Siirry sisältöön

Ylitornion kunnan rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.4.2020 § 70 päättänyt panna täytäntöön
Ylitornion kunnan rakennusjärjestyksen muilta osin paitsi niitten kohtien osalta,
jotka ovat valituksen alaisia.

Valituksen alaisia osia ovat rakennuspaikan rantaviivan pituus sekä rakennukselta vaadittava korkeusasema.

Näiltä osin noudatetaan vanhaa rakennusjärjestystä.

Alkuun