Siirry sisältöön

Lomituspalvelut

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelut

Ylitornion kunnan lomatoimi järjestää lomituspalvelut 1.1.2019 alkaen Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pellon, Ranuan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kuntien sekä Kemin, Rovaniemen ja Tornion kaupunkien yrittäjille.

Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on maatalousyrittäjän hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen, turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta maatalousyrittäjän vuosiloman – ja sijaisavun sekä tuetun maksullisen lomittaja-avun ajaksi. Maatalousyrittäjän lomituspalveluja ovat vuosilomalomitus, sijaisapulomitus ja tuettu maksullinen lomittaja-apu.

Maatalousyrittäjälle järjestetään lomituspalveluja hänen valintansa mukaan kunnallisena lomituksena, osoittamalla hänelle maatalouslomittaja tai itse järjestettynä lomituksena, korvaamalla maatalousyrittäjän itse hankkimista lomituspalveluista aiheutuneita kustannuksia palvelun tuottajalle.

Vuosiloma

Maatalousyrittäjän vuosiloman pituus on 26 päivää. Tiloilla, joilla on enintään 20 kotieläinyksikköä tai vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät työskentelevät enintään 9 tuntia/päivä kotieläintenhoitotöissä on kaikkien yrittäjien pidettävä vuosilomastaan 20 päivää samanaikaisesti. Vuosilomaan saa sisältyä enintään kolme sunnuntaita tai pyhäpäivää. Vuosiloma on maksuton.

Sijaisapu

Sijaisapua myönnetään maatalousyrittäjälle, joka tilapäisen syyn esim. sairastumisen takia ei voi tehdä omaa tehtäväosuuttaan eikä hänen tehtäviään voida hoitaa yrityksen sisäisin järjestelyin. Sijaisavusta peritään maksu.

Sijaisapua on haettava kirjallisesti ennen sijaisaputöiden aloittamista. Sijaisapuhakemuksen voi palauttaa helpoimmin lomitusnetissä sähköisesti osoitteessa www.lomitus.fi . Tai voitte täyttää kirjallisen sijaisapuhakemuksen. Hakemuksen voi palauttaa lomatoimistoon, postitse tai sähköpostilla osoitteeseen lomitus@ylitornio.fi.

Kirjallisessa sijaisapuhakemuksessa tulee olla vähintään hakijan nimi, syntymäaika, sijaisavun syy (esim. työkyvyttömyys) ja sijaisavun ajankohta.

Maksullinen lomitus

Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada tuettua maksullista lomitusta 120 tuntia vuodessa. Maksullisen lomituksen järjestäminen ei saa haitata muiden yrittäjien vuosiloma- ja sijaisapulomituksia. Tuetun maksullisen lomituksen maksu on 15,03 €/tunti vuonna 2022. Täysin maksullisen lomittaja-avun maksu on 38,26 €/tunti.

Itse järjestetty lomitus

Maatalousyrittäjällä on mahdollisuus valita, käyttääkö hän kunnallista lomitusta vai järjestääkö hän lomituksensa itse. Jos yrittäjä haluaa järjestää lomituksensa itse, hänen on ilmoitettava siitä ennakkoon paikallisyksikölle kesäkuun loppuun mennessä. Samoin ilmoitus tulee tehdä, jos yrittäjä haluaa takaisin kunnalliseen lomitukseen.  Itse järjestetyssä lomituksessa maatalousyrittäjä ostaa lomituspalvelut ammatinharjoittajalta tai lomituspalveluyritykseltä. Paikallisyksikkö maksaa siitä korvauksen joka on enintään 28,97 €/tunti. Korvaus maksetaan suoraan palvelun tuottajalle. Itse järjestetyn lomituksen korvaushakemus tulee palauttaa lomatoimistoon lomitusjakson päätyttyä .

 

Lomatoimiston henkilökunta

Ylitornion kunta lomituspalvelut
Alkkulanraitti 55
95600 YLITORNIO
Email: lomitus(at)ylitornio.fi

Ritva Raatikka
lomasihteeri
puh. 0400-846 530
Email: ritva.raatikka(at)ylitornio.fi

Mirkka Neijonen
vs.johtava maatalouslomittaja
040-705 9081
Email: mirkka.neijonen(at)ylitornio.fi

Zanna Lavrucenoka
johtava maatalouslomittaja
Puh. 040-6657450
Email: zanna.lavrucenoka(at)ylitornio.fi

Jouni Sarajärvi
johtava maatalouslomittaja
Puh. 040-750 1262
jouni.sarajarvi(at)Ylitornio.fi

Inga Vähä
johtava maatalouslomittaja
Puh. 040-8385119
Email: inga.vaha(at)ylitornio.fi

Ranuan, Tervolan ja Ylitornion palvelupiste avoinna arkisin ma-ti 9.00-15.00
Tornion toimipiste avoinna 1-2 pv viikossa
Lounastauko klo 11.30-12.15

Johtavat maatalouslomittajat työssä porrastetusti

Lomituksen yhteistoimintaryhmä/ tuottajien edustajat:

  • Ismo Oja, Alakemijoen tuottajien edustaja
  • Harri Liikamaa, Kolarin tuottajien edustaja
  • Hanne Tapojärvi-Lompolo, Muonion tuottajien edustaja
  • Markku Matti, Pellon tuottajien edustaja
  • Juha Kortesalmi, Ranuan tuottajien edustaja
  • Sakari Manninen, Rovaniemen tuottajien edustaja
  • Marika Ylikärppä, Simon tuottajien edustaja
  • Anne-Mari Söderström, Tornion tuottajien edustaja
  • Eliisa Kangas, Ylitornion tuottajien edustaja
  • Jarmo Ronkainen, Mela
Alkuun