Siirry sisältöön

Kunnan avoimet työpaikat 

Avoimet työpaikat

Ylitornion kunta työllistää yli 400 eri alan ammattilaista. Kunnan palveluksesta löytyy mm. hallinnon, opetuksen ja kasvatuksen, tekniikan, terveydenhuollon- ja sosiaalialan ammattilaisia.

Ylitornion kunta käyttää rekrytoinnissa Kuntarekry.fi –palvelua. Käy tutustumassa palveluun linkistä. Jatkossa myös sijaisten rekrytoinnissa siirrytään järjestelmän käyttöön. Sähköinen rekrytointijärjestelmän avulla löydät kuntatyöpaikat yhdestä osoitteesta. Hakemukset tehdään pääsääntöisesti sähköisesti. Hakemuksiin pääset alla  haulla www.kuntarekry.fi -sivuilta. Järjestelmä lähettää vahvistuksen hakemuksen perilletulosta. Hakemuksen liitteet pyydetään haastatteluihin. Hakemuksen yhteydessä mainitaan, mikäli hakeminen tulee tehdä muulla tavalla. Ylitornion kunnan työpaikat ovat nähtävissä suoraan Kuntarekryssä ja kaikki Ylitorniolla avoimet työpaikat www.te-palvelut.fi -sivuilla

______

 

Terveyskeskuslääkäri

Haemme terveyskeskuslääkäriä Ylitornion kuntaan. Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys. Viranhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kuntamme on jaettu kolmeen väestövastuualueeseen, joita hoidetaan lääkäri-hoitaja työparimallilla.

Terveyskeskuksessa on 25-paikkainen vuodeosasto ja käytössämme on Pegasos-tietojärjestelmä. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on siirretty Länsi-Pohjan ja Lapin keskussairaaloiden yhteispäivystykseen.

Viran täyttämisessä sovelletaan 6kk koeaikaa.

Valinta suoritetaan ehdollisena ja vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on esittänyt tutkinto- ja työtodistukset sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Ylitornion kunnan työntekijä sitoutuu noudattamaan Ylitornion kunnan päihdeohjelmaa.


Lisätiedot


Projektityöntekijä

Haluatko kehittää ikääntyneiden turvallista ja laadukasta asumista Ylitorniolla?

Ylitornion kunnan perustuvapalveluissa on haettavana projektityöntekijän määräaikainen toimi ajalle 1.10.2021 - 30.11.2022.

Ylitornion kunta on saanut Ympäristöministeriön erityisavustuksen ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan. Hankkeen tavoitteena on saada kunnan tyhjillään olevia asuntoja ikäihmisten käyttöön ja saada luotua ratkaisu, matalan kynnyksen kohtaamispaikaksi, MeänTupa, joka tukisi ikääntyvien kotona asumista mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on myös kartoittaa ikääntyvien asuntokanta ja tehdä suunnitelma tulevaisuuden ratkaisuksi.

Ylitornion kunnan ikärakenne on hyvin vanhuspainotteista. Kunnassa on asukkaita noin 4000, joista yli 65-vuotiaita on yli 1500. Lisäksi kunta on laaja ja matkaa kuntakeskuksesta ääriosiin on lähemmäs 100 kilometriä.

Arvostamme aktiivista, omatoimista, idearikasta ja sitoutunutta työotetta lisäksi koulutuksesi, osaamisesi ja kiinnostuksesi soveltuvat ikäihmisten palveluiden aihepiiriin.


Lisätiedot


Alkuun