Siirry sisältöön

Alueellinen pandemiatyöryhmä: Perustasolle siirtyminen lähenee

19.05.2021

Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä arvioi tänään alueen epidemiatilannetta. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on ilahduttavasti laskenut. Viikolla 18 ilmaantuvuus oli 80/100 000, viikolla 19 ilmaantuvuus oli 50/100 000 ja nyt ilmaantuvuus on 21,8/100 000. Norrbottenissa todettiin viime viikolla 1016 tartuntaa ja ilmaantuvuus on n. 800/100 000. Lähinnä Ruotsin korkean esiintyvyysluvun takia työryhmä katsoi, etteivät perusvaiheen kriteerit vielä täyty, joten alue jatkaa epidemian kiihtymisvaiheessa seuraavan viikon.

Viikolla 19 tapauksia todettiin 11, tällä viikolla tapauksia on todettu 2, eilisen jälkeen ei ole todettu uusia tapauksia.

Ilmaantuvuuden lasku mahdollistaa rajoitusten hitaan ja porrasteisen purkamisen STM:n ohjeen mukaisesti. Rajoitusten purkaminen ei tarkoita epidemian katoamista, vaan kaikkia voimassa olevia rajoituksia ja koronaturvaohjeita tulee edelleen tinkimättä jatkaa.

Tilanteen nopean pahenemisen vaara on edelleen olemassa, mikä tulee tiedostaa.

MeXIT- Meri-Lapin Exit suunnitelma

Pandemiatyöryhmä käsitteli kokouksessaan MeXIT-suunnitelmaa, jossa kokoontumisrajoitus puretaan kahden viikon porrastuksella 24.5. alkaen. Epidemiatilanteen kehitys luonnollisesti säätelee sitä, voidaanko purkamista nopeuttaa tai joudutaanko sitä hidastamaan. Pandemiatyöryhmän tavoitteena on hallittu rajoitusten purku, jotta lomakaudelle suunniteltuja tapahtumia alueella voitaisiin järjestää.

Kokoontumisrajoitussuositus lievenee 24.5.2021 alkaen 10 henkeen. Nykyiset koronarajoitukset ja -suositukset ovat voimassa 6.6.2021 saakka. Niitä tarkastellaan seuraavan kerran alueellisen pandemiatyöryhmän kokouksessa 26.5.2021.

Kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Länsi-Pohjan alueella on kielletty Lapin aluehallintoviraston päätöksellä niin ikään 6.6.2021 asti. Tarkemmat tiedot osoitteessa www.avi.fi.

Kaikki Länsi-Pohjan alueella voimassa olevat suositukset ja rajoitukset on koottu Ylitornion kunnan nettisivuille.

Rokotustoiminta jatkuu kunnissa sitä mukaa kuin rokotteita saadaan. 36 % rokotettavasta väestöstä on Meri-Lapissa rokotettu, kun muualla Suomessa keskiarvo on 38 %. Norrbottenissa on rokotettu noin 42 % väestöstä.

Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä


Länsi-Pohjassa voimassa olevat koronasuositukset ja -rajoitukset

19.05.2021

Päivitetty: 19.5.2021

Koronavirustilanne on Länsi-Pohjan alueella kiihtymisvaiheessa.

Lapin aluehallintovirasto on päätöksellään 28.4.2021 kieltänyt kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 23.5.2021 saakka. Lapin aluehallintoviraston päätöksellä 18.5.2021 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä tulee voimaan 10 hengen kokoontumisrjoitus ajalle 24.5.2021-6.6.2021. Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä suosittelee, että kokoontumisrajoituksia noudatetaan myös yksityistilaisuuksissa.

