Siirry sisältöön

Reväsvaaran tuulivoimaosayleiskaava 2020

Ylitornion kunnanhallitus päätti 17.8.2020 § 128 Energiequelle Oy:n esityksestä käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Ylitornion Reväsvaaran alueelle. Kaava-alue sijaitsee Ylitornion kunnassa, noin 4-5 kilometriä kaakkoon Ylitornion kuntakeskuksesta.

Osayleiskaavan tavoitteena on toteuttaa alueelle enintään 12 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 5-8 megawattia (MW). Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 230 metriä maanpinnasta. Hankkeen toteuttaminen edellyttää osayleiskaavan laatimista. Kaavaa laatii konsulttina Ramboll Finland Oy. Kunta voi myöntää tuulivoimahankkeelle rakennusluvan suoraan osayleiskaavan perusteella.

Kaavan valmisteluaineiston laatiminen käynnistyi syksyllä 2020 ja se valmistui keväällä 2021. Kaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 27.5. – 9-7-2021 väliseksi ajaksi, ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. Nähtävilläoloaikana järjestetään suomen- ja ruotsinkieliset yleisötilaisuudet.

Suomenkielinen yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 16. kesäkuuta 2021 klo 17.00 – 19.00. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin. Alla avoin osallistumislinkki tilaisuuteen, sekä ohje live-tilaisuuteen liittymisestä.

Ruotsinkielinen yleisötilaisuus järjestetään torstaina 17. kesäkuuta 2021 klo 18.00 – 20.00. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin. Alla avoin osallistumislinkki tilaisuuteen, sekä ohje live-tilaisuuteen liittymisestä.

Materiaalia suomeksi

Material på svenska

Alkuun