Kyläpuulaaki

Kyläpuulaaki on Ylitornion kylien ja kunnan välinen yhteistyö- ja kehittämisfoorumi. Kyläpuulaakin tarkoituksena on edistää Ylitornion kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylien elinkelpoisuutta sekä toimia asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylien asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.

Kyläpuulaakin sihteerinä ja koollekutsujana toimivat maaseutusihteerit.

Puheenjohtajat:

2018 Erkki Kumpula, Meltosjärvi

2019 Kalevi Mäki, Raanujärvi

Ajankohtaista keskustelua ja tiedotteita Ylitornion kylien kyläpuulakin Facebook-sivustolla:Täältä

Lisätietoa kylien toiminnasta Lapin alueella: Lappilaiset kylät ry / www.lappilaisetkylat.fi linkki suoraan sivustolle