Resurssiopettaja

Ylitornion kunnassa on haettavana määräaikainen, resurssiopettajan tehtävä ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020. Resurssiopettajan työtehtävien hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- sekä ihmissuhdetaitoja. Tehtävässä tarvitaan myös kykyä työskennellä moniammatillisesti ja itsenäisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus. Opetustuntimäärä on 24 h/viikko.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.

Kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioon voidaan ottaa myös kelpoisuutta vailla olevat hakijat.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot tutkintotodistuksista sähköisen hakemuksen liitteeksi. Todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista.

Tehtävässä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Hakemukset Kuntarekry.fi-järjestelmän kautta. Hakuaika päättyy 28.11.2019 klo 16.
Lisätiedot


Hoitajan toimi (3)

Haemme kolmea (3) hoitajaa. Työssä edellytetään kuntouttavaa työotetta, aktiivista asiakaskeskeistä työskentelytapaa sekä joustavuutta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. . Työkokemus hoito-ja hoivatyöstä lasketaan hakijalle eduksi. Työ on 3-vuorotyötä. Hoitajat työskentelevät palvelutalolla, kehitysvammahuollossa, terveyskeskussairaalassa ja kotihoidossa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005, § 8, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) mukainen pätevyys ja valitulla tulee olla Valviran myöntämä oikeus toimia terveydenhuollon nimikesuojatussa ammattitehtävässä (rekisteröityminen Terhikki-rekisteriin) . Ylitornion kunnan työntekijä sitoutuu noudattamaan Ylitornion kunnan päihdeohjelmaa.

Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä.

Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Valinta suoritetaan ehdollisena ja vahvistetaan sen jälkeen, kun toimeen valittu on esittänyt tutkinto- ja työtodistukset sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan .
Lisätiedot


Hammashoitajan toimi (2)

Ylitornion kunnassa on avoinna kaksi hammashoitajan toimea. Kelpoisuusvaatimuksena on hammashoitajan tai suun terveydenhoitoon suuntautuneen lähihoitajan tutkinto. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Työtehtäviin kuuluu hammaslääkärin avustamisen lisäksi välinehuoltoa ja toimistotehtäviä. Käytössämme on tällä hetkellä WinHit-potilastietojärjestelmä. Tehtävän hoitamisessa edellytetään asiakaskeskeistä työskentelytapaa sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Ylitornion kunnan työntekijä sitoutuu noudattamaan Ylitornion kunnan päihdeohjelmaa.

Toimen täyttämisessä sovelletaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Valinta suoritetaan ehdollisena ja vahvistetaan sen jälkeen, kun toimeen valittu on esittänyt tutkinto- ja työtodistukset sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Lisätiedot


Luokanopettajan vuorotteluvapaan sijaisuus

Etsimme Ylitornion kunnan ainiovaaran kouluun

Luokanopettajan vuorotteluvapaan sijaista ajalle 7.1.- 4.7.2019

Sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista

Sijaiseksi voidaan palkata myös alle 30-vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakija oleva, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Tehtävässä on 3 kk:n koeaika.

Hakuaika päättyy 22.11.2019 klo 12:00. Hakemus tulee jättää sähköisesti kuntarekry -palvelun kautta ja siihen on liitettävä kopiot tutkintotodistuksista.
Lisätiedot


Sairaanhoitajan sijaisuuksia

Haemme sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin terveyskeskukseen. Sijaisuuksien hoitamisessa edellytetään aktiivista asiakas- / potilaskeskeistä työskentelytapaa, joustavuutta ja hyviä yhteistyö- sekä vuorovaikutustaitoja. Sijaisten tulee olla tarvittaessa valmiita työskentelemään kolmivuorotyössä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistettu sairaanhoitajan tutkinto. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Huomioimme hakijoina kuitenkin myös ko. tutkinnon äskettäin suorittaneet, joita ei ole vielä merkitty Terhikki-rekisteriin. Soita tai tee hakemus.
Lisätiedot


Hoitajan sijaisuuksia

Haemme hoitajia eripituisiin sijaisuuksiin palvelutalolle, terveyskeskussairaalaan ja kotihoitoon. Työ on palvelutalolla ja terveyskeskussairaalassa 3-vuorotyötä, kotihoidossa 2-vuorotyötä. Sijaisuuksien hoitamisessa edellytetään aktiivista asiakaskeskeistä työskentelytapaa sekä joustavuutta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Huomioimme hakijoina lähihoitajat , perushoitajat sekä alan opiskelijat. Soita tai tee hakemus.
Lisätiedot


