Siirry sisältöön

Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu

Ylitornion kunnanvirasto

avoinna ma-pe   kello 09.00-15.00
– lounastauko pääsääntöisesti klo 11.30-12.15

Kunnalliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi tarpeen mukaan kunnan kotisivuilla, Meän Tornionlaakso –lehdessä sekä hallintokuntien erillisen päätöksen mukaan myös muissa tiedotusvälineissä.
Ilmoitukset avoimista viroista ja toimista julkaistaan lisäksi niin kuin niistä on erikseen säädetty sekä viran haettavaksi julistavan viranomaisen harkinnan mukaan enintään kolmessa ammatti-, sanoma- ja paikallislehdessä.

 

Kuulutukset löydät 18.8.2022 alkaen  Täältä

 

______________________________________________________________________________________________

Julkipanoilmoitus, toimenpideluvan jatkoaika

Nähtävillä 18.8. – 2.9.

 

_____________________________________________________________________________________________

Julkipanoilmoitus purkuluvasta

Nähtävillä 12.8. – 29.8.

_______________________________________________________________________________________________

Julkipanoilmoitus

Nähtävillä 10.8. – 25.8.

_______________________________________________________________________________________________

Ilmoitus rakennusluvasta

Ilmoitus rakennusluvasta, nähtävillä 02.08.-17.08.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

 

Asia:

Lapin ELY-keskus on antanut 19.7.2022 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen päätöksen meluilmoituksesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on LAPELY/3688/2022.

 

NRC Group Finland Oy:lle annettu päätös koskee rautatien sepelöinnin korjaustöitä.

 

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:

Lapin ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 19.7.-25.8.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

 

Linkki kuulutukseen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/270301/Kuulutus+%282%29.pdf/a814a1ba-00cd-6f1f-7047-0bdc0c91bcb3?t=1658229290393

 

Linkki päätökseen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/270301/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s.+Meluilmoitus.+NRC+Group+Finland+Oy.pdf/53ccdbfa-d78c-6346-9fe1-ae3a89a393ad?t=1658229364194

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ILMOITUS KUULUTUKSESTA 

Asia: 

Kutsu Nunasvaara Eteläisen kaivoshankkeen lupakäsittelyä koskevaan katselmukseen. Asian diaarinumero on LAPELY/2408/2019. 

Kuulutuksen nähtävilläpito: 

Kuulutus on yleisesti nähtävillä 6.7.-20.9.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (Valitse alueeksi Lappi).  

Lisäksi kuulutus on nähtävillä 6.7.-.20.9.2022 sähköisesti verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/NunasvaaraEtelainenLupaYVA

Linkki kuulutukseen:
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/270301/Kuulutus+kutsusta+Nunasvaara+Etel%C3%A4isen+kaivoshankkeen+katselmukseen+Ruotsissa.pdf/2103c069-6de1-e980-7077-3b77a9062be4?t=1657019754993

_____________________________________________

Kuulutus jätehuoltomääräysten päivittymisestä

Kuulutus, nähtävillä 20.6.-7.9.

__________________________________________

Uimarantaluettelo vuodelle 2022

Uimarantaluettelo vuodelle 2022 nähtävillä 15.8. saakka

__________________________________________________

Kuulutus

Reväsvaaran tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulokuulutus

Reväsvaara_vireilletulokuulutus

Reväsvaaran tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä:

Reväsvaaran tuulivoima osayleiskaava.docx

 

________________________________________________________________

 

Ylitornion kunta jatkaa rakennuskannan tarkastusta sekä osoiterekisterin ajantasaistamista

Aloitettu työ on nyt hetken tauolla työntekijän puuttumisen vuoksi.

_____________________________________________________________

 

 

 

 

Alkuun