Siirry sisältöön

Rakennusluvat

Ylitornion kunta on laatinut yhteistoimintasopimuksen rakennusvalvonnan hoitamisesta Rovaniemen kaupungin kanssa. Rovaniemen kaupunki toimii kuntalain 51 §:n mukaisena vastuukuntana ja hoitaa rakennusvalvontatehtävät kuntalain 54 §:n mukaisesti.

Ylitornion kunta huolehtii rakennusvalvonnan toimistotehtävistä. Kaavoista poikkeamiset, suunnittelutarveratkaisut ja ARAn tms. avustuksien käsittely kuuluvat Ylitornion kunnalle. Rovaniemen kaupunki hoitaa poikkeamispäätökset rantasuunnittelun tarpeesta sellaisella ranta-alueella, jolla ei ole voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa.

Rakennusluvan hakemiseksi tarvittavat lomakkeet:

Rakennuslupahakemus

Lomake, jonka hakija täyttää huolellisesti ja varustaa allekirjoituksellaan

Ympäristökartta

Liite 1:20 000 tai 1:10 000, johon rakennuspaikka merkitään rastilla (X). 1 kpl

Asemapiirros

Mittakaava 1:200 tai 1:500, asemapiirroksessa on esitettävä rakentamisen kannalta kaikki olennainen (mitoitukset, vesi- ja viemärijohdot, sähkölinjat, korkeusasemat yms.) 2 kpl

Rakennuspiirustukset

Mittakaava 1:100 tai 1:50 (pohjapiirros, julkisivut, pystyleikkaus, pinta-alat, hormipiirros 1:50, jossa hormien käyttö on selvitettävä. 2 srj

Rakennuspaikan hallinta

Kaavoittamattoman tontin tulee olla haja-asutusalueella kooltaan väh. 2000 m2 ja lievealueella väh. 5000 m2 ja rakentamiseen muutenkin sovelias. Hallinta esitetään kauppakirjalla, lainhuutopäätöksellä, vuokrasopimuksella lahjakirjalla tai muulla hyväksyttävällä selvityksellä. Oikeaksi todistettu jäljennös 1 kpl

Tielaitoksen liittymälupa

Ei tarvita rakennuskaava-alueella, eikä milloin liittymä on varattu kyseiseen käyttöön. Lisätietoja saa Tielaitokselta puh. 0204 44 3801. 1 kpl

Rakennushankeilmoitus

Väestörekisterikeskuksen RH-1 lomake ja tarvittaessa RH-2 lomake, jotka luvan hakija täyttää ja varustaa allekirjoituksellaan.

Muut lisäselvitykset

 • Vesikäymälän rakentamisasioissa lisätietoja saa Rovaniemen kaupungin terveystarkastaja Harri Kataiselta puh. 016 3222120 tai 050 366 1430.
 • Rakennuspaikkaan rajoittuvien naapurien kuuleminen
 • Kunnan vesijohto- tai viemäriverkostoon liityttäessä luvan voi hakea kunnan tekniseltä toimistolta.
 • Vastaavan ja KVV-työnjohtajan hakemukset jätetään rakennusvalvontatoimistoon ennen rakennustöiden aloittamista.
 • Muuttaessasi uuteen asuntoon muutosta on tehtävä muuttoilmoitus (lomakkeita saa postista). Ilmoitus on tehtävä vaikka muutto tapahtuu saman kylän alueella.
 • Valmistuneesta rakennuksesta on ilmoitettava kiinteistöverolain mukaisesti verottajalle.

Rakentamista koskevan poikkeamispäätöksen hakeminen

 • 1 kpl Hakemuslomake, allekirjoitettuna
 • 5 kpl Asemapiirros, asemapiirrokseen tulee merkitä rajanaapurit
 • 5 kpl Kaavaote, kaavoitetulla alueella
 • 5 kpl Ympäristökartta, johon rastilla merkitään rakennuspaikka
 • 1 kpl Rakennuspaikan hallinta, oikeaksi todistettu jäljennös
 • 1 kpl Rajanaapurien kuuleminen, jokaista rajanaapuria kohden

Hakemus osoitetaan Ylitornion rakennusvalvontaan

Rakennustarkastaja voi myöntää rakennusluvan ennen poikkeamispäätöksen lainvoimaisuutta, mutta töihin ei saa ryhtyä ennen kuin rakennusvalvontatoimistoon on toimitettu lainvoimaisuusmerkinnöllä varustettu poikkeamispäätös.

