Siirry sisältöön

Kunnan avoimet työpaikat 

Avoimet työpaikat

Ylitornion kunta työllistää yli 400 eri alan ammattilaista. Kunnan palveluksesta löytyy mm. hallinnon, opetuksen ja kasvatuksen, tekniikan, terveydenhuollon- ja sosiaalialan ammattilaisia.

Ylitornion kunta käyttää rekrytoinnissa Kuntarekry.fi –palvelua. Käy tutustumassa palveluun linkistä. Jatkossa myös sijaisten rekrytoinnissa siirrytään järjestelmän käyttöön. Sähköinen rekrytointijärjestelmän avulla löydät kuntatyöpaikat yhdestä osoitteesta. Hakemukset tehdään pääsääntöisesti sähköisesti. Hakemuksiin pääset alla  haulla www.kuntarekry.fi -sivuilta. Järjestelmä lähettää vahvistuksen hakemuksen perilletulosta. Hakemuksen liitteet pyydetään haastatteluihin. Hakemuksen yhteydessä mainitaan, mikäli hakeminen tulee tehdä muulla tavalla. Ylitornion kunnan työpaikat ovat nähtävissä suoraan Kuntarekryssä ja kaikki Ylitorniolla avoimet työpaikat www.te-palvelut.fi -sivuilla

______

 

Hoitaja

Met haema tähän meän mahtahvaan työporukhaan lissää uusia tekijöitä. Meilä vuodeosastola tehhään töitä suurela syämellä ja rautasella ammattitaiola.


Meile ei kannata hakea, jos et ymmärä hyvvää huumoria ja ole kova tekehmään töitä. Hyvä solis jos olisit valmis joustahmaanki, sitä meinaan meilä tehhään. Vaikka kyllä met otama välilä rennostikki ja piämä leetiä. Vaphaala voit harrastaa melkein mitä vain, täälon poka tekemistä mistä valita.


Vuodeosastola met tehemä töitä kolmessa vuorossa. Palkkaaki met maksama 2277,05 € kuukauessa.


Vuodeosastolla työ on monipuolista. Petipaikkoja meilä on 25 ja hoion tavotheena on pyrkiä lyhkässiin hoitojaksoihin. Meilon käytössä kuntouttava työote tekemisessä. Potilaskirjo vaihtellee kirurgisten leikkauspotihlaitten hoiosta sisätautissiin potihlaissiin, päihde- ja mielenterhveys potilaista aina elämän loppuvaihheen hoithoon. Työtä tehhään moniammatillisesti lääkäritten ja muitten ossaajien kans.


Solekko hakea ja jättää yhteystiot tai pirhauttaa Markule. Praatathaan sitte lissää niin selviää olekko se sie sopiva tekehmään töitä tänne meän porukhaan.


Tehtähvään kelposuusehtona on lähihoitajan perustutkinto tai vastaava aikasempi tutkinto ja tehtävässä edellytethään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämmää rokotussuojaa. Tällä hetkelä tehtävän sijotuspaikka on vuodeosastola, mutta työnkierto on maholinen.


Met tarjoama työntekijöile henkilöstöetuina hyvinvointipalvelusetelin, jonka voit käyttää paikallissiin palveluihin. Tarvittaessa met autama mielehlään asunnon ettimisessä.


Lisätiedot


Toimistosihteeri

Tule osaksi dynaamista työyhteisöä!

Haemme Ylitornion kunnan sivistysosastolle toimistosihteeriä määräaikaiseen työsuhteeseen sivistysjohtajan työpariksi. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.7.2023 asti. Työtehtävät muodostuvat monipuolisista ja vaativista sivistystoimen hallinnon toimistotehtävistä.

Tehtävässä onnistumiseen tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, sopeutumista nopeasti vaihteleviin työtilanteisiin ja rohkeutta tarttua kaikkiin toimiston töihin. Päivittäin käytössämme ovat muun muassa seuraavat ohjelmat: Primus, Rondo, ProEconomica ja Tweb.

Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää asiakaspalveluhenkistä sekä vastuullista työotetta. Arvostamme kokemusta julkishallinnon toimistotehtävistä, sekä perehtyneisyyttä OVTES:iin ja KVTES:iin. Toivomme sinulta kehitysmyönteistä otetta ja erinomaisia yhteistyötaitoja.


Tehtävän palkkaus 2498,24 € ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto.

Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Tehtävä täytetään sopivan henkilön löydyttyä.

Hakemukset pyydetään toimittamaan Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää myös suoraan sivistysjohtaja Hanna Lintupuron sähköpostiin: hanna.lintupuro@ylitornio.fi.


Lisätiedot


Hoitaja

Met haema tehostethuun palveluasumisseen meän mahtahvaan työporukhaan lissää uusia tekijöitä.

Meilä tehostetussa palveluasumisessa tehhään töitä suurela syämellä ja rautasella ammattitaiola.