Maataloustyöntekijä, Maatalous-Toivola, Ylitornio

Maataloustyöntekijä, Maatalous-Toivola, Ylitornio, kokoaikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta
Haemme MAATALOUSTYÖNTEKIJÄÄ koko- tai osa-aikaiseen työsuhteeseen Ylitorniolle
Tehtäviin kuuluu päivittäin lihakarjan ruokinta ja hoito ja niihin liittyvät huolto- ja kunnossapitotyöt. Talvisin lisäksi lumen auraus tuotantopihoilta ja kesäisin kasvinviljelytyöt sekä niihin liittyvät huolto- ja kunnossapitotyöt. Tarkempi työnkuva ja työaika on neuvoteltavissa.
Odotamme hakijalta oma-aloitteisuutta ...

Lisätiedot


Laitoshuoltaja / siivooja, Personalhuset Staffing Group Oy, Ylitornio

Laitoshuoltaja / siivooja, Personalhuset Staffing Group Oy, Ylitornio, Haku päättyy: 30.11.2019 klo 23:59, muu osa-aikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta
Onko sinulla laitoshuoltajan perustutkinto? Meillä on sinulle töitä!

Haemme nyt osa-aikaista LAITOSHUOLTAJAA Ylitorniolle.

Työaikasi tulee olemaan vähintään 15h/vk. Tarjoamme myös mahdollisuuden 26
tunnin työviikkoihin.

Arvostamme reippautta, oma-aloitteisuutta ja vastuuntuntoisuutta.
Laitoshuoltajan perustutkinto on välttämätön ja asiakaspalvelutilanteissa
tarvitset sujuvaa suomen kielen ta...

Lisätiedot


Pakettiautonkuljettaja, Kuljetus Pikkarainen Oy, Ylitornio

Pakettiautonkuljettaja, Kuljetus Pikkarainen Oy, Ylitornio, muu osa-aikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta, vakituinen
Haemme pakettiautonkuljettajaa runko/varhaisjakeluun Rovaniemi-Ylitornio-Kolari välille.
Lähtöpaikkakunnat Ylitornio ja Kolari.

Työ alkaa sopivan henkilön löydyttyä. Työntekijältä edellytämme luotettavuutta, ripeyttä ja yötyöhön soveltuvuutta. Työtä vähintään 30 h/vko, mutta mahdollisuus kokoaikatyöhön. Työaika maanantai - lauantai välillä.

Hakemukset ja kysymykset osoitteeseen: rekry@kuljetusp...

Lisätiedot


Resurssiopettaja, Ylitornion kunta, Ylitornio

Resurssiopettaja, Ylitornion kunta, Ylitornio, Haku päättyy: 28.11.2019 klo 16:00, kokoaikatyö, Kesto: 6 - 12 kk
Ylitornion kunnassa on haettavana määräaikainen, resurssiopettajan tehtävä ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020. Resurssiopettajan työtehtävien hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- sekä ihmissuhdetaitoja. Tehtävässä tarvitaan myös kykyä työskennellä moniammatillisesti ja itsenäisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus. Opetustuntimäärä on 24 h/viikko.

Kelpoisuusvaatimukset määr...

Lisätiedot


Hammashoitajan toimi (2), Ylitornion kunta, Ylitornio

Hammashoitajan toimi (2), Ylitornion kunta, Ylitornio, Haku päättyy: 02.12.2019 klo 15:00, kokoaikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta
Ylitornion kunnassa on avoinna kaksi hammashoitajan toimea. Kelpoisuusvaatimuksena on hammashoitajan tai suun terveydenhoitoon suuntautuneen lähihoitajan tutkinto. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Työtehtäviin kuuluu hammaslääkärin avustamisen lisäksi välinehuoltoa ja toimistotehtäviä. Käytössämme on tällä hetkellä WinHit-potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot


Hoitajan toimi (3), Ylitornion kunta, Ylitornio

Hoitajan toimi (3), Ylitornion kunta, Ylitornio, Haku päättyy: 02.12.2019 klo 15:00, 3-vuorotyö, Kesto: yli 12 kuukautta
Haemme kolmea (3) hoitajaa. Työssä edellytetään kuntouttavaa työotetta, aktiivista asiakaskeskeistä työskentelytapaa sekä joustavuutta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. . Työkokemus hoito-ja hoivatyöstä lasketaan hakijalle eduksi. Työ on 3-vuorotyötä. Hoitajat työskentelevät palvelutalolla, kehitysvammahuollossa, terveyskeskussairaalassa ja kotihoidossa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sos...

