Siirry sisältöön

Ilmoita väärinkäytöksestä

Kerro kunnan toimintaa koskevasta väärinkäytösepäilystä

Ylitornion kunnan toimintaa ja palveluita tuotetaan julkisin verovaroin. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin. Ilmiantokanava edistää kunnan toiminnan avoimuutta ja luotettavuutta. Toiminto myös auttaa kehittämään kunnan prosesseja ja estää mahdollisia vahinkoja. Väärinkäytös ja muu moitittava tai epäeettinen toiminta voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kunnan palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Luottamuksellisen ilmoituskanavan käyttöönoton taustalla on EU direktiivin (2019/1937) unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (ns. ilmoittajasuojeludirektiivi).

Miten ilmoitus tehdään
Ilmoitus tehdään nimettömänä alla olevan linkin kautta. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia. Kunta selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi.
Lue tämän sivun ohjeet huolellisesti ennen ilmoituksen tekemistä.

Miten ilmoitukset käsitellään
Ilmoituksia käsittelevät työryhmä (hallinnon, sisäisen tarkastuksen ja tietosuojan asiantuntijat). Työryhmä ottaa vastaan ilmoituskanavan kautta tulleet ilmoitukset ja ryhtyy ilmoituksen johdosta tarvittaviin toimenpiteisiin. Ilmoitus jätetään anonyymisti. Väärinkäytösepäilyjä seuraavat toimenpiteet vaihtelevat väärinkäytösepäilyn vakavuudesta riippuen. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.

Työryhmä voi jättää ilmoituksen käsittelemättä, mikäli
• Ilmoitus ei kuulu tässä ilmoituskanavassa käsiteltäviin asioihin
• Ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa
• Ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoa, jotta asian käsittely olisi mahdollista
• Asia on jo ratkaistu
• Ilmoitus koskee luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja ja ominaisuuksia

Kunnanvirasto, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

Ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen
vastaanottamisesta, miten asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen
perusteella toteutetaan.

Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Huomioithan, että ilmoituksen jättäjä voi joutua perättömästä ilmoituksesta rikosoikeudelliseen
vastuuseen. Poliisilla on mahdollisuus saada tietoonsa ilmoittajan teletunnistetiedot, vaikka ilmoitus olisikin jätetty anonyymisti.

Ilmoita tästä

Alkuun