Siirry sisältöön

Ylitornion kunnan talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa 7.12.2020 talousarvion ja taloussuunnitelman. Kokous kesti kolme tuntia ja keskittyi nimenomaan kunnan talousarvioon.

Kokous eteni hyvin yksituumaisissa tunnelmissa. Valtuusto teki kaksi sellaista muutosta ensi vuoden talousarvioon, joilla oli vaikutusta euroihin. Valtuusto päätti perustaa perusturvan osastolle hoitotyönjohtajan viran. Toisena asiana valtuusto päätti jatkaa Mellakosken ryhmäpäiväkodin toimintaa. Muutokset lisäsivät menoja 102 200 eurolla.

Tulot ja menot

Talousarvion 2021 menot ja tulot ovat kutakuinkin tasapainossa. Myös taloussuunnitelma kaudella 2022-2023 on tasapainossa.

Valtionosuustulo tulee nousemaan hieman vuonna 2021 kuluvaan vuoteen verrattuna. Ylitornion kunnan valtionosuustulo tulee olemaan 19,5 miljoonaa euroa.

Verotuloja arvioidaan kertyvän 12,85 miljoona euroa. Summa on kutakuinkin sama kuin vuoden 2020 arvioitu verotulo. Ylitornion tuloveroprosentti säilyy 20,00 prosentissa. Myös kiinteistöverotus säilyy ennallaan. Ylitornion kunnan verot ovat alle maakunnan keskiarvon. Tuloveroprosentti on koko maan keskiarvossa, mutta 1,17 prosenttiyksikköä pienempi kuin maakunnassa keskimäärin.

Ylitornion kunnan talouden tilanne on edelleen kohtuullisen hyvä. Kunnan velka on pieni, noin 150 euroa asukasta kohti. Velkamäärä tulee nousemaan sen vuoksi, että rakenteilla olevan päiväkodin toteuttamiseen otetaan lainarahoitusta ja myös muihin vuoden 2021 investointeihin tultaneen ottamaan lainarahoitusta.

Investoinnit

Ylitornion kunnan vuoden 2021 investointiohjelman kustannusarvio on 3 235 000 euroa. Suunnitelmavuoden 2022 investointiohjelma on 2 970 000 euroa ja vuoden 2023 ohjelma 4 671 000 euroa.

Uuden päiväkodin rakentaminen on alkanut syksyllä ja hanke valmistuu ensi syksyyn mennessä. Rakentamiseen ja kalustamiseen on varattu talousarvioon 1,8 miljoonaa euroa.

Aavasaksan alueen kehittämistä jatketaan. Laskettelukeskukseen rakennetaan lumetusjärjestelmä ja sitä varten varataan 230 000 euroa. Aavasaksan Kruununnäyttämön katsomon kattaminen toteutuu ensi kesään mennessä. Aavasaksan loma-asuntoalueen kunnallistekniikan käynnissä oleva laajentaminen valmistuu.

Kuntakeskuksen torialueen kehittämiseen on varattu vuosille 2021-2022 yhteensä 200 000 euroa. Moottorikelkkareitistön kehittämiseen on varattu rahoitus koko suunnitelmakaudelle 2021-2023 ja hanke etenee vaiheittain.

Vesi- ja viemärilaitoksen investointeihin on varattu 2,5 miljoonaa euroa koko taloussuunnitelmakaudelle. Hanke koostuu pumppaamojen peruskorjauksesta, kuntakeskuksen jätevedenpuhdistamon peruskorjauksesta ja Ainiovaara-Reväsvaara-Tolppi verkoston saneerauksesta. Vuonna 2021 painopiste on hankkeitten suunnittelussa ja kahtena seuraavana vuonna toteutuksessa.

Nuorisotalo Nuorkkan vesikatto ja ikkunat uusitaan ja tarkoitukseen varataan 200 000 euroa.

Ainiovaaran liikuntakeskuksen alueelle tehdyn kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteutus alkaa vuonna 2023. Hankkeen kustannusarvio on 600 000 euroa ja sen toteuttamiseen haetaan valtion rahoitusta.

Paloaseman peruskorjaus ajoittuu vuodelle 2022 ja uimahalli-kuntotalon peruskorjaus vuosille 2023-2024. Terveyskeskus-palvelutalon välitilan rakentaminen on ohjelmassa vuosina 2022-2023 sen mukaan, mitä hankkeen suunnittelu ja sote-uudistukseen liittyvä näkymä tuo tullessaan.

Poimintoja talousarvioesityksestä

Kuntavaalit pidetään huhtikuussa 2021. Uuteen valtuustoon valitaan 17 sijasta 21 valtuutettua. Uusi kunnanvaltuusto ja muut toimielimet aloittavat työn kesäkuussa. Uuden valtuuston ensimmäisiä tehtäviä ovat Ylitornion kuntastrategian ja elinkeino-ohjelman päivittäminen tulevalle valtuustokaudelle. Uuden valtuuston kokouksia voi seurata myös etäyhteyden kautta.

Ylitornion kunta tuottaa tällä hetkellä noin 70 prosenttia Lapin maakunnan maaseutuyrittäjien lomituspalveluista. Valtio suunnittelee lomitustoiminnan uudistamista ja nykyistä laajempia alueita. Kunnan päätöksentekoon tullee Ylitornion kunnan rooli tulevassa mallissa.

Kunnan ja perusturvan osaston toimintaa leimaa valmistautuminen ja edunvalvonta tulevassa sosiaali- ja terveystoimen uudistuksessa. Tämän hetken suunnitelman mukaan sosiaali- ja terveystoimi siirtyy maakunnan järjestettäväksi vuoden 2023 alusta lukien. Eduskunta päättää lainsäädännöstä kuluvan talven aikana. Lainsäädännön pitäisi tulla voimaan vuonna 2021 ja ensimmäiset maakuntavaalit järjestettäisiin vuonna 2022.

Sivistysosaston toimintaa ohjaa kunnanvaltuuston vuonna 2019 hyväksymä sivistystoimen kehittämissuunnitelman vuosille 2020-2025. Kuntaan tulee vuoden 2021 aikana uusi ryhmä kiintiöpakolaisia. Kotouttamistoimintaan panostetaan ja toiminnassa korostuu työelämän mahdollisuuksien kartoittaminen ja hyödyntäminen.

Iso asia sivistystoimessa on uuden päiväkodin toiminnan käynnistyminen syksyllä 2021.

Meän Opistossa ja Tornionlaakson kirjastossa juhlistetaan 10 vuoden yhteistä taivalta Pellon kunnan kanssa.

Teknisessä toimessa on merkittävä asia rakennusvalvonnan tehtävien siirtyminen heinäkuun alusta alkaen kunnan omaksi toiminnaksi. Palvelu ostetaan tällä hetkellä Rovaniemen kaupungilta. Kunnan alueen kiinteistökannan selvitystyö jatkuu. Tavoitteena on, että kunnan alueella olevat kiinteistötiedot ovat ajan tasalla ja kunnan saama kiinteistöverotulo kasvaa.

Kunnan omistamista tyhjilleen jääneistä rakennuksista pyritään luopumaan tai purkamaan. Kunta on sitoutunut kuntien energiatehokkuussopimukseen ja panostaa kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma päivitetään vastaamaan tulevia haasteita.

 

   

Tapani Melaluoto
kunnanjohtaja

Alkuun