Lisätiedot


Suuhygienisti, 2 paikkaa, Terveystalo Julkiset palvelut Oy, Hammashoitajaksi tai Suuhygienistiksi Länsi-Lappiin, Ylitornio

Suuhygienisti, Terveystalo Julkiset palvelut Oy, Ylitornio, Haku päättyy: 22.11.2019 klo 23:30, kokoaikatyö, Kesto: 1 - 3 kk
Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Vuonna 2018 valtakunnallinen verkostomme kattoi noin 180 toimipaikkaa eri ...

Lisätiedot


Evelace jälleenmyyjä, 3 paikkaa, EveLace Oy, Rovaniemi

Evelace jälleenmyyjä, EveLace Oy, Rovaniemi, Haku päättyy: 21.11.2019 klo 09:00, kokoaikatyö, tai osa-aikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta
Haemme jälleenmyyjiä seuraavien kuntien alueille: Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki ja Ylitornio

Haluatko myydä laadukkaita alusvaatteita, vaikuttaa ansiotasoosi ja päättää omasta aikataulustasi?

TULE MENESTYMÄÄN EVELACE JÄLLEENMYYJÄNÄ!

Evelace on suomal...

Lisätiedot


Sairaanhoitaja, ODL Ylitornion Vesperkoti Oy, Ylitornio

Sairaanhoitaja, ODL Ylitornion Vesperkoti Oy, Ylitornio, kokoaikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta, toistaiseksi voimassa oleva
Haemme ODL Ylitornion Vesperkotiin SAIRAANHOITAJAA

ODL Ylitornion Vesperkoti Oy on Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön omistama yritys, joka tarjoaa kodikkaita, turvallisia ja toimintakykyä ylläpitäviä asumispalveluita ikäihmisille. Yhtiö on osa ODL konsernia, joka tuottaa monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluita kaiken ikäisille. Toiminnan vahvuutena on henkilökunnan pitkäaikainen kokemus ja hy...

Lisätiedot


Hoiva-avustaja, 2 paikkaa, Attendo Oy, Ylitornion alue, Ylitornio

Hoiva-avustaja, Attendo Oy, Ylitornio, Haku päättyy: 26.11.2019, 3-vuorotyö, Sopimuksen mukaan, Kesto: yli 12 kuukautta
Haemme nyt HOIVA-AVUSTAJIA 2 kpl Ylitornion alueelle

Hakijalta edellytämme hoiva-avustajan koulutusta ja kokemusta hoivatyöstä, aitoa kiinnostusta työskennellä ikäihmisten kanssa, hyviä sosiaalisia taitoja sekä iloista ja reipasta työasennetta. Työntekijässä arvostamme lisäksi innostunutta ja sitoutunutta asennetta työhön. Olet joustava, oma-aloitteinen ja haluat oppia uutta etkä pelkää tarttua h...

Lisätiedot


utbildare inom restaurang med inriktning kock, Pohjoiskalotin koulutussäätiö, Ylitornio

utbildare inom restaurang med inriktning kock, Pohjoiskalotin koulutussäätiö, Ylitornio, Haku päättyy: 08.12.2019, kokoaikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta, med 6 mån. provanställning
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, Utbildning Nord anordnar yrkesinriktad vuxenutbildning för arbetsmarknaderna i Finland, Norge och Sverige. Utbildning Nords uppdrag är att göra våra ca 300 studerande anställningsbara och attraktiva på den nordiska men även på den internationella arbetsmarknaden. Vi är ca 70 anställda. Besök gärna vår hemsida www.utbnord.se för mer information om oss. I Övertorn...

Lisätiedot


Vanhempi rikoskonstaapeli, Lapin poliisilaitos, Kemi

Vanhempi rikoskonstaapeli, Lapin poliisilaitos, Kemi, Haku päättyy: 29.11.2019 klo 16:15, kokoaikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta, Vakinainen.
TYÖPAIKAN ESITTELY
Jo vain Laphiin on turvallista tulla! Lapin poliisilaitoksella työskentelee yhteensä 390 henkilöä, jotka valvovat yleistä järjestystä ja turvallisuutta, selvittävät ja ennalta estävät rikoksia sekä tarjoavat laadukkaita lupapalveluita Lapin maakunnan alueella. Lapin poliisilaitos on koko Euroopan Unionin pohjoisin poliisiyksikkö, jonka noin 300 poliisia 16 poliisiasemalla vasta...