Lapin aluehallintovirasto velvoittaa 28.4.2021 antamallaan päätöksellä kaikkia tartuntatautilain 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien tai rajatun asiakas-tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirinkuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää 58 d §:n 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti toisiinsa. Määräys on voimassa 23.5.2021 saakka

Yli 20-vuotiaiden sisätiloissa tapahtuvat ryhmämuotoiset harrastustoiminnat suositellaan keskeytettäväksi 23.5.2021 saakka. Kunnat tekevät liikuntapaikkojen käytöstä ja niiden sulkemisesta omat päätöksensä. Uimahallit voivat olla auki rajoitetusti yli 65-vuotiaille koronaturvallisuusohjeita noudattaen. Myös aikuisten ulkona tapahtuvat ryhmäliikuntalajit on sallittu lajiliittojen ohjeiden mukaisesti. Kirjastojen lukusalit voivat olla avoinna niin, että aluehallintoviraston turvavälipäätös otetaan järjestelyissä huomioon.

Etätyötä ja etäkokouksia suositellaan työtehtävien niin salliessa ja jos ne työnantajan linjauksen mukaan ovat mahdollisia.

Toisen asteen oppilaitoksille suositellaan etäopetusta kunnassa vallitsevan epidemiatilanteen mukaan. Lähiopetustilanteisiin suositellaan osallistuvan enintään kuusi henkeä kerrallaan. Lähiopetuksessa on noudatettava koronaturvallisuusohjeita ja huolehdittava riittävistä turvaväleistä sekä maskin käytöstä.

Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi kaikissa tilanteissa, joissa riittäviä turvavälejä ei voida taata. Erityisesti riskiryhmien on syytä muistaa maskin käyttö. Kirurgista suu-nenäsuojainta suositellaan terveydenhuoltohenkilöstölle kaikessa potilastyössä, mikäli turvavälit eivät toteudu. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, vierailijoita ja opiskelijoita. Sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä suositus henkilökunnan ja vierailijoiden suu-nenäsuojainten käytöstä on ollut voimassa jo aiemmin ja jatkuu entisenlaisena. Maskin käyttöä suositellaan myös yläasteikäisille ja sitä vanhemmille koulussa ja harrastustoiminnoissa.

Vierailujen rajoittaminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ja niihin rinnastettavissa toimipisteissä. Vierailuista on sovittava toimintayksikön kanssa. Vierailijoiden on oltava oireettomia ja heitä voi olla 1-2 kerrallaan. Vierailulla käytetään kasvomaskia. Myös käsihygieniasta ja turvaväleistä tulee huolehtia. Toimintayksiköt vastaavat vierailujen turvallisesta suunnittelusta ja toteuttamisesta. Näihin saa tarvittaessa neuvoja ja tukea Länsi-Pohjan keskussairaalan infektiontorjuntayksikön hygieniahoitajilta.

Ravitsemisliikkeiden aukioloaikojen suhteen noudatetaan valtioneuvoston asetusta, joka on voimassa 30.6.2021 asti. Lisätietoja valtioneuvoston verkkosivuilla. Lapin alueen matkailu- ja ravintola-alan terveysturvallisuusohjeet voit lukea koronaturvallinenlappi.fi-sivustolta.

Rajat ylittävää matkustamista ulkomaille ei lainkaan suositella. Myös kotimaassa matkustaminen tulee rajata vain välttämättömiin tilanteisiin. Oman alueen ulkopuolelle matkustamista tulee välttää.

Ennaltaehkäisy: Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä antaa suosituksia, joiden tarkoitus on turvata väestön terveydentila, terveydenhuollon toimintakyky, ennaltaehkäistä ja rajoittaa koronavirusepidemian leviämistä.

Oireisena pysy kotona, tee Omaolo-testi ja mene tarvittaessa koronavirustestiin. Huolehdi aina käsihygieniasta ja turvaväleistä. Lataa koronavilkku. Vältä ylimääräisiä lähikontakteja.

Muiden sairauksien hoito: Huolehdi olemassa olevan sairautesi hoidosta ja hakeudu tutkimuksiin ja hoitoon pitkäkestoisten oireiden kanssa.


Muutosta rokotuspuhelimen aukioloaikoihin

Tänään 19.05.2021 koronarokotus kyselyihin sekä riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvien ajanvarauksiin vastataan aikavälillä 11:30 – 14:00, puhelinnumero 040 670 1314.
Muistutamme edelleen, että vapaat rokotusajat löytyvät osoitteesta https://ylitornio.kehollesi.fi/. Rokotusvuorossa ovat 60-79 vuotiaat.

Alkuun