Avoimet työpaikat

Ylitornion kunta  työllistää yli 400 eri alan ammattilaista. Kunnan palveluksesta löytyy mm. hallinnon, opetuksen ja kasvatuksen, tekniikan, terveydenhuollon- ja sosiaalialan ammattilaisia.

Ylitornion kunta käyttää rekrytoinnissa Kuntarekry.fi –palvelua. Käy tutustumassa palveluun linkistä. Jatkossa myös sijaisten rekrytoinnissa siirrytään järjestelmän käyttöön. Sähköinen rekrytointijärjestelmän avulla löydät kuntatyöpaikat yhdestä osoitteesta. Hakemukset tehdään pääsääntöisesti sähköisesti. Hakemuksiin pääset alla  haulla www.kuntarekry.fi -sivuilta. Järjestelmä lähettää vahvistuksen hakemuksen perilletulosta. Hakemuksen liitteet pyydetään haastatteluihin. Hakemuksen yhteydessä mainitaan, mikäli hakeminen tulee tehdä muulla tavalla. Ylitornion kunnan työpaikat ovat nähtävissä suoraan Kuntarekryssä ja kaikki Ylitorniolla avoimet työpaikat www.te-palvelut.fi -sivuilla

______

 

Luokanopettajan määräaikainen virka

Ylitornion kunnassa on haettavana määräaikainen perusopetuksen luokanopettajan tehtävä ajalle 10.8.2020 -30.7.2021 Ainiovaaran koululla.

Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioon voidaan ottaa myös kelpoisuutta vailla olevat hakijat.


Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot tutkintotodistuksista sähköisen hakemuksen liitteeksi. Todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista.

Tehtävässä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Hakemukset Kuntarekry.fi-järjestelmän kautta.

Hakuaika päättyy 14.7.2020 klo 15.00

Hakuaikaa on jatkettu ja jo aiemmin virkaa hakeneet otetaan huomioon.


Lisätiedot


Ohjaaja

Etsimme OHJAAJAA Ylitornion kunnan järjestämään iltapäiväkerhoon. Järjestämme turvallista, monipuolista ja laadukasta leikki- ja vapaa-ajan toimintaa kerholaisille. Iltapäiväkerho toimii Ylitornion Nuorisotalolla.

Toimit iltapäiväkerhotoiminnan vastuuohjaajana. Vastuullasi on kerhon päivittäisen toiminnan suunnittelu ja organisointi, toimit myös yhteyshenkilönä lasten vanhempien ja koulun henkilökunnan suuntaan. Tulet olemaan osana Ylitornion kunnan vapaa-aikatoimen työyhteisöä, iltapäiväkerhossa toimii lisäksesi toinen ohjaaja.

Odotamme hakijoilta innokkuutta, vastuuntuntoisuutta ja reipasta työotetta. Toivomme että haluat tehdä kanssamme lasten iltapäivistä mukavia ja vaihtelevia.

Lisäksi työ sisältää koulunkäynninohjaajan työtä. Työssä tarvitaan myös hygieniapassi.

Pätevyyden antavia koulutuksia ovat muun muassa aamu- ja iltapäiväkerhon ohjaajan tutkinto, koulunkäynnin ohjaajan tutkinto, lähihoitaja, lastenohjaaja, liikunnanohjaaja ja sosionomi.

Työ on kokopäiväinen. Viikkotyöajasta iltapäiväkerho-ohjaajan työtä noin 25h viikossa. Palkkausperuste KVTES.

Työ on määräaikainen. Työ alkaa 3.8.2020 ja jatkuu lukukauden loppuun kesäkuulle 2021.

Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti.

Hakuaika päättyy maanantaina 13.7.2020 klo 12.00. Haastattelut järjestetään etäyhteydellä viikolla 30.


Lisätiedot


Toimistosihteerin toimi

Haemme Ylitornion kuntaan toimistosihteeriä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Toimen sijoituspaikka on terveyskeskus. Toimistosihteerin toimen kelpoisuusehto on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Terveysalan tuntemus, sekä aikaisempi kokemus toimistotöistä katsotaan eduksi.

Työtehtävät muodostuvat terveyspalvelujen yleisistä toimistotehtävistä, joihin kuuluu mm. budjetin valmistelua ja seurantaa, laskutusta, laskujen asiatarkastusta ja tiliöintiä, sekä arkistointia ja monia muita monipuolisia toimistotehtäviä. Toimistosihteerin työ edellyttää tietoteknisiä taitoja sekä tottumusta sähköisissä toimintaympäristöissä toimimiseen. Arvostamme itsenäistä ja aktiivista kehittämisotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja työyhteisössä.

Ylitornion kunnan työntekijä sitoutuu noudattamaan Ylitornion kunnan päihdeohjelmaa. Olemme savuton työyhteisö.

