Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu

Ylitornion kunnanvirasto

avoinna ma-pe   kello 09.00-15.00
– lounastauko klo 11.30-12.15

www.ylitornio.fi
Alkkulanraitti 55, 95601 Ylitornio
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
kirjaamo@ylitornio.fi
laskutus@ylitornio.fi
asiakasneuvoja: 0400-220367

Kuluvan valtuustokauden loppuun asti kunnalliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi tarpeen mukaan kunnan kotisivuilla, Meän Tornionlaakso –lehdessä sekä hallintokuntien erillisen päätöksen mukaan myös muissa tiedotusvälineissä.
Ilmoitukset avoimista viroista ja toimista julkaistaan lisäksi niin kuin niistä on erikseen säädetty sekä viran haettavaksi julistavan viranomaisen harkinnan mukaan enintään kolmessa ammatti-, sanoma- ja paikallislehdessä.

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset 2019 pidetään seuraavasti: 14.1.2019, 28.1.2019, 18.2.2019, 11.3.2019, 25.3.2019, 8.4.2019,  23.4.2019, 6.5.2019, 27.5.2019, 17.6.2019 ja 1.7.2019.
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maanantai ja kokoukset aloitetaan kello 14.  Kokouksia voidaan tarpeen vaatiessa pitää muinakin aikoina.
Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Pöytäkirja pidetään tarkastuksen jälkeen seuraavana arkipäivänä yleisesti nähtävänä hallinto-osastolla kunnanviraston aukioloajan.

Kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokouksen jälkeisenä seuraavana keskiviikkona ja pöytäkirja on nähtävillä kokouksen jälkeisenä seuraavana torstaina.
Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla www.ylitornio.fi.

Lautakuntien pöytäkirjat ovat nähtävänä ko. toimistossa joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina kunnanviraston aukioloajan, sekä kunnan kotisivuilla www.ylitornio.fi.

Kunnanjohtaja on yleisön tavattavissa kunnanvirastossa viraston aukioloaikana, elleivät kiireelliset virkatehtävät sitä välttämättömästi estä.

Kunnanviraston poikkeavat aukioloajat v. 2019:

 • kunnanvirasto suljettu  31.5.2019
 • ”                                       8.7.-28.7.2019
 • ”                                       23.12.-31.12.2019

YLITORNION KUNTA

___________________________________________________________

KUULUTUS

Suomessa toimitetaan sunnuntaina 26. päivänä toukokuuta europarlamenttiavaalit.

Ylitornion kunnan keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut vaaleja koskevat asiakirjat on annettava keskusvaalilautakunnan sihteeri Eveliina Vanhatalolle Alkkulanraitti 55, 95600 YLITORNIO,
puh. 0400 – 220 337.

Äänestysaika

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitetaan 15.5.-21.5.2019. Varsinaisen vaalipäivän vaalitoimitus tapahtuu sunnuntaina 26.5.2019 klo 9:00 – 20:00 välisenä aikana.

Äänestysalue

Vaalipäivän, sunnuntai 26.5.2019 äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue 1  Kunnanvirasto, Alkkulanraitti 55, 95600  Ylitornio

Äänestysalue 2  Mellakosken koulu, Sihtuunantie 17, 95690  Mellakoski

Äänestysalue 3  Raanujärven koulu, Kyläniementie 153, 97250  Raanujärvi

 

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 15.5.2019 klo 09.00  ja lopetetaan tiistaina 21.5.2019
klo 18.00 Ylitornion kunnan ennakkoäänestyspaikkana toimii Ylitornion kunnanvirasto, Alkkulanraitti 55, 95600 YLITORNIO, joka on avoinna seuraavasti:

Ajalla                                   Aukioloaika

ke-pe                                     15.5.-17.5.2019 klo  09.00-18.00

la-su                                      18.5.-19.5.2019 klo 10.00-14.00

ma-ti                                     20.5.-21.5.2019 klo 09.00-18.00

 

Kiertävä bussi   

pe 17.5.2019

09.00-10.00                           Kainuunkylän entinen koulu,  Torniontie 1185, Kainuunkylä

10.30-11.30                           Aavasaksa Gulf-piha (huoltoasema), Kilpisjärventie 644, Aavasaksa

13.00-14.00                           Kuivakankaan entinen koulu, Rantakyläntie 97, Kuivakangas

14.30-15.30                           Kaulirannan koulu, Rantakyläntie 575, Kauliranta

