Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu

Ylitornion kunnanvirasto

avoinna ma-pe   kello 09.00-15.00
– lounastauko klo 11.30-12.15

www.ylitornio.fi
Alkkulanraitti 55, 95601 Ylitornio
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
kirjaamo@ylitornio.fi
laskutus@ylitornio.fi
asiakasneuvoja: 0400-220367

Kuluvan valtuustokauden loppuun asti kunnalliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi tarpeen mukaan kunnan kotisivuilla, Meän Tornionlaakso –lehdessä sekä hallintokuntien erillisen päätöksen mukaan myös muissa tiedotusvälineissä.
Ilmoitukset avoimista viroista ja toimista julkaistaan lisäksi niin kuin niistä on erikseen säädetty sekä viran haettavaksi julistavan viranomaisen harkinnan mukaan enintään kolmessa ammatti-, sanoma- ja paikallislehdessä.

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset syyskaudella 2019 pidetään seuraavasti: 19.8.2019, 9.9.2019, 30.9.2019, 21.10.2019, 5.11.2019, 18.11.2019, 20.22.2019, 25.11.2019, 16.12.2019.

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maanantai ja kokoukset aloitetaan kello 14.  Kokouksia voidaan tarpeen vaatiessa pitää muinakin aikoina.
Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Pöytäkirja pidetään tarkastuksen jälkeen seuraavana arkipäivänä yleisesti nähtävänä hallinto-osastolla kunnanviraston aukioloajan.

Kunnanvaltuuston varsinaiset kokoukset pidetään 11.11.2019, 9,12,2019. Kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokouksen jälkeisenä seuraavana keskiviikkona ja pöytäkirja on nähtävillä kokouksen jälkeisenä seuraavana torstaina.
Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla www.ylitornio.fi.

Lautakuntien pöytäkirjat ovat nähtävänä ko. toimistossa joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina kunnanviraston aukioloajan, sekä kunnan kotisivuilla www.ylitornio.fi.

Kunnanjohtaja on yleisön tavattavissa kunnanvirastossa viraston aukioloaikana, elleivät kiireelliset virkatehtävät sitä välttämättömästi estä.

YLITORNION KUNTA

___________________________________________________________________________

Tarjouspyyntö asiointiliikennereiteistä

Ylitornion kunta pyytää tarjousta kunnan eri alueilla ajettavista asiointiliikennelinjoista 1.1.2020–31.12.2022 väliselle ajalle.

Asiointiliikenne on joukkoliikennettä täydentävää kuljetusta. Asiakkaat tilaavat kuljetuksen reiteille joita ajetaan säännöllisen viikoittaisen aikataulun mukaan.

Asiakas haetaan kotiovelta ja tuodaan kotiovelle ja tarvittaessa häntä avustetaan tavaroiden kantamisessa. Reittejä ei ajeta arkipyhinä, mutta liikennöitsijä voi halutessaan järjestää kuljetuksen juhlapyhää edeltävänä arkipäivänä.

Matkustajilta peritään linja-autotaksan mukainen maksu, joka vähennetään laskusta. Taksa määritellään asiakkaan kuljetusmatkan mukaan.

Tarjoajalla on oltava oikeus ja tarvittavat liikenneluvat (taksi, joukko, henkilö) toiminnan harjoittamiseen tarjouspyyntöä jättäessä ja koko sopimuskaudella kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tarjoukset tulee toimittaa kirjallisena 5.12.2019 klo 15.00 mennessä sivistystoimistoon, osoite:

Ylitornion kunta
sivistystoimisto
Alkkulanraitti 55
95600 Ylitornio

Tarjoukset annetaan reiteittäin kokonaishintana €/reitti. Tarjous voi koskea joko yhtä tai useampia reittejä. Kuoreen merkintä ”Tarjous asiointiliikenteestä”.

Tarjouslomakkeen voi hakea tai tilata sivistystoimistosta kunnantalolta tai Meän Opiston toimistosta (Alkkulanraitti 1)

Lisätietoja saa tarvittaessa Marja-Leena Laitinen puh. 0400 220 343 tai sähköpostilla marja-leena.laitinen@ylitornio.fi.

Ylitorniolla 15.11.2019
Sivistyslautakunta

___________________________________________________________________________

Kylätoiminnan kehittämisen avustukset 2019 haettavissa

Ylitornion kunnan kyläyhdistyksille ja -toimikunnille myönnetään kylätoiminnan kehittämisen avustusta. Vuoden 2019 kylätekokilpailuun osallistuminen ja avustuksen hakeminen tapahtuu samalla lomakkeella. Hakulomakkeita saatavilla maaseututoimistosta ja Ylitornion kunnan nettisivuilta kunta-info ->kylät osiosta. Hakemus liitteineen palautettava maaseututoimistoon 30.10.2019 mennessä. Lisätietoja maaseutusihteereiltä.

___________________________________________________________________________

Tuetun maksullisen lomittaja-avun käyttöavustus 2019

Ylitornion kunnan maatalousyrittäjät voivat hakea avustusta tuetun maksullisen lomittaja-avun käytöstä. Palauta hakemus lasku- ja maksukuittikopioiden kera maaseutusihteereille. Pyydämme toimittamaan vuoden 2019 tuetun maksullisten lomitusten osalta hakemukset viimeistään tammikuu 2020 mennessä. Hakulomakkeita saatavilla maaseututoimistosta ja Ylitornion kunnan nettisivuilta palvelut/maaseututoimisto / tuetun maksullisen lomittaja-avun käyttöavustus/ maksuhakemus 2019. Lisätietoja maaseutusihteereiltä.

___________________________________________________________________________

Kapustavuoman turvetuotantoalueen ympäristölupa ja jälkihoitotoimien vahvistaminen

Palaturve Veijo Palokangas Oy

Kuulutus on nähtävänä 4.11. – 4.12.2019 Ylitornion kunnan ilmoitustaululla.  Päätös on luettavissaa antopäivästä osoitteesta www.avi.fi/lupatietopalavelu.  Päätökseen voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä Linnankatu 3, Oulu.

Kuulutus päätöksen antamisesta

Lupapäätös