Lisätiedot


Rikoskomisario, Lapin poliisilaitos, Kemi

Rikoskomisario, Lapin poliisilaitos, Kemi, Haku päättyy: 26.11.2019 klo 16:15, kokoaikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta, Määräaikainen.
TYÖPAIKAN ESITTELY
Jo vain Laphiin on turvallista tulla! Lapin poliisilaitoksella työskentelee yhteensä 390 henkilöä, jotka valvovat yleistä järjestystä ja turvallisuutta, selvittävät ja ennalta estävät rikoksia sekä tarjoavat laadukkaita lupapalveluita Lapin maakunnan alueella. Lapin poliisilaitos on koko Euroopan Unionin pohjoisin poliisiyksikkö, jonka noin 300 poliisia 16 poliisiasemalla vasta...

Lisätiedot


Siivooja Ylitorniolle, ISS Palvelut Oy, Ylitornio

Siivooja Ylitorniolle, ISS Palvelut Oy, Ylitornio, Haku päättyy: 24.11.2019, osapäivätyö, Kesto: yli 12 kuukautta
Etsimme nyt itsenäisen otteen omaavaa LAITOSHUOLTAJAA Ylitorniolle.

ISS Palvelut huolehtii kiinteistöjen ja toimitilojen puhtaanapidosta ja viihtyvyydestä osana asiakkaidensa päivittäistä hyvinvointia. Pidämme päivittäin siistinä yli 17 miljoonaa neliömetriä, ja ympäristövastuullisuus sekä kemikaalivapaus ohjaavat valintojamme. Meillä vastaat eri asiakaskohteidemme ylläpitosiivouksesta. Työsuhde ...

Lisätiedot


Vanhempi konstaapeli, Lapin poliisilaitos, Sodankylä

Vanhempi konstaapeli, Lapin poliisilaitos, Sodankylä, Haku päättyy: 29.11.2019 klo 16:15, kokoaikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta, Vakinainen.
TYÖPAIKAN ESITTELY
Jo vain Laphiin on turvallista tulla! Lapin poliisilaitoksella työskentelee yhteensä 390 henkilöä, jotka valvovat yleistä järjestystä ja turvallisuutta, selvittävät ja ennalta estävät rikoksia sekä tarjoavat laadukkaita lupapalveluita Lapin maakunnan alueella. Lapin poliisilaitos on koko Euroopan Unionin pohjoisin poliisiyksikkö, jonka noin 300 poliisia 16 poliisiasemalla vasta...

Lisätiedot


Luokanopettajan vuorotteluvapaan sijaisuus, Ylitornion kunta, Ylitornio

Luokanopettajan vuorotteluvapaan sijaisuus, Ylitornion kunta, Ylitornio, Haku päättyy: 22.11.2019 klo 12:00, kokoaikatyö, Kesto: 3 - 6 kk
Etsimme Ylitornion kunnan ainiovaaran kouluun

Luokanopettajan vuorotteluvapaan sijaista ajalle 7.1.- 4.7.2019

Sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työ...

Lisätiedot


Vanhempi konstaapeli, Lapin poliisilaitos, Kemijärvi

Vanhempi konstaapeli, Lapin poliisilaitos, Kemijärvi, Haku päättyy: 29.11.2019 klo 16:15, kokoaikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta, Vakinainen.
TYÖPAIKAN ESITTELY
Jo vain Laphiin on turvallista tulla! Lapin poliisilaitoksella työskentelee yhteensä 390 henkilöä, jotka valvovat yleistä järjestystä ja turvallisuutta, selvittävät ja ennalta estävät rikoksia sekä tarjoavat laadukkaita lupapalveluita Lapin maakunnan alueella. Lapin poliisilaitos on koko Euroopan Unionin pohjoisin poliisiyksikkö, jonka noin 300 poliisia 16 poliisiasemalla vasta...