Meile ei kannatte hakea, jos ei ymmärä hyvvää huumoria ja ei ole kova tekheen töitä ja valmis joustamhaan, sitä meinaan meilä tehhään, mutta kyl met otamme välillä rennostikki ja piämä leetiä. Meilä voit harrastaa melkhein mitä vaan, joten täällön poka mistä valita.

Täälä tehhään töitä kolmessa vuorossa. Palkkaakin me maksethaan 2 277,05 € kuukauessa.

Tehostetussa palveluasumisessa työ on sitä asiakhaitten auttamista kodinomaisessa ympäristössä. Tarkottaa sitä, että mm. peshään, puethaan, annethaan ruokaa ja lääkheitä ja käyhään yhessä ulkona ihhailemassa väylää ja vaaramaisemia ruottin puolelle. Sanaparile on aina sen verran aikaa, että kuulumiset tullee vaihettua. Välillä laulaa luikautethaan.

Solekko hakea ja jättää yhteystiedot tai soithauttaa Paulale. Praatathaan niin selviää olekko se sie sopeva tyyppi meän porukhaan.

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto ja tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Tarjoamme työntekijöille henkilöstöetuina hyvinvointipalvelusetelin, jonka voit käyttää paikallisiin palveluihin. Saat käydä kerran viikossa elokuvissa, kuntosalilla vai uimassa alennettuun hintaan ja järjestämme virkistyspäiviä. Autamme mielellään asunnon etsimisessä. Tarjoamme asuntoedun uudelle työntekijälle aikavälille 2.5.-30.9.2022. Vuokra max 200€/kk, min. 100 €/kk sekä ylimääräisen hyvinvointipalvelusetelin (arvo 100€). Tarjoammen myös rekrytointilisän 200€/kk uudelle kesäkauden työntekijälle, jota maksetaan maksimissään 4 kk ajalta (2.5.-30.9.2022). Mikäli työsopimus on lyhyempi kuin 4 kk, maksetaan rekrytointilisää vain työsuhteen voimassaolon ajan.


Lisätiedot


Hoitaja

Met haema tähän meän mahtahvaan työporukhaan lissää uusia tekijöitä.

Meilä kotihoiossa tehhään töitä suurela syämmellä ja rautasella ammattitaiola.

Meile ei kannatte hakea, jos ei ymmärä hyvvää huumoria ja ei ole kova tekheen töitä ja valmis joustamhaan, sitä meinaan meilä tehhään, mutta kyl met otamme välillä rennostikki ja piämä leetiä. Meilä voit harrastaa melkhein mitä vaan, joten täällön poka mistä valita.

Täälä tehhään töitä kolmessa vuorossa. Palkkaakin me maksethaan 2 329,32 € kuukauessa.

Kotihoiossa työ on sitä asiakhaitten auttamista niitten kotona. Tarkottaa sitä, että mm. peshään, puethaan, annethaan ruokaa ja lääkheitä. Sanaparile on aina sen verran aikaa, että kuulumiset tullee vaihettua.

Solekko hakea ja jättää yhteystiedot tai soithauttaa Saaralle. Raatathaan niin selviää olekko se sie sopeva tyyppi meän porukhaan.

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto ja ja tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Tarjoamme työntekijöille henkilöstöetuina hyvinvointipalvelusetelin, jonka voit käyttää paikallisiin palveluihin. Saat käydä kerran viikossa elokuvissa, kuntosalilla vai uimassa alennettuun hintaan ja järjestämme virkistyspäiviä. Autamme mielellään asunnon etsimisessä. Tarjoamme asuntoedun uudelle työntekijälle aikavälille 2.5.-30.9.2022. Vuokra max 200€/kk, min. 100 €/kk sekä ylimääräisen hyvinvointipalvelusetelin (arvo 100€) sekä rekrytointilisän 200€/kk uudelle kesäkauden työntekijälle, jota maksetaan maksimissään 4 kk ajalta (2.5.-30.9.2022). Mikäli työsopimus on lyhyempi kuin 4 kk, maksetaan rekrytointilisää vain työsuhteen voimassaolon ajan.


Lisätiedot


Hoitaja

Met haema ympärivuorokautiseen kehitysvammaisten asumisyksikköön meän mahtahvaan työporukhaan lissää uusia tekijöitä.


Meilä tehhään töitä suurela syämellä ja rautasella ammattitaiola.


Meile ei kannatte hakea, jos ei ymmärä hyvvää huumoria ja ei ole kova tekheen töitä ja valmis joustahmaan, sitä meinaan meilä tehhään, mutta kyllä met otamme välillä rennostikki ja piämä leetiä. Meilä voit harrastaa melkhein mitä vaan, joten täällön poka mistä valita.


Täälä tehhään töitä kolmessa vuorossa. Palkkaakin me maksethaan 2 277,05 € kuukauessa.


