Avoimet työpaikat

Ylitornion kunta  työllistää yli 400 eri alan ammattilaista. Kunnan palveluksesta löytyy mm. hallinnon, opetuksen ja kasvatuksen, tekniikan, terveydenhuollon- ja sosiaalialan ammattilaisia.

Ylitornion kunta käyttää rekrytoinnissa Kuntarekry.fi –palvelua. Käy tutustumassa palveluun linkistä. Jatkossa myös sijaisten rekrytoinnissa siirrytään järjestelmän käyttöön. Sähköinen rekrytointijärjestelmän avulla löydät kuntatyöpaikat yhdestä osoitteesta. Hakemukset tehdään pääsääntöisesti sähköisesti. Hakemuksiin pääset alla  haulla www.kuntarekry.fi -sivuilta. Järjestelmä lähettää vahvistuksen hakemuksen perilletulosta. Hakemuksen liitteet pyydetään haastatteluihin. Hakemuksen yhteydessä mainitaan, mikäli hakeminen tulee tehdä muulla tavalla. Ylitornion kunnan työpaikat ovat nähtävissä suoraan Kuntarekryssä ja kaikki Ylitorniolla avoimet työpaikat www.te-palvelut.fi -sivuilla

Tornionlaakson neuvosto etsii toiminnanjohtajaa

Tornionlaakson neuvosto etsii toiminnanjohtajaa, jolla on valmiudet tehdä työtä pohjoismaisen raja-alueen hyväksi ja vastata sen kehittämisestä. Alueen kehittämismahdollisuudet syntyvät rajanylisen monimuotoisen yhteistyön kautta. Lue lisää: Tornionlaakson neuvoston työpaikkailmoitus

Perusopetuksen lehtorin virka

Perusopetuksen lehtorin virka (EN/RU) ajalle 1.8.2019-31.7.2020 Ylitornion kunnan sivistystoimessa on haettavana määräaikainen perusopetuksen lehtorin virka ajalle 1.8.2019-31.7.2020. Opetettavina aineina ovat englanti ja ruotsi, joista englantia on enemmän kuin ruotsia. Viran sijoituspaikkana on Ainiovaaran yhtenäiskoulu. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen. Viran kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaiset. Ylitornion kunnalla on päihdeohjelma, jonka mukaan valinta on ehdollinen, kunnes valittu toimittaa työterveyshuollon työhön sopivuuslausunnon. Valitun on lisäksi esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on 3 kk. Hakemukset tulee ensisijaisesti jättää sähköisesti. Hakemukseen tulee liittää kopiot tutkintotodistuksista. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakuaika päättyy 10.5.2019 klo 15:00 Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi, toimita hakemus osoitteeseen Ylitornion kunta / sivistystoimi, Alkkulanraitti 55 95600 YLITORNIO ja kuoreen merkintä Työhakemus
Lisätiedot

Suunnittelijaopettaja

Ylitornion sivistyslautakunta julistaa haettavaksi kansalaisopiston toistaiseksi voimassa olevan suunnittelijaopettajan viran 1.8.2019 alkaen Meän Opisto on Ylitornion ja Pellon kuntien yhteinen kansalaisopisto. Isäntäkuntana Meän Opistossa on Ylitornion kunta, joka huolehtii opiston taloudesta ja hallinnosta. Palvelupiste löytyy molemmista kunnista. Meän Opisto tarjoaa vuosittain noin 7000 opetustuntia. Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto (esim. kasvatustieteen tutkinto) sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Suunnittelijaopettajan tehtäviin kuuluu mm. opintokokonaisuuksien/kurssien suunnittelua, koordinointia sekä hankkeiden hallintaa ja seurantaa (talous- yms. vastuu). Vuotuinen työaika määrätään 1 224 tunniksi. Työaika jakautuu opetukseen ja muuhun työnantajan määräämään työhön työnantajan päätöksen mukaisesti. Suunnittelijaopettajan työ on itsenäistä ja vastuullista. Tehtävässä menestyminen edellyttää kansalaisopiston toiminnan hyvää tuntemista. Hakijalle voidaan lukea eduksi aiempi työkokemus suunnittelijaopettajan ja/tai kansalaisopiston opettajan työstä. Myös aiempi kokemus hanketyöskentelystä voidaan katsoa hakijalle eduksi. Arvostamme itsenäistä ja kehittävää työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaslähtöistä ajattelua. Työn suorittamispaikka on Ylitornion ja Pellon kuntien alue. Suunnittelijaopettajan työpiste sijaitsee Ylitorniolla. Työ edellyttää mahdollisuutta oman auton käyttämiseen. Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen järjestelmän kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteella: Sivistyslautakunta, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio. Hakuaika päättyy 9.5.2019 klo 15.00. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida. Hakemukseen tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen työn aloitusta.
Lisätiedot