 

ma 20.5.2019

09.00-10.00                           Aavasaksan kansantalo, Raanujärventie 425, Aavasaksa

10.30-11.30                           Etelä-Portimon kylätalo, Kylätie 24, Etelä-Portimo

13.00-14.00                           Kantomaan entinen koulu,  Raanujärventie1883, Kantomaanpää

14.30-15.30                           Meltosjärven entinen koulu,  Raanujärventie 4920, Meltosjärvi

16.00-17.00                           Pessalompolon kylätalo, Kotiniemi 1, Pessalompolo

 

Kotiäänestys

Vaalilain 46 § 3 mom:in mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa, sen mukaisesti kuin 55 §:ssä säädetään, äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnan sihteerille

– tiistaina 14.5.2019 klo 16:00 mennessä

Ilmoituksen voi tehdä joko kirjallisesti tai puhelimitse 0400 – 220 337 Eveliina Vanhatalo.  Kunnanvirastosta on saatavana lomakkeita ilmoittautumista varten.  Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestys aloitetaan keskiviikkona 15.5.2019 ja lopetetaan tiistaina 21.5.2019.

 

Laitosäänestys

Laitosäänestykset suoritetaan vaalitoimikunnan toimesta laitosten kanssa erikseen

sovittavina ajankohtina.  Laitosäänestyspaikkoja ovat: Terveyskeskus, palvelutalo,

ent. Lantonvainion vanhainkoti, Ylitornion vankila, ODL Vesper-koti ja Attendo Katajahovi.

 

Henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjän on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä, joten ota mukaasi henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja.

Sisäasiainministeriön päätöksen (864/1999) mukaan maksua ei peritä väliaikaisesta henkilökortista, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten valtiollisissa vaaleissa tai kansanäänestyksessä, kunnallisvaaleissa tai kansanäänestyksessä sekä Euroopan parlamentin vaaleissa, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

Ylitornion kunnan keskusvaalilautakunnan käyntiosoite on Alkkulanraitti 55, 95600 YLITORNIO.  Lisätietoja saa tarvittaessa Eveliina Vanhatalo puh. 0400-220 337.

Ylitorniolla 24.4.2019
Keskusvaalilautakunta

____________________________________________________________

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  22.3.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava samaa vuorovaikutusmenettelyä (MRL 15§) kuin kaavoja valmisteltaessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hankkeen yleisesite, jossa kerrotaan, miksi rakennusjärjestystä laaditaan, miten hanke etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää hankkeen aikana. Rakennusjärjestys arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2018.

Suunnitelma on nähtävänä Ylitornion kunnan rakennusvalvonnassa virka-aikana sekä internetsivuilla osoitteessa www.ylitornio.fi koko suunnitteluprosessin ajan. Mielipiteet tulee jättää kirjallisena Ylitornion kunta, tekninen toimisto, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

22.3.2018

Ylitornion kunta

Tekninen lautakunta

______________________________________________________________

Valtionavustukset yksityisteiden parantamiseen vuodelle 2017

Lapin ELY-keskus myöntää vuosittain avustuksia valtionapukelpoisten yksityisteiden perusparantamishankkeisiin. Yksityisteiden kunnossapitoa ei avusteta.

Valtionapukelpoisuuden ehdot ovat, että tiekunta on perustettu ja tie on autolla ajokelpoinen.  Lisäksi tien on oltava liikenteellisesti merkittävä tai pysyvän asutuksen pääsytie vähintään yhden kilometrin matkalta, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta.

Parantamisen valtionavustus on harkinnanvarainen.  Parantamishankkeet asetetaan kiireellisyysjärjestykseen.  Valtionavustuksen osuus on 50-75 % parantamishankkeen hyväksytyistä toteutuneista arvonlisäverollisista kustannuksista.

Vuodelle 2017 tarkoitetut hakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköisesti kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

Yksityisen tien parantamisen valtionavustus –hakemuslomakkeita ja täyttöohjeita saa osoitteesta www.ely-keskus.fi/liikenne/lomakkeet.

Lisätietoja hankkeiden avustuksista antaa Liikenteen asiakaspalvelu puh. 0295 020 603 (ma-pe klo 9-16).

Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

_____________________________________________________________

Kuulutus

Ylitornion kunnalle ja Ylitornion Seurakunnalle on myönnetty 10 vuoden maisematyölupa puuston harventamiseen Tolpinvaaran asuntoalueella.

Harvennus koskee Mellantörmä 40:21 ja Luttu-Arvidila 80:14 –nimisiä tiloja.

