Siirry sisältöön

Ylitornion kunnan hallinto

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Tavoitteena on turvata riittävän laadukkaat palvelut sekä edistää elinkeinoelämän kehittymistä ja työllisyyttä.

Kunnanvaltuusto

eli valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Kunnanvaltuusto valitaan kuntavaaleilla neljän vuoden välein. Kunnanvaltuuston tehtäviin kuuluu esimerkiksi päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista. Valtuusto päättää kunnan hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden toimivallasta. Myös luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat valitsee valtuusto.
Katso kunnanvaltuusto tästä

Kunnanhallitus

johtaa kunnan hallintoa. Sen tehtävänä on valmistella kunnanvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtia, että valtuuston päätökset toteutetaan. Kunnanhallituksen myös huolehtii kunnan yleisestä kehittämisestä ja valvoo viranhaltijoiden toimintaa sekä kunnan taloushallintoa.
Katso kunnanhallitus tästä

Lautakunnat

valitaan kunnanvaltuuston toimesta aina kunnallisvaalikaudeksi. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tulostavoitteita ja seurata toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta. Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen tai kunnanvaltuuston käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta.
Katso lautakunnat tästä

Johtoryhmän

muodostavat kunnanjohtaja, osastopäälliköt sekä kunnanjohtajan mahdollisesti nimeämät muut viranhaltijat ja työntekijät. Johtoryhmän tehtävänä on tukea ja kehittää kunnan kokonaisjohtamista yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöorganisaation kanssa.

Katso johtorymä tästä

 

 

 

Alkuun