Palvelut 

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkailmoitukset

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset rekisteröivät tuotantoeläinten eläintenpitäjä- ja pitopaikkailmoitukset Ruokaviraston ylläpitäämään rekisteriin. Lisätietoja maaseutusihteereiltä ja Ruokaviraston sivuilta https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/

Laki eläintunnistusjärjestelmästä https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100238