Työt aloitetaan heti alkukesän aikana ja työ suoritetaan siten, että siitä koituu asukkaille mahdollisimman vähän haittaa.   Raivausjäljet siistitään heti korjuun jälkeen.

Liitekartoissa näkyvät tilat, joita harvennus koskee.

Tarkempia tietoja saa kunnaninsinööri Jarmo Jaakolta p. 040 5844046

Maisematyökartat

Ylitornio 25.5.2018
Tekninen toimisto

______________________________________________________________

Vuosiavustukset kulttuuritoimintaan


vuodelle 2019 on haettavana seuraavasti:

 • kulttuuritoimintaa harjoittavat yhteisöt                                  2 000 euroa.
 • yksityiset kulttuurityötä tekevät henkilöt ja taiteilijat           500 euroa.

Yhteisöt ja yksityiset henkilöt sekä taiteilijat voivat hakea avustusta lähinnä koulutukseen, esiintymisiin ja oman tuotantonsa esille tuomiseen. Avustuksen ehtona on, ettei tukea saada joltakin muulta julkiselta taholta.

Hakemukset on toimitettava viimeistään 30.04.2019 osoitteeseen Ylitornion kulttuuritoimi, Alkkulanraitti 55, 95600 YLITORNIO tai nuorisotalolle.

Lisätietoja ja avustuskaavakkeita saa nuorisotalolta, sekä kunnan sivuilta tulostamalla lomakkeet / kulttuuritoimi. Tiedustelut puh 040 572 0327/ vapaa-aikajohtaja.

Edellisvuoden avustuksesta on toimitettava tilitys uuden hakemuksen yhteydessä ja myös sellaiset vuoden 2018 hakijat, jotka eivät vuonna 2019 avustusta hae, ovat velvollisia toimittamaan tilityksen avustuksesta.

Ylitorniolla 22.2.2018

Kulttuuritoimi

______________________________________________________________

Ylitornion kunnan koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöseteli v. 2019

Käytännön työjärjestelyt hoidetaan edellisvuosien tapaan kunnan vapaa-aikatoimen kautta.

Ohjeistus kesätyösetelin käyttöön

 • Kesätyöseteli-järjestelmä koskee vuosina 1996–2003 syntyneitä Ylitorniolaisia koululaisia ja opiskelijoita (tulee olla kirjat Ylitorniolla). Lisäksi lukiosta valmistuvilla on mahdollisuus saada seteli, jos niitä jää yli. Kiinnostuneiden tulee olla yhteydessä etsivään, joka ohjeistaa. Mahdolliset ylijäävät setelit jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Ylitornion kunnan maksama tuen määrä on 100€/vko. Peruskoulunsa päättävät saavat työskennellä tuella enintään 2 viikkoa ja muut enintään 3 viikkoa.
 • Nuorelle annetaan vain yksi kesätyöseteli, joten tuen saa vain yhteen työpaikkaan.
 • Työntekijälle eli nuorelle maksettava palkka on vähintään 230 €/vko, mikä sisältää lomakorvauksen.
 • Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota nuorta työntekijää koskeviin turvallisuusmääräyksiin. Esim. Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998 ja Valtioneuvoston asetukseen nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (15.6.2006).
 • Työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Nämä vastuut eivät siirry missään tilanteessa Ylitornion kunnalle.
 • Tukea maksetaan 1.5.2019–30.9.2019 välisenä aikana työllistetyistä nuorista.
 • Kesätyösetelin käyttö
 • Kunta antaa ehdot täyttävälle nuorelle kesätyösetelin, jonka yritys/yhdistys/seurakunta tai kunnan laitos tai lautakunta täyttää ja allekirjoittaa.
 • Kesätyösetelin voi hakea nuorisotalolta. Lomake löytyy myös kunnan sivuilta www.ylitornio.fi/palvelut/lomakkeet/.
 • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan täyttämän ja työntekijän palkanmaksusta kuittaaman tilityslomakkeen perusteella. Tilityslomake annetaan kesätyösetelin yhteydessä työnantajalle. Tilityslomake on toimitettava 30.10.2019 mennessä nuorisotalolle.
 • Kunnan toimipisteeseen töihin tulevat toimittavat verokortin nuorisotalolle. Yksityisille/yrityksiin töihin menevät toimittavat verokortin työnantajalle.
 • Tiedustelut: Vapaa-aikatoimi 0400 220

______________________________________________________________