Kasvatuskumppanuuskoordinaattori

Kasvatuskumppanuuskoordinaattorin määräaikainen toimi ajalle 1.8.2019 - 30.6.2020 Kasvatuskumppanuuskoordinaattorin työ on innovatiivista ja uusia toimintatapoja rakentavaa yhteistyötä koulujen, sosiaalitoimen ja kotien välillä. Toiminnan pilotointiin kunta on saanut rahoituksen valtionavustuksena. Tärkeänä osana pilotointihanketta on luoda uusia tapoja saada huoltajia aktiivisesti mukaan lastensa koulunkäyntiin liittyviin tukitoimiin kuten esim. vanhempainiltoihin. Lisäksi hankkeella pyritään lisäämään kotien ja koulujen vuorovaikutusta lasten kasvua- ja kehitystä entistä paremmin tukevaksi. Työssäsi toimit osana lapsiperhepalveluja, joissa lähityötiimisi muodostavat varhaisen tuen palvelujen ammattilaiset. Tarjoamme innostavan ja kehittämismyönteisen työyhteisön sekä mm. koulukuraattorin ja koulupsykologin kollegiaalisen tuen. Toimit tiiviissä yhteistyössä myös peruskoulujen henkilöstön sekä kunnan sosiaalitoimen ja perhetyön kanssa. Työtehtäviin sisältyy työskentelyä useassa eri yksikössä, joten oman auton käyttö on välttämätöntä. Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva, vähintään toisen asteen ammatillinen tutkinto. Tehtävässä tarvitaan joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta. Kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä tukitoimien suunnittelusta ovat oleellista osaamista työssä suoriutumisen kannalta. Koulumaailman tuntemus voidaan katsoa hakijalle eduksi. Arvostamme hakijoissa tietämystä perusopetuksen oppilashuollosta , tuntemusta lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin liittyvästä problematiikasta, halua työn kehittämiseen, positiivista asennetta, sitoutumista haettavana olevan tehtävän hoitamiseen, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Näitä em. taitoja ja kykyjä arvioidaan hakemusten ja haastattelujen kautta. Toimessa 3 kk:n koeaika. Hakuaika päättyy 10.5.2019 klo 15:00 Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti kuntarekry.fi tai paperisena osoitteeseen Ylitornion kunta / sivistystoimi Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio
Lisätiedot

Sairaanhoitajan sijaisuuksia

Haemme sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin terveyskeskukseen. Sijaisuuksien hoitamisessa edellytetään aktiivista asiakas- / potilaskeskeistä työskentelytapaa, joustavuutta ja hyviä yhteistyö- sekä vuorovaikutustaitoja. Sijaisten tulee olla tarvittaessa valmiita työskentelemään kolmivuorotyössä. Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistettu sairaanhoitajan tutkinto. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Huomioimme hakijoina kuitenkin myös ko. tutkinnon äskettäin suorittaneet, joita ei ole vielä merkitty Terhikki-rekisteriin. Soita tai tee hakemus.
Lisätiedot

Hoitajan sijaisuuksia

Haemme hoitajia eripituisiin sijaisuuksiin palvelutalolle, terveyskeskussairaalaan ja kotihoitoon. Työ on palvelutalolla ja terveyskeskussairaalassa 3-vuorotyötä, kotihoidossa 2-vuorotyötä. Sijaisuuksien hoitamisessa edellytetään aktiivista asiakaskeskeistä työskentelytapaa sekä joustavuutta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Huomioimme hakijoina lähihoitajat , perushoitajat sekä alan opiskelijat. Soita tai tee hakemus.
Lisätiedot