Siirry sisältöön

Reväsvaaran tuulivoimahanke

UPM-Kymmene Oyj suunnittelee tuulivoimahanketta Reväsvaaran alueelle Ylitornion kuntaan. Sekä hankkeen YVA-menettely että alueen osayleiskaavan laadinta on käynnistynyt keväällä 2014. Menettelyt pyritään toteuttamaan rinnakkain ja esimerkiksi yleisötilaisuudet pyritään mahdollisuuksien mukaan yhdistämään. YVA-menettely on tarkoitus toteuttaa vuosien 2014–2015 aikana, jonka jälkeen kaava voidaan tehdä valmiiksi.

UPM-Kymmene Oyj planerar ett vindkraftsprojekt i Reväsvaara-området i Ylitornio kommun i Finland. Både en miljökonsekvensbedömnings (MKB)-process och bearbetande av delgeneralplan över den planerade vindkraftsparken har inletts. Processerna drivs parallellt och om möjligt ordnas t.ex. gemensamma samrådsmöten. Avsikten är att genomföra MKB-processen under åren 2014–2015, varefter delgeneralplanen slutförs.

Materiaalia suomeksi

Material på svenska


Jarmo Jaako
Tekninen johtaja, Alkkulan Aluelämpö Oy toimitusjohtaja
040 584 4046
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Alkuun