Palvelut 

Ylitornion yhteistoiminta-alueen maaseutuhallintopalvelut

Ylitornion kunta vastaa kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Pellon, Kolarin ja Ylitornion kuntien maaseutuhallintopalveluiden järjestämisestä siten, että Ruokaviraston alaiset maaseutuhallinnon kuntien tehtävät tulevat hoidetuiksi Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkunta Ylitornio on turvannut palvelutason ja maksatusketjun varallaolo- ja eriyttämisjärjestelmällä (6hlö).

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100210

Yhteistoiminta-alueen kunnissa on toimistot sekä pääsääntöiset asiointipäivät; keskiviikkoisin Pellossa (Henri Marjeta) ja torstaisin Kolarissa (Anna-Sofia Nikka).  Kolarissa maaseutusihteerin tavoittaa Kolarin kunnan elinvoimapalveluiden hanketalolta sairaalakatu 8 (vanha sairaala). Kolari ja Pellon toimipisteille suositellaan ajanvarausta. Muina päivinä maaseutusihteerit tavoittaa pääsääntöisesti Ylitornion kunnantalon toimistolta (entinen verotoimisto).

Maaseutuelinkeinoviranomaisten päätehtävä on hallinnoida sekä vastata Ruokaviraston kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtävistä. Lisäksi myös riistavahinkolain mukaiset vahingonkorvausasiat, eläintenpitäjä- ja eläintenpitopaikkarekisteröinnit, tukioikeuksien siirtopäätökset, takaisinperintäpäätökset, tuista perittävien ulosottojen sekä panttauksien tallennukset, poluran mukaiset lausunnot luovutuslupiin.

Järjestämme tarvittaessa neuvontaa maaseutuhallinnon sovellusten sähköiseen asiointiin liittyen (Vipu-palvelu ja Pesä-sovellus). Toimimme myös lausunnonantajana ja yhteistyökumppaneina eri viranomaisille.

Maaseutuelinkeinoviranomaiselle toimitettavat hakemukset ja ilmoitukset tulee lähettää postitse tai sähköpostiosoitteeseen :

maaseututoimisto@ylitornio.fi

Ylitornion yhteistoiminta-alueen Facebook sivusto

Instagram:  Ylitornion YTA @maaseututoimisto

 

 

 

 


Henri Marjeta
maaseutusihteeri
0406811040
henri.marjeta@ylitornio.fi
Anna-Sofia Nikka
maaseutusihteeri
0400220350
anna-sofia.nikka@ylitornio.fi