Siirry sisältöön

Aavasaksan mäkikeskus

Aavasaksan mäkikeskuksen esiselvitys piirustuksineen on luettavissa pdf-muodossa. Myös esittelyvideo on nyt ladattavissa!

Tornionjoen yleiskaavan muutos – aavasaksan mäkikeskus

Ylitornion kunta laatii Tornionjoen yleiskaavan muutosta Aavasaksan mäkikeskuksen alueelle.

Yleiskaavan muutosehdotus asetetaan 29.11.2012-7.1.2013 väliseksi ajaksi MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville Ylitornion kunnan ilmoitustaululla.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä osoitteella; Ylitornion kunta, Kunnanhallitus, PL 38, 95610 Ylitornio

Ylitornio 29.11.2012

Ylitornion kunta
Kunnanahllitus

Alkuun