Siirry sisältöön

Aavasaksan seudun Master Plan

Suunnitelmaa on laadittu yhdessä Aavasaksan seudun alueen yrittäjien, kunnan ja eri sidosryhmätahojen kanssa. Työn laatimisesta on vastannut Pöyry Finland Oy. Suunnitelmaa on rahoittanut Lapin liitto.
Suunnitelma kuvaa matkailun kehittyvää kokonaisuutta ja sen kehittämisen tavoitteita ja painotuksia vuoteen 2025. Suunnitelma mahdollistaa nykyisten yritysten kehittämisen ja houkuttelee ja luo uusia yritystoiminnan mahdollisuuksia Ylitorniolle.

Aavasaksalla on ansiokkaat perinteet matkailukohteena ja potentiaalia nousta nykyistä vahvempaan asemaan. Se vaatii selkeästi muista keskuksista erottuvaa profiilia ja yritysten kasvavaa roolia kohteen kehittämisessä.

Aavasaksan matkailun kehittämissuunnitelmassa on tarkasteltu Aavasaksan aluetta laajempana kokonaisuutena. Mukana ovat Ainiovaara, Ylitornion järvikylät, Aavasaksan ja Ainiovaaran välinen maastoalue, jokialueet sekä matkailuun liittyvät elementit Ruotsin puolelta Övertorneån kunnasta.
Ainiovaara, hiihtostadion ja Karemajojen alue nostetaan tulevaisuuden kehittämisen kohteeksi. Suunnitelman mukaan Ylitornion keskustan palveluita hyödynnetään ja tavoitteena on saada uusi informaatio-, kauppa- ja palvelukeskus taajaman pohjoisosaan.

Tärkeitä askeleita matkailun kehittämisessä ovat myös metsästysmatkailun edellytysten parantaminen, kalastus-, melonta ja ohjelmapalvelutoiminnan kehittäminen puitteineen. Retkeilytoiminnan kehittäminen, matkailun kaupallisen kapasiteetin hallittu lisäys ja useat liikenteelliset järjestelyt.

Kysynnän ja kapasiteetin kasvun kannalta tärkeintä on ensisijaisesti löytää ja hyödyntää kehitettävä vetovoima, saavuttaa uskottavuus matkailukohteena ja lisätä hyvätasoista kaupallista kapasiteettia. Suunnitelman tavoite on, että vuonna 2025 Ylitornion vuodekapasiteetti on nelikertainen nykytilanteeseen eli 2 000 vuodepaikkaa, josta 900 – 1 000 on kaupallisessa välityksessä (hotellit, vuokramökkikapasiteetti).
Osa kapasiteetista voisi sijoittua myös Aavasaksa – Ainiovaaran -alueen ulkopuolelle. Ensisijaisesti pyritään kehittämään nykyisten matkailuyritysten kasvun mahdollisuuksia. Rekisteröityjen yöpymisten tavoite on viisinkertainen nykyiseen verrattuna, eli noin 100 000 yöpymistä vuositasolla.

Kehittämisen painopisteet ovat Aavasaksan lakialueen vetovoiman kehittäminen, ympärivuotisen retkeilyn, palveluinfrastruktuurin, yhteistyön ja osaamisen ja matkailuprofiilin kehittäminen. Ohjelmaan liittyy investointiohjelma, joka muutaman vuoden kuluessa luo pelkästään rakentamisessa useita kymmeniä uusia työpaikkoja.

Suunnitelman toteuttamisella Ylitornio tarjoaa matkailijoille runsaasti uutta ja kehittämisessä on vahvasti katse eteenpäin.

Suunnitelma: Master Plan 2025

Alkuun