Avoimet työpaikat

Ylitornion kunta  työllistää yli 400 eri alan ammattilaista. Kunnan palveluksesta löytyy mm. hallinnon, opetuksen ja kasvatuksen, tekniikan, terveydenhuollon- ja sosiaalialan ammattilaisia.

Ylitornion kunta käyttää rekrytoinnissa Kuntarekry.fi -palvelua. Käy tutustumassa palveluun linkistä. Jatkossa myös sijaisten rekerytoinnissa siirrytään järjestelmän käyttöön. Sähköinen rekrytointijärjestelmän avulla löydät kuntatyöpaikat yhdestä osoitteesta. Hakemukset tehdään pääsääntöisesti sähköisesti. Hakemuksiin pääset alla  haulla www.kuntarekry.fi -sivuilta. Järjestelmä lähettää vahvistuksen hakemuksen perilletulosta. Hakemuksen liitteet pyydetään haastatteluihin. Hakemuksen yhteydessä mainitaan, mikäli hakeminen tulee tehdä muulla tavalla.
Ylitornion kunnan työpaikat ovat nähtävissä suoraan Kuntarekryssä ja kaikki Ylitorniolla avoimet työpaikat www.te-palvelut.fi -sivuilla

______________________________________________________

 

Ylitornion kunnan koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen/kesätyöseteli v. 2018

Käytännön työjärjestelyt hoidetaan edellisvuosien tapaan kunnan vapaa-aikatoimen kautta.

Kesätyösetelin ehdot (tiedoksi työnantajalle ja työntekijälle)

Kesätyöseteli-järjestelmä koskee vuosina 1995–2002 syntyneitä Ylitorniolaisia koululaisia ja opiskelijoita (tulee olla kirjat Ylitorniolla). Hox! Peruskoulunsa päättävät: vaikka nuori olisi 2002 syntynyt, mutta ei pääse vielä peruskoulusta, ei ole oikeutettu kesätyöseteliin.
Ylitornion kunnan maksama tuen määrä on 100€/vko. Peruskoulunsa päättävät saavat työskennellä tuella enintään 2 viikkoa ja vanhemmat enintään 3 viikkoa.
Nuorelle annetaan vain yksi kesätyöseteli, jonka tuen saa vain yhteen työpaikkaan.
Työntekijälle eli nuorelle maksettava palkka on vähintään 230 €/vko, mikä sisältää lomakorvauksen.
Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota nuorta työntekijää koskeviin turvallisuusmääräyksiin. Esim. Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998 ja Valtioneuvoston asetukseen nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (15.6.2006).
Työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Nämä vastuut eivät siirry missään tilanteessa Ylitornion kunnalle.
Tukea maksetaan 1.5.2018–30.9.2018 välisenä aikana työllistetyistä nuorista.

Kesätyösetelin käyttö
Kunta antaa ehdot täyttävälle nuorelle kesätyösetelin, jonka yritys/yhdistys/seurakunta tai kunnan laitos tai lautakunta täyttää ja allekirjoittaa.
Kesätyösetelin voi hakea Nuorisotoimistosta Kunnantalolta. Lomake löytyy myös kunnan sivuilta www.ylitornio.fi/palvelut/lomakkeet/
Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan täyttämän ja työntekijän palkanmaksusta kuittaaman tilityslomakkeen perusteella. Tilityslomake annetaan kesätyösetelin yhteydessä työnantajalle. Tilityslomake on toimitettava 30.10.2018 mennessä nuorisotoimistoon Kunnantalolle.
Kunnan toimipisteeseen töihin tulevat toimittavat verokortin Nuorisotoimistoon. Yksityisille/yrityksiin töihin menevät toimittavat verokortin työnantajalle.
Ottakaa mieluusti kesätyösetelistä kopiot itsellenne ja työnantajalle (käy työsopimuksesta). Pyytäkää itsellenne myös työtodistus kesätöistä.
Tiedustelut: Vapaa-aikatoimi 0400 220 309

________________________________________________________________