Päivärannassa työ on sitä asiakhaitten auttamista niitten kotona ja ennenkaikkea heiän omien voimavarojensa ylläpitämistä sekä omatoimista suoritumista arjesta. Tarkoittaa sitä, että met mm. ohjaama pesehmään, pukehmaan, annethaan ruokaa ja lääkheitä ja käyhään yhessä ulkona ihhailemassa väylää ja vaaramaisemia jopa ruottin puolellakin. Meillä vietethään asukkaitten kanssa aikaa ja elethään yhessä arkea. Monet päivärannan asukkaista käyvät päivittäin jokipajussa tekemässä erilaisia askahreita ja saattaapa välillä päästä sinnekin tekheen työtä.

Solekko hakea ja jättää yhteystiedot tai soithauttaa Päiville. Praatathaan niin selviää olekko se sie sopeva tyyppi meän porukhaan.


Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto ja tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Tarjoamme työntekijöille henkilöstöetuina hyvinvointipalvelusetelin, jonka voit käyttää paikallisiin palveluihin. Saat käydä kerran viikossa elokuvissa, kuntosalilla vai uimassa alennettuun hintaan ja järjestämme virkistyspäiviä. Autamme mielellään asunnon etsimisessä. Tarjoamme asuntoedun uudelle hoitoalan työntekijälle aikavälille 2.5.-30.9.2022. Vuokra max 200€/kk, min. 100 €/kk sekä ylimääräisen hyvinvointipalvelusetelin (arvo 100€). Tarjoamme myös rekrytointilisän 200€/kk uudelle kesäkauden työntekijälle, jota maksetaan maksimissään 4 kk ajalta 2.5.-30.9.2022. Mikäli työsopimus on lyhyempi kuin 4 kk, maksetaan rekrytointilisää vain työsuhteen voimassaolon ajan.


Lisätiedot


Luokanopettajan määräaikainen virka

Tule meille opettajaksi!

Sinua odottavat viitosluokan oppilaat, kiva työporukka ja laadukkaat puitteet tehdä työtä Tornionjoen varrella Kaulirannan idyllisessä kylässä.

Haemme Ylitornion kyläkoululle luokanopettajaa sopimuksen mukaan -31.7.2023

Viran kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaiset. Valitun on esitettävä nähtäväksi, lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa opetusta voidaan valita antamaan myös henkilö, jolla on riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Virka täytetään sopivan henkilön löydyttyä.

Hakemukset tulee ensisijaisesti lähettää sähköisesti kuntarekry-palvelun kautta. Hakemukseen tulee liittää kopiot tutkintotodistuksista.


Lisätiedot


Luokanopettajan määräaikainen virka

Ylitornion kunnassa on haettavana määräaikainen perusopetuksen luokanopettajan tehtävä ajalle sopimuksen mukaan -31.7.2023 Ainiovaaran koululla.

Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot tutkintotodistuksista sähköisen hakemuksen liitteeksi. Todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioon voidaan ottaa myös kelpoisuutta vailla olevat hakijat. Virka täytetään sopivan henkilön löydyttyä.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista.

Tehtävässä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Hakemukset Kuntarekry.fi-järjestelmän kautta.


Lisätiedot


Terveyskeskushammaslääkärin virka

Haemme terveyskeskukseemme hammaslääkäriä. Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys. Viranhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Käytössämme on WinHit-potilastietojärjestelmä.

Viran täyttämisessä sovelletaan 6kk koeaikaa.

Valinta suoritetaan ehdollisena ja vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on esittänyt tutkinto- ja työtodistukset.

Ylitornion kunnan työntekijä sitoutuu noudattamaan Ylitornion kunnan päihdeohjelmaa. Olemme savuton työyhteisö.


Lisätiedot


Hoitajan sijaisuuksia

Haemme hoitajia eripituisiin sijaisuuksiin palvelutalolle, terveyskeskussairaalaan kotihoitoon ja kehitysvammaisten palveluasumiseen. Työ palvelutalolla, terveyskeskussairaalassa ja kehitysvammapalvelussa on 3-vuorotyötä, kotihoidossa 2-vuorotyötä. Sijaisuuksien hoitamisessa edellytetään aktiivista asiakaskeskeistä työskentelytapaa sekä joustavuutta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Huomioimme hakijoina lähihoitajat, perushoitajat sekä alan opiskelijat. Soita tai tee hakemus.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Ylitornion kunnan työntekijä sitoutuu noudattamaan Ylitornion kunnan päihdeohjelmaa.


Lisätiedot


Sairaanhoitajan sijaisuuksia

Haemme sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin terveyskeskukseen. Sijaisuuksien hoitamisessa edellytetään aktiivista asiakas- / potilaskeskeistä työskentelytapaa, joustavuutta ja hyviä yhteistyö- sekä vuorovaikutustaitoja. Sijaisten tulee olla tarvittaessa valmiita työskentelemään kolmivuorotyössä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistettu sairaanhoitajan tutkinto. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Huomioimme hakijoina kuitenkin myös ko. tutkinnon äskettäin suorittaneet, joita ei ole vielä merkitty Terhikki-rekisteriin.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Soita tai tee hakemus.Ylitornion kunnan työntekijä sitoutuu noudattamaan Ylitornion kunnan päihdeohjelmaa.


Lisätiedot


Alkuun