Sivistystoimi

Sivistystoimi tarjoaa kuntalaisille monipuoliset ja alueellisesti tasapainoiset koulutus-, sivistys- ja harrastusmahdollisuudet . Se luo edellytyksiä itsensä kehittämiselle, tiedonhankinnalle, taiteen harjoittamiselle sekä vapaalle kansalaistoiminnalle. Ylitorniolla koko kylä harrastaa nuoresta vanhaan ja kunnan palvelut tukevatkin aktiivisia asukkaita heidän arjessa tarjoamalla palveluita, jotka jatkavat yhdessä tekemisen ajatusta.