Kylätoiminnan kehittämisen avustukset 2018

 

  1. ”Vuoden kyläteko”-kilpailuun osallistuminen. Palkinto 1 000€, voidaan myös harkinnan mukaan jakaa kahdelle/ kolmelle  teolle suhteessa 600 € ja 400 € tai 500 €, 300 € ja 200 €.
  2. Kylätoimikunnat ja- yhdistykset voivat hakea:
    1. kylärahaa 170€
    2. toiminta-avustusta kylätoiminnan edistämiseen liittyvien investointikustannuksiin. Investointi-avustusta myönnetään määrärahojen puitteissa max 30% /  ja kuitenkin enintään 2000€/kylätoimikunta/-yhdistys). Huom. päällekäisiä avustuksia ei voida myöntää.

Avustusta hakevien kylätoimikuntien tai kyläyhdistysten tulee toimittaa hakemus liitteineen maaseututoimistoon  perjantaihin 2.11.2018 mennessä. Hakemukset käsittelee kunnanhallitus joulukuun kokouksessa.

Tarkemmat ohjeet hakulomakkeessa. Lomakkeita saatavilla maaseututoimistosta ja alla olevasta linkistä:

Hakemuspohja Ylitornio