Lisätiedot


Vanhempi konstaapeli, Lapin poliisilaitos, Sodankylä

Vanhempi konstaapeli, Lapin poliisilaitos, Sodankylä, Haku päättyy: 29.11.2019 klo 16:15, kokoaikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta, Vakinainen.
TYÖPAIKAN ESITTELY
Jo vain Laphiin on turvallista tulla! Lapin poliisilaitoksella työskentelee yhteensä 390 henkilöä, jotka valvovat yleistä järjestystä ja turvallisuutta, selvittävät ja ennalta estävät rikoksia sekä tarjoavat laadukkaita lupapalveluita Lapin maakunnan alueella. Lapin poliisilaitos on koko Euroopan Unionin pohjoisin poliisiyksikkö, jonka noin 300 poliisia 16 poliisiasemalla vasta...

Lisätiedot


Apumies, Juvatec Oy, Ylitornio

Apumies, Juvatec Oy, Ylitornio, kokoaikatyö, Kesto: 6 - 12 kk
Reipas, oma-aloitteinen apumies otetaan palvelukseen. Työ on reissutyötä . Kuorma-autokortti vaaditaan.

Yhteydenotot :Anne Juvani p. 050 577 1995, anne.juvani@juvatec.com...

Lisätiedot


Porari, Juvatec Oy, Ylitornio

Porari, Juvatec Oy, Ylitornio, kokoaikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta
Haetaan poraria maalämpöporauksiin, paaluporauksiin
ja niihin liittyviin töihin.

Tehtävän kuvaus:
Maalämpöporaukset, paaluporaukset ja niihin liittyvät työt.
Työkohteet monella paikkakunnalla.


Yhteydenotot: Anne Juvani 050-5771995. anne.juvani@juvatec.com...

Lisätiedot


Järjestyksenvalvoja, Hotel Kievari Ylitornio Oy, Ylitornio, Ylitornio

Järjestyksenvalvoja, Hotel Kievari Ylitornio Oy, Ylitornio, viikonlopputyö, Kesto: yli 12 kuukautta, viikonloppuisin, yötyö, 4-7h/ilta
Järjestyksenvalvojan tehtävät viikonloppuisin Hotel Kievarin ravintoloissa....

Lisätiedot


Ensihoitaja hoitotaso, Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kemi

Ensihoitaja hoitotaso, Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kemi, Haku päättyy: 22.11.2019 klo 14:00, kokoaikatyö, Kesto: 6 - 12 kk
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri tuottaa ensihoitopalvelut alueen väestölle kuudella asemapaikalla; Kemissä, Simossa, Keminmaalla, Tervolassa, Torniossa ja Ylitorniolla. Työtä tehdään poikkeustyöluvan alaisessa työajassa, Kemissä toimivassa perustason yksikössä työskennellään pääsääntöisesti arkisin klo 8-18.
Sairaalamme on savuton työpaikka.
Haemme palvelukseen aktiivista ja ammattitaitoaan kehitt...

Lisätiedot


Vartija, Rovaniemi, Lapin poliisilaitos, Rovaniemi

Vartija, Rovaniemi, Lapin poliisilaitos, Rovaniemi, Haku päättyy: 22.11.2019 klo 16:15, kokoaikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta, Vakinainen.
TYÖPAIKAN ESITTELY
Jo vain Laphiin on turvallista tulla! Lapin poliisilaitoksella työskentelee yhteensä 390 henkilöä, jotka valvovat yleistä järjestystä ja turvallisuutta, selvittävät ja ennalta estävät rikoksia sekä tarjoavat laadukkaita lupapalveluita Lapin maakunnan alueella. Lapin poliisilaitos on koko Euroopan Unionin pohjoisin poliisiyksikkö, jonka noin 300 poliisia 16 poliisiasemalla vasta...

Lisätiedot


Siivooja, Toiminimi Sanna Hiltunen, Ylitornio

Siivooja, Toiminimi Sanna Hiltunen, Ylitornio, osapäivätyö, Kesto: yli 12 kuukautta
Ylitornion Apteekki etsii mielellään ammattitaitoista siistijää vastaamaan apteekin siisteydestä ja puhtaudesta.

Toivomme, että omaat huolellisen ja tarkan otteen työhösi ja pidät hyvää työnlaatua kunnia-asiana. Toimit osana työyhteisöämme ja teet yhteistyötä muiden työntekijöidemme kanssa.

Työ on osa-aikaista 10-20 tuntia/vko ja sopii erityisesti lisäansioita hakevalle. Työ alkaa 1.1.2020.

Ta...

