Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu

Ylitornion kunnanvirasto

avoinna ma-pe   kello 09.00-15.00
– lounastauko klo 11.30-12.15

www.ylitornio.fi
Alkkulanraitti 55,
95601 Ylitornio
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
kirjaamo@ylitornio.fi
asiakasneuvoja: 0400-220367

Kuluvan valtuustokauden loppuun asti kunnalliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi tarpeen mukaan kunnan kotisivuilla, Meän Tornionlaakso –lehdessä sekä hallintokuntien erillisen päätöksen mukaan myös muissa tiedotusvälineissä. Ilmoitukset avoimista viroista ja toimista julkaistaan lisäksi niin kuin niistä on erikseen säädetty sekä viran haettavaksi julistavan viranomaisen harkinnan mukaan enintään kolmessa ammatti-, sanoma- ja paikallislehdessä.

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset 2018 pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maanantai kello 14.00. Kokouksia voidaan tarpeen vaatiessa pitää muinakin aikoina. Kunnanhallituksen kokoukset syyskaudella 2018 pidetään seuraavasti: 20.8., 3.9., 24.9., 15.10., 29.10., 14.11., 19.11., 10.12.2018.  Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Pöytäkirja pidetään tarkastuksen jälkeen seuraavana arkipäivänä yleisesti nähtävänä hallinto-osastolla kunnanviraston aukioloajan.

Kunnanvaltuuston kokoukset pidetään 12.11., 3.12.2018.  Valtuuston kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokouksen jälkeisenä seuraavana keskiviikkona ja pöytäkirja on nähtävillä kokouksen jälkeisenä seuraavana torstaina.

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla www.ylitornio.fi.

Lautakuntien pöytäkirjat ovat nähtävänä ko. toimistossa joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina kunnanviraston aukioloajan, sekä kunnan kotisivuilla www.ylitornio.fi.

Kunnanjohtaja on yleisön tavattavissa kunnanvirastossa viraston aukioloaikana, elleivät kiireelliset virkatehtävät sitä välttämättömästi estä.

YLITORNION KUNTA

______________________________

Kunnanvaltuuston kokous

pidetään Ylitornion kunnantalolla, valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 8.10.2018 alkaen kello 17.00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla keskiviikkona 10.10.2018 kello 09.00-15.00.
Kokouksen esityslista sekä pöytäkirja ovat myös nähtävänä kunnan päätöksissä www.ylitornio.fi.

Reeta Laitinen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

______________________________

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  22.3.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava samaa vuorovaikutusmenettelyä (MRL 15§) kuin kaavoja valmisteltaessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hankkeen yleisesite, jossa kerrotaan, miksi rakennusjärjestystä laaditaan, miten hanke etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää hankkeen aikana. Rakennusjärjestys arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2018.

Suunnitelma on nähtävänä Ylitornion kunnan rakennusvalvonnassa virka-aikana sekä internetsivuilla osoitteessa www.ylitornio.fi koko suunnitteluprosessin ajan. Mielipiteet tulee jättää kirjallisena Ylitornion kunta, tekninen toimisto, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

22.3.2018

Ylitornion kunta

Tekninen lautakunta

______________________________________________

Valtionavustukset yksityisteiden parantamiseen vuodelle 2017

Lapin ELY-keskus myöntää vuosittain avustuksia valtionapukelpoisten yksityisteiden perusparantamishankkeisiin. Yksityisteiden kunnossapitoa ei avusteta.

Valtionapukelpoisuuden ehdot ovat, että tiekunta on perustettu ja tie on autolla ajokelpoinen.  Lisäksi tien on oltava liikenteellisesti merkittävä tai pysyvän asutuksen pääsytie vähintään yhden kilometrin matkalta, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta.

Parantamisen valtionavustus on harkinnanvarainen.  Parantamishankkeet asetetaan kiireellisyysjärjestykseen.  Valtionavustuksen osuus on 50-75 % parantamishankkeen hyväksytyistä toteutuneista arvonlisäverollisista kustannuksista.

Vuodelle 2017 tarkoitetut hakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköisesti kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

Yksityisen tien parantamisen valtionavustus –hakemuslomakkeita ja täyttöohjeita saa osoitteesta www.ely-keskus.fi/liikenne/lomakkeet.

Lisätietoja hankkeiden avustuksista antaa Liikenteen asiakaspalvelu puh. 0295 020 603 (ma-pe klo 9-16).

Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

______________________________________________

Kuulutus

Ylitornion kunnalle ja Ylitornion Seurakunnalle on myönnetty 10 vuoden maisematyölupa puuston harventamiseen Tolpinvaaran asuntoalueella.

Harvennus koskee Mellantörmä 40:21 ja Luttu-Arvidila 80:14 –nimisiä tiloja.

Työt aloitetaan heti alkukesän aikana ja työ suoritetaan siten, että siitä koituu asukkaille mahdollisimman vähän haittaa.   Raivausjäljet siistitään heti korjuun jälkeen.

Liitekartoissa näkyvät tilat, joita harvennus koskee.

Tarkempia tietoja saa kunnaninsinööri Jarmo Jaakolta p. 040 5844046

Maisematyökartat

Ylitornio 25.5.2018
Tekninen toimisto

____________________________________________