Kunnan päätökset

Kun päätöksiä tehdään, niistä halutaan myös tiedottaa. Ylitornion kunnassa onkin käytössä esityslistojen, pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten julkaisujärjestelmä, jolla em. asiakirjoja voi katsella sähköisesti. Järjestelmän avulla voit selata kaikkien kunnan toimielinten: valtuuston, hallituksen ja lautakuntien esityslistoja ja pöytäkirjoja sekä viranhaltijoiden päätöksiä, sitä mukaa kun ne julkaistaan.