Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ylitornion kunta
Alkkulanraitti 55
95600 Ylitornio
Y-tunnus: 0210826-9

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Palvelujohtaja
Alkkulanraitti 55
95600 Ylitornio

3. Rekisterin nimi

Ylitornion uutiskirjeen vastaanottajat sekä Ylitornion yrityshakemisto

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan Ylitornion kunnan tiedotus- ja viestintäasioihin sekä asiakassuhteen, palvelussuhteen hoitamiseksi sekä sen tarjoamien olemassa olevien ja tulevien palveluiden ja tuotteiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.

Yllä mainituissa tarkoituksissa henkilötietoja voidaan käsitellä Ylitornion kunnan asiakassuhteiden sekä palveluiden ja tuotteiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, asiakkuuksien tunnistamiseksi, tilastointiin, asiakasviestintään sekä Ylitornion kunnan ja huolellisesti valikoitujen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Ylitornion kunta noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten sähkömarkkinalakia ja henkilötietolakia. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Yritys ja asema
  • Yrityksen osoitetiedot / henkilön osoitetiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

  • Rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa Ylitornion kunnan asiakkaaksi
  • Henkilö tilaa uutiskirjeen Ylitornion kunnan kotisivuilta muilta sähkömarkkinoilla toimivilta sähkömarkkinaosapuolilta soveltuvaan lakiin tai viranomaismääräyksiin perustuvan tiedonvaihdon perusteella. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta  soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovutetan kolmansille osapuolille ellei kolmasosapuoli hoida tai tuota jotain palvelua Ylitornion kunnalle, jota varten heidän tulee tehdä tiedotusta. Kaikki mahdolliset luovutukset tarkastellaan tapauskohtaisesti. Rekisterinpitäjä ei luovuta lähtökohtaisesti asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Ylitornion kunnan verkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Alkuun