Siirry sisältöön

Maankäyttö

Ylitorniossa on aloitettu Ylitornion maankäyttöstrategian laatiminen yhdessä konsulttina toimivan AIRIX Ympäristö Oy:n kanssa. Maankäyttöstrategiassa määritellään kunnan maankäytölle yleiset pitkän aikavälin tavoitteet. Ylitornion maankäyttöstrategia valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä.

Maankäyttöstrategialla hahmotetaan koko kunnan alueen maankäyttöä yleiskaavoja kevyemmällä, strategisella menettelyllä. Maankäyttöstrategian tavoitteena on saada periaatteet asumisen, työpaikkojen, kaupan ja palveluiden, liikenneverkon ja viheralueiden kehittämiselle.

Lähtötietojen, yhteisten tavoitteiden sekä kyselyjen ja haastattelujen pohjalta luodaan vaihtoehtoisia suunnitelmia, rakennemallivaihtoehtoja. ”Optimivaihtoehto” tai vaihtoehtojen yhdistelmä valitaan vaihtoehdoista annetun palautteen, vaikutusten arvioinnin, sekä kuntapäättäjille pidettävän valtuustoseminaarin tuloksena.

Strategiatyön etenemistä voi seurata suunnitelmalle luotujen internetsivujen kautta www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/ylitornio/. Palautteen, omien näkemyksien ja ideoiden antaminen on mahdollista internetsivujen kautta. Lisätietoja maankäyttöstrategiasta, sen etenemisestä, tiedottamisesta ja osallistumisesta saa maankäyttöstrategian yhteyshenkilöiltä.

Suunnittelupäällikkö: Kimmo Vähäjylkkä, AIRIX Ympäristö Oy, puh. 010 2414 250, kimmo.vahajylkka@airix.fi

Rakennemallivaihtoehdot


Jarmo Jaako
Tekninen johtaja, Alkkulan Aluelämpö Oy toimitusjohtaja
040 584 4046
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
Alkuun