Lisätiedot


Lehdenjakaja, 2 paikkaa, P-S Suorajakelu Oy, Ylitornio, Keskus, Ylitornio

Lehdenjakaja, P-S Suorajakelu Oy, Ylitornio, muu osa-aikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta, tai sop.mukaan
Etsitkö osa-aikatyötä, jossa työpäivät ovat vakituiset, mutta työaika joustava? Tule meille lehdenjakajaksi!

Jaamme lehtiä ja mainoksia kaksi kertaa viikossa (keskiviikkoisin ja lauantaisin). Jos olet reipas ja työssäsi tarkka, sekä pidät itsenäisestä työskentelystä, olet etsimämme henkilö. Vapaita jakelupiirejä on Ylitorniolla (keskus). Alueen tuntemus ja oman auton käyttömahdollisuus lasketaan ...

Lisätiedot


Huoltoasematyöntekijä, LP Autohuolto Oy, Seo Ylitornio, Ylitornio

Huoltoasematyöntekijä, LP Autohuolto Oy, Ylitornio, kokoaikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta, vakituinen
Haetaan asiakaspalvelutyöntekijää, jonka tehtäviin kuuluu kassatyöskentely ja matkahuolto- ja veikkauspalvelut.

Pikaiset yhteydenotot Tarja Heikka puh. 040 5879534...

Lisätiedot


Yrkeslärare, elteknik / Ammattiopettaja, sähköala, 2 paikkaa, Pohjoiskalotin koulutussäätiö, Ylitornio

Yrkeslärare, elteknik / Ammattiopettaja, sähköala, Pohjoiskalotin koulutussäätiö, Ylitornio, kokoaikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, Utbildning Nord anordnar yrkesinriktad vuxenutbildning för arbetsmarknaderna i Finland, Norge och Sverige. Utbildning Nords uppdrag är att göra våra ca 300 studerande anställningsbara och attraktiva på den nordiska men även på den internationella arbetsmarknaden. Vi är certifierade enligt ISO 9001-2015. Vi är ca 70 anställda. Besök gärna vår hemsida www.utbnord....

Lisätiedot


Korjaamoyrittäjä, LP Autohuolto Oy, Ylitornio

Korjaamoyrittäjä, LP Autohuolto Oy, Ylitornio, kokoaikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta
Etsitään yrittäjää korjaamotiloihin

Korjaamotilat sijaitsevat Ylitornion keskustassa. Hallin koko pituus 20m, leveys 10m, korkeus 5m, ovien koko 3x4m ja 3,8x4m.

Laitteet: 2 x 3000 kg kaksipilarinostin, 1 x 3000 kg nelipilarinostin, huoltomonttu keventimellä, rengaskone, tasapainotuskone, renkaanpesulaite, jarrudynamometri, hydrauliprässi, ilmastoinnin huoltolaite.

Tilat vuokrataan koneineen ja ...

Lisätiedot


Pienkoneasentaja, Teemu Alaviippola Oy, Ylitornio

Pienkoneasentaja, Teemu Alaviippola Oy, Ylitornio, kokoaikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta
Haetaan asiakaspalveluhenkistä sekä osaavaa pienkoneasentajaa huolto-korjaamoomme toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.
Nippeli on maahantuojien valtuuttama pienkoneiden, mönkijöiden ja moottorikelkkojen kauppias sekä merkkihuolto. Edustamiamme merkkejä ovat Polaris, Honda, Husqvarna ja Stihl muun muassa. Lisäksi huolto kattaa rakennuskonevuokraamon kaluston huollot.
Teemu Alaviippola Oy on...

Lisätiedot


Kaivinkoneenkuljettaja, 2 paikkaa, Riekkola Infra Oy, Ylitornio

Kaivinkoneenkuljettaja, Riekkola Infra Oy, Ylitornio, kokoaikatyö, Kesto: 3 - 6 kk
Haetaan 1-2 ammattitaitoista kaivinkoneenkuskeja. Työt alkavat heti sopivan henkilön löydyttyä.

Työt sijoittuvat Lapin ja Oulun läänien alueille.

Hyväksi luetaan aikaisempi työkokemus 3D- tekniikasta ja tie- sekä työturvakortit. Metsäteiden kunnostus ja teko....

