Ylitornion kunnan talousarvio vuodelle 2019

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 10.12.2018 Ylitornion kunnan vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman.

Kerron tässä joitakin keskeisimpiä tietoja talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

 

Tulot ja menot

Valtionosuustulo on kääntynyt selvään laskuun ja se aiheuttaa suuren haasteen kunnan taloudelle. Vuonna 2016 valtionosuudet olivat 19,2 miljoona euroa ja vuoden 2018 summa tulee olemaan 18,2 miljoona euroa. Ensi vuoden valtionosuustuloksi arvioidaan 17,8 miljoona euroa.

Verotuloja arvioidaan kertyvän 12,8 miljoona euroa. Ylitornion tuloveroprosentti säilyy 20,00 prosentissa. Myös kiinteistöverotus säilyy ennallaan. Ylitornion kunnan verot ovat selvästi alle maakunnan keskiarvon. Vuoden 2018 talousarviossa verotulojen määräksi arvioitiin 12,5 miljoona euroa.

Ylitornion kunnan vuoden 2018 talousarvio on lievästi alijäämäinen ja kuluvan vuoden alijäämä tullee olemaan arvioitua suurempi. Valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2019 on 482 800 euroa alijäämäinen. Ylitornion kunnan talouden lähtökohta on kuitenkin edelleen hyvä. Kunnan velka on pieni, noin 150 euroa asukasta kohti. Myöskään ensi vuonna ei oteta uutta lainaa.

Kunnan taloustilanne tulee vaikeutumaan. Ensi vuonna tullaan valmistelemaan talouden tasapainotusohjelma. Tavoitteena on, että vuoden 2020 talousarvion tulot ja menot ovat tasapainossa.

 

Investoinnit

Kunnan ensi vuoden investointiohjelma on 3 miljoona euroa. Ohjelmaan sisältyy useita alueen elinvoiman kannalta tärkeitä investointeja.

Aavasaksan alueen kehittämistä jatketaan. Laskettelukeskuksen olosuhteita parannetaan edelleen, esim. hissin ala-asema uusitaan. Aavasaksan vapaa-ajanasuntoalueen kunnallistekniikan rakentamiseen varaudutaan. Toimenpiteisiin on varattu yhteensä 430 000 euroa.

Ainiovaaran liikuntakeskuksen alueelle tehdään parhaillaan kehittämissuunnitelmaa. Tuleviin toimenpiteisiin varataan ensi vuodelle 200 000 euroa.

Kunnan alueen reitistöjä parannetaan. Varsinkin moottorikelkkareitistö tulee laajenemaan ja paranemaan lähivuosien aikana.

Tornionjokivarren yleiskaavan päivitys valmistuu ensi vuonna.

Kirjastotalon vesikatto uusitaan ensi vuonna.

Taloussuunnitelmassa on varauduttu uuden päiväkodin rakentamiseen. Tulevaisuuden päiväkotiratkaisu selviää alkavan talven aikana.

 

Poimintoja talousarvioesityksestä

Ylitornion kunta on tällä hetkellä lomituspalvelujen isäntäkuntana Ylitornion, Tornion, Pellon, Kolarin ja Muonion alueella. Ensi vuoden alusta lukien toimialue laajenee siten, että Ylitornio järjestää myös Tervolan, Rovaniemen, Ranuan, Keminmaan, Kemin ja Simon lomituspalvelun. Lomituspalvelua hoitaa noin 80 henkilöä ja toiminnan budjetti on 5,6 miljoona euroa. Rahoitus toimintaan tulee valtiolta.

Kunnan vastuulla oleviin työllistämistoimenpiteisiin varataan talousarviossa 600 000 euroa. Työllistämistoimenpiteet ovat olleet kunnan painopisteenä ja kunnan alueen työllisyysaste on parempi kuin maakunnassa keskimäärin. Kunnalle työllistämisestä aiheutuvat sakkomaksut on saatu pienentyneet merkittävästi.

Kehittämisrahastosta varataan 200 000 euroa vuoden aikana mahdollisesti toteutuviin kuntakonsernin kehittämishankkeisiin. Hankkeista päättää kunnanhallitus.

Työterveydenhuollon palveluissa tapahtuu muutos. Lainsäädännön muutoksesta johtuen Rovaniemellä pääpaikkaa pitävä Lappica Oy on palvelun tuottaja ensi vuoden alusta lukien.

Sosiaali- ja terveystoimessa tavoitteena on parantaa edelleen kotiin annettavia palveluja aloittamalla kotisairaalatoiminta ja panostamalla kotikuntoutukseen. Tavoitteena perusturvassa on hoitajaresurssien kustannustehokas käyttö.

Omatoimikirjaston käyttöönotto laajentaa kirjaston aukioloaikoja. Nuorisotalon remontti valmistuu ja henkilökunnan työpisteet keskittyvät nuorisotalolle.

Kyläkoulujen tulevaisuutta vuodesta 2020 eteenpäin selvitetään ensi vuonna. Lukiokoulutuksen osalta on tavoitteena, että koulutukseen liittyvä selvitystyö valmistuu tulevan talven aikana.

Kunta on valmis ottamaan ensi vuonna kolmannen saapumiserän kiintiöpakolaisia.

Kunnassa on tehty kiinteistökannan selvitystyö ja jatkotyötä varten palkataan kiinteistöselvittäjä. Tavoitteena on, että kunnan alueella olevat kiinteistötiedot ovat ajan tasalla ja kunnan saama kiinteistöverotulo kasvaa.

Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely sujui valtuuston kokouksessa hyvin yksituumaisesti ja hyvässä hengessä. Ainoa asia mistä äänestettiin, oli lisälatukoneen hankkiminen reitistöjen kunnossapitoon.

Joulu tulee ja vuosi vaihtuu

 

Toivotan kaikille Rauhallista Joulun Aikaa ja Hyvää Uutta Vuotta!

   

Tapani Melaluoto
kunnanjohtaja