutunut vahinko

Vahingosta ilmoittaminen: Ilmoita hirvieläimen aiheuttama viljelys- tai eläinvahinko välittömästi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Voit tehdä vahinkoilmoituksen joko puhelimitse, sähköpostilla tai lomakkeella 148. Tärkeintä on, että maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti. Lisätietoja: Ruokavirasto: Hirvieläinvahingot viljelyksille ja eläimille

4. Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot: Satovahingot

ELY-keskukset voivat myöntää korvauksia luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista, muun muassa maanviljelys-, kalanviljely-, eläinvahingoista sekä rakennuksille aiheutuneista vahingoista. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin. Lisätietoja: ELY-keskus: Korvauksen hakeminen rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista

Ilmoita maaseututoimistoon luonnonsuojelulailla rahoitettujen eläinten aiheuttamista satovahingoista. Vahingonkorvausta hakiessasi tarvitset maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunnon satovahinkoarviosta. Maaseutuelinkeinoviranomainen myös suorittaa maastokatselmuksen vahinkokohteeseen.

Sivusto päivitetty 4.1.2023

Alkuun