Lisätiedot


Sairaanhoitajan sijaisuuksia, Ylitornion kunta, Ylitornio

Sairaanhoitajan sijaisuuksia, Ylitornion kunta, Ylitornio, Haku päättyy: 31.12.2019 klo 15:00, 3-vuorotyö, Kesto: alle 11 pv
Haemme sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin terveyskeskukseen. Sijaisuuksien hoitamisessa edellytetään aktiivista asiakas- / potilaskeskeistä työskentelytapaa, joustavuutta ja hyviä yhteistyö- sekä vuorovaikutustaitoja. Sijaisten tulee olla tarvittaessa valmiita työskentelemään kolmivuorotyössä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukain...

Lisätiedot


Hoitajan sijaisuuksia, Ylitornion kunta, Ylitornio

Hoitajan sijaisuuksia, Ylitornion kunta, Ylitornio, Haku päättyy: 31.12.2019 klo 15:00, 3-vuorotyö, Kesto: alle 11 pv
Haemme hoitajia eripituisiin sijaisuuksiin palvelutalolle, terveyskeskussairaalaan ja kotihoitoon. Työ on palvelutalolla ja terveyskeskussairaalassa 3-vuorotyötä, kotihoidossa 2-vuorotyötä. Sijaisuuksien hoitamisessa edellytetään aktiivista asiakaskeskeistä työskentelytapaa sekä joustavuutta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Huomioimme hakijoina lähihoitajat , perushoitajat sekä alan...

Lisätiedot


Yrittäjä, Rakennusurakointi Maxbro Oy, Ylitornio

Yrittäjä, Rakennusurakointi Maxbro Oy, Ylitornio, kokoaikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta
Etsitään yrittäjää hirsiveistämöön

Kauppaan sisältyy 1ha tontti Ylitornion Kopanpanmäessä sekä tontilla sijaitsevat rakennukset. Lisäksi alkuperäiset koneet ja laitteet ja kuljetuskalusto, jotka myydään yhdessä tai erikseen kiinteistön ja rakennusten kanssa.

RAKENNUSURAKOINTI MAXBRO OY
Kilpisjärventie 2096
95635 KAULINRANTA
+358(0)405209934
makikyro@gmail.com

Lisätietoja: www.ylitorn...

Lisätiedot


Yrittäjä lounasravintolaan, Festi Palvelu, Ylitornio

Yrittäjä lounasravintolaan, Festi Palvelu, Ylitornio, kokoaikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta
Etsitään yrittäjää lounasravintolan vetäjäksi

Nykyinen omistaja myy lounaskahvilan ja pitopalvelun liiketoiminnan. Yritys on toiminut 18 vuotta, se sijaitsee vuokratiloissa Ylitornion keskustassa. Viihtyisässä kahvilassa on 90 asiakaspaikkaa, moderni valmistuskeittiö sekä toimiva tarjoilutiski ja -linjasto. Yritys on suosittu ruokapaikka sekä tunnettu pitopalveluistaan. Yrityksellä useita sopim...

Lisätiedot


Yrittäjä, Ompelimo Seija M. Kangas, Ylitornio

Yrittäjä, Ompelimo Seija M. Kangas, Ylitornio, kokoaikatyö, Kesto: yli 12 kuukautta
Etsitään yrittäjää käsityöliikkeeseen ja ompelimoon.

Seija Kankaan ompelimo on toiminut yhteensä 26 vuotta, Ylitornion keskustassa samalla liikepaikalla 17 vuotta. Liikkeen koko on noin 100 m2, toimitila on vuokralla. Vuokranantaja on valmis jatkamaan sopimusta entisin ehdoin. Kauppa sisältää nykyisen varaston, kassakoneen, hyllyt ja teollisuussaumurin, pikku saumurin, ompelukoneen, silitysjärj...

Lisätiedot


Taksinkuljettaja, 3 paikkaa, Aavasaksan taksiasema avoin yhtiö, Aavasaksan taksiasema, Ylitornio

Taksinkuljettaja, Aavasaksan taksiasema avoin yhtiö, Ylitornio, 3-vuorotyö, Kesto: yli 12 kuukautta
Haemme 3 taksinkuljettajaa palvelukseemme tarvittavine lupineen.
Työ on 3-vuorotyötä. Ajamme koulukuljetuksia, kelakyytejä, vpl-ja shl - kyytejä, tilausajoja sekä ns. tavallisia taksikyytejä.

Palkka on prosenttipalkka. Työkokemusta et välttämättä tarvitse.
Kielitaito on mukava lisä.

Voimme tarvittaessa auttaa asunnon etsimisessä....

Lisätiedot