Palvelut 

Lomituspalvelut

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Ylitornion kunnan lomatoimi järjestää lomituspalvelut Tornionlaakson lomituspalvelualueen Ylitornion, Pellon, Kolarin ja Muonion kuntien sekä Tornion kaupungin maatalousyrittäjille.

Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on maatalousyrittäjän hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen, turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta maatalousyrittäjän vuosiloman – ja sijaisavun sekä tuetun maksullisen lomittaja-avun ajaksi. Maatalousyrittäjän lomituspalveluja ovat vuosilomalomitus, sijaisapulomitus ja tuettu maksullinen lomittaja-apu.

Maatalousyrittäjälle järjestetään lomituspalveluja hänen valintansa mukaan kunnallisena lomituksena, osoittamalla hänelle maatalouslomittaja tai itse järjestettynä lomituksena, korvaamalla maatalousyrittäjän itse hankkimista lomituspalveluista aiheutuneita kustannuksia palvelun tuottajalle.

Vuosiloma

Maatalousyrittäjän vuosiloman pituus on 26 päivää. Tiloilla, joilla on enintään 20 kotieläinyksikköä tai vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät työskentelevät enintään 9 tuntia/päivä kotieläintenhoitotöissä on kaikkien yrittäjien pidettävä vuosilomastaan 20 päivää samanaikaisesti. Vuosilomaan saa sisältyä enintään kolme sunnuntaita tai pyhäpäivää. Vuosiloma on maksuton.

Sijaisapu

Sijaisapua myönnetään maatalousyrittäjälle, joka tilapäisen syyn esim. sairastumisen takia ei voi tehdä omaa tehtäväosuuttaan eikä hänen tehtäviään voida hoitaa yrityksen sisäisin järjestelyin. Sijaisavusta peritään maksu.

Sijaisapua on haettava kirjallisesti ennen sijaisaputöiden aloittamista. Sijaisapuhakemuksen voi palauttaa helpoimmin lomitusnetissä sähköisesti osoitteessa www.lomitus.fi . Tai voitte täyttää kirjallisen sijaisapuhakemuksen. Hakemuksen voi palauttaa lomatoimistoon, postitse tai sähköpostilla osoitteeseen lomitus@ylitornio.fi.

Kirjallisessa sijaisapuhakemuksessa tulee olla vähintään hakijan nimi, syntymäaika, sijaisavun syy (esim. työkyvyttömyys) ja sijaisavun ajankohta.

Maksullinen lomitus

Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada tuettua maksullista lomitusta 120 tuntia vuodessa. Maksullisen lomituksen järjestäminen ei saa haitata muiden yrittäjien vuosiloma- ja sijaisapulomituksia. Tuetun maksullisen lomituksen maksu on 13,93 €/tunti vuonna 2018. Täysin maksullisen lomittaja-avun maksu on 35,46 €/tunti.

Itse järjestetty lomitus

Maatalousyrittäjällä on mahdollisuus valita, käyttääkö hän kunnallista lomitusta vai järjestääkö hän lomituksensa itse. Jos yrittäjä haluaa järjestää lomituksensa itse, hänen on ilmoitettava siitä ennakkoon paikallisyksikölle kesäkuun loppuun mennessä. Samoin ilmoitus tulee tehdä, jos yrittäjä haluaa takaisin kunnalliseen lomitukseen.  Itse järjestetyssä lomituksessa maatalousyrittäjä ostaa lomituspalvelut ammatinharjoittajalta tai lomituspalveluyritykseltä. Paikallisyksikkö maksaa siitä korvauksen joka on enintään 26,85 €/tunti. Korvaus maksetaan suoraan palvelun tuottajalle. Itse järjestetyn lomituksen korvaushakemus tulee palauttaa lomatoimistoon lomitusjakson päätyttyä .

Lomahallinnon varallaolo hätätapauksia varten, päivystys numerossa 0400-997574, arkisin klo 5.45-7.00 ja 18.00-20.30, viikonloppuisin (la-su) ja arkipyhinä klo 6.00-10.30 ja 15.15-20.30.

Lomatoimiston henkilökunta

Ylitornion kunta Tornionlaakson lomituspalvelut
Alkkulanraitti 55
95600 YLITORNIO
Email: lomitus@ylitornio.fi

Sirkka Tirroniemi
lomituspalvelupäällikkö
Puh. 0400-947192
Email: sirkka.tirroniemi (at) ylitornio.fi

Teija Kannala
kehittämispäällikkö
Puh. 040-4877247
E.mail: teija.kannala (at) ylitornio.fi

Marja-Liisa Pantsar
johtava maatalouslomittaja, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio
Puh. 0400-947241
Email: marjaliisa.pantsar (at) @ylitornio.fi

Marianne Häkkinen
johtava maatalouslomittaja, Tornio
Puh. 040-8382472
Email: marianne.hakkinen@ylitornio.fi

Inga Vähä
johtava maatalouslomittaja, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio
Puh. 040-8385119
Email: inga.vaha@ylitornio.fi

Tornion palvelupiste avoinna arkisin ma-pe

Lounastauko klo 11.30-12.15
Palvelupiste suljettu 26.10.2018

Lomituksen yhteistoimintaryhmä/ tuottajien edustajat:

  • Hanne Tapojärvi-Lompolo, Muonion tuottajien edustaja
  • Harri Liikamaa, Kolarin tuottajien edustaja
  • Markku Matti, Pellon tuottajien edustaja
  • Eliisa Kangas, Ylitornion tuottajien edustaja
  • Päivi Maalismaa, Tornion tuottajien edustaja
  • Marko Ahola, Mela