Siirry sisältöön

Hankkeen ajankohtaisia:

Mikä yhdistää työhyvinvointia ja taloutta?
Voiko työhyvinvoinnin määrätietoisella kehittämisellä vaikuttaa organisaation tulokseen?

Perjantaina 5.11. Jokivarren kunnat (Kolari, Pello, Ylitornio, Tornio) sekä Lappia kokoontuivat Tornioon keskustelemaan työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteydestä. Lapin yliopiston apulaisprofessori ja henkilöstötuottavuuden tutkimusohjelman johtaja Marko Kesti avasi kuulijoille, millaisia taloudellisia hyötyjä työhyvinvointimittareilla ja niistä saadun tiedon oikeanlaisella hyödyntämisellä voidaan saavuttaa. Osallistujat kuuntelivat sekä keskustelivat aiheesta uteliaan innostuneena. Työskentely ja kehittäminen aiheen ympärillä jatkuu jokaisessa osallistujaorganisaatiossa tulevan talven aikana.

Hankkeen perustiedot

 • Toteutusaika 1.9.2020 – 30.5.2023
 • Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 686 083 euroa
 • ESR- ja valtion rahoitusta 548 858 euroa (80 %)
 • Hankekoodi S22252
 • Päätoteuttaja: Kolarin kunta
 • Osatoteuttajat: Pellon kunta, Ylitornion kunta, Tornion kaupunki, koulutuskuntayhtymä Lappia, Lapin yliopisto
Päätavoite

Hankkeen päätavoitteena on työhyvinvoinnin merkityksen selkiyttäminen. Kuinka saavutetaan organisaation tehokkuus, laatu ja vaikuttava toiminta työhyvinvointia kehittämällä? Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteyden ymmärtämisellä on merkitystä työn tuloksellisuuteen, organisaation laadukkaalle ja vaikuttavalle toiminnalle sekä työyhteisön hyvinvoinnille.

Hankkeen toimenpiteet suuntautuvat pääosin johtamistyöhön ja varsinaiset kohderyhmät ovat johto- ja lähijohdon työtä tekevät henkilöt sekä henkilöstö. Hankkeella tuetaan johto- ja lähijohtamistyötä kehittämällä ja jakamalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyvää osaamista, tekemällä kehittämiskokeiluja sekä tiivistämällä toimijoiden välistä yhteistyötä.

Osatavoitteet
 1. Jokivarren toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja mallintaminen tuottavuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä
 2. Hyvinvointijohtamisen käytäntöjen kehittäminen ja hyvinvointia edistävän työskentelykulttuurin rakentaminen
 3. Hyvinvointitiedolla johtamisen kehittäminen
 4. Hyvinvointijohtamisen osaamisen kehittäminen
Alueelliset tavoitteet
 • Parantaa
  • tuottavuutta ja tuloksellisuutta
  • työelämän laatua ja työhyvinvointia
  • palveluiden laatua ja vaikuttavuutta
 • Kehittää pysyviä käytäntöjä
 • Tavoitella pitkäaikaisia vaikutuksia sekä työhyvinvoinnin että tuottavuuden näkökulmasta
 • Lisätä Jokivarren pito- ja vetovoimaa


Saara Koivisto
Projektityöntekijä, Työhyvinvointia ja Tuottavuutta Jokivarteen, hanke
Salla Vartiainen
Vapaa-aikajohtaja
040 572 0327
Alkuun