Siirry sisältöön

Reväsvaaran tuulivoimaosayleiskaava 2020

Ylitornion kunnanhallitus päätti 17.8.2020 § 128 Energiequelle Oy:n esityksestä käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Ylitornion Reväsvaaran alueelle.

Kaavaa laatii konsulttina Ramboll Finland Oy. Kaava-alue sijaitsee Ylitornion kunnassa, noin 4-5 kilometriä kaakkoon Ylitornion kuntakeskuksesta.

Osayleiskaavan tavoitteena on toteuttaa alueelle enintään 12 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 5-8 megawattia (MW). Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 230 metriä maanpinnasta. Hankkeen toteuttaminen edellyttää osayleiskaavan laatimista. Kunta voi myöntää tuulivoimahankkeelle rakennusluvan suoraan osayleiskaavan perusteella.

Kaavan valmisteluaineiston laatiminen käynnistyi syksyllä 2020 ja se valmistui keväällä 2021. Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 27.5. – 9.7.2021.

Osayleiskaava on ehdotusvaiheessa.  Kaavan ehdotusaineisto (kaavakartta ja –selostus liitteineen) asetetaan nähtäville 28.6.2023–1.9.2023 väliseksi ajaksi, jolloin osallisilla on tilaisuus esittää aineistosta lausuntoja ja muistutuksia.

Osayleiskaavan ehdotusvaiheen suomen- ja ruotsinkieliset yleisötilaisuudet järjestetään elokuussa. Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin kunnan Internet-sivuilla.

 

Alkuun