Palkkaus määräytyy KVTES :n mukaan. Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on

esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Noudatamme 4 kk:n koeaikaa.


Lisätiedot


Hoitajan toimi (2 kpl)

Haemme kahta (2) hoitajaa. Toimien tämänhetkinen sijoituspaikka on Palvelutalolla, kotihoidossa tai terveyskeskussairaalassa. Toimien hoitamisessa edellytetään aktiivista asiakaskeskeistä työskentelytapaa sekä joustavuutta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Kuntouttava työote sekä kiinnostus ja kokemus vanhustyöstä katsotaan hakijalle eduksi. Työ palvelutalolla ja terveyskeskussairaalassa on 3-vuorotyötä ja kotihoidossa 2-vuorotyötä. Tarvittaessa valittujen tulee olla valmiita siirtymään myös muihin perusturvan yksiköihin, joissa vaaditaan 3-vuorotyötä (palvelutalo, kehitysvammahuolto, terveyskeskussairaala, kotihoito).

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005, § 8, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) mukainen pätevyys ja valitun tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Huomioimme hakijoina kuitenkin myös ko. tutkinnon äskettäin suorittaneet, joita ei vielä ole merkitty rekisteriin.

Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Tehtävässä noudatetaan neljän (4 )kuukauden koeaikaa.

Ylitornion kunnan työntekijä sitoutuu noudattamaan Ylitornion kunnan päihdeohjelmaa. Olemme savuton työyhteisö.

Valinta suoritetaan ehdollisena ja vahvistetaan sen jälkeen, kun toimeen valittu on esittänyt tutkinto- ja työtodistukset sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja hänet on merkitty Terhikki-rekisteriin.


Lisätiedot


Sairaanhoitajan toimi (4)

Ylitornion kunta hakee neljää (4) sairaanhoitajaa terveyskeskussairaalaan ja palvelutalolle.

Tehtävän hoitamisessa edellytetään aktiivista asiakas- / potilaskeskeistä työskentelytapaa, joustavuutta ja hyviä yhteistyö- sekä vuorovaikutustaitoja sekä innostusta oman ammattitaidon sekä työyhteisön kehittämiseen. Toimeen sisältyy opetusvelvollisuus ja velvollisuus työkiertoon.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistettu sairaanhoitajan tutkinto. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Ajokortti on välttämätön. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Ylitornion kunnan työntekijä sitoutuu noudattamaan Ylitornion kunnan päihdeohjelmaa. Olemme savuton työyhteisö.

Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Valinta suoritetaan ehdollisena ja vahvistetaan sen jälkeen, kun toimeen valittu on esittänyt tutkinto- ja työtodistukset sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.Lisätiedot


Hoitoapulaisen toimi

Haemme hoitoapulaista vanhustyöhön. Hoitoapulaisen tehtävänä on vanhusten perushoito ja -hoiva sovitun hoitosuunnitelman mukaisesti. Työ sisältää mm. ruokailusta, henkilökohtaisesta hygieniasta ja tarvittavista tukipalveluista huolehtimista. Tehtävän hoitamisessa edellytetään kiinnostusta ja kokemusta vanhustyöstä, aktiivista asiakaskeskeistä työskentelytapaa sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on palvelutalo. Työ on 3-vuorotyötä.Tarvittaessa valitun tulee olla valmis siirtymään myös muihin perusturvan yksiköihin.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva koulutus + kokemus vanhustyöstä tai pitkä kokemus vanhustyöstä. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Ylitornion kunnan työntekijä sitoutuu noudattamaan Ylitornion kunnan päihdeohjelmaa. Olemme savuton työyhteisö.

Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Valinta suoritetaan ehdollisena ja vahvistetaan sen jälkeen, kun toimeen valittu on esittänyt tutkinto- ja työtodistukset sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.


Lisätiedot


Hammashoitajan toimi

Ylitornion kunnassa on avoinna hammashoitajan toimi. Kelpoisuusvaatimuksena on hammashoitajan tai suun terveydenhoitoon suuntautuneen lähihoitajan tutkinto. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Työtehtäviin kuuluu hammaslääkärin avustamisen lisäksi välinehuoltoa ja toimistotehtäviä. Käytössämme on tällä hetkellä WinHit-potilastietojärjestelmä. Tehtävän hoitamisessa edellytetään asiakaskeskeistä työskentelytapaa sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Ylitornion kunnan työntekijä sitoutuu noudattamaan Ylitornion kunnan päihdeohjelmaa.

Toimen täyttämisessä sovelletaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Valinta suoritetaan ehdollisena ja vahvistetaan sen jälkeen, kun toimeen valittu on esittänyt tutkinto- ja työtodistukset sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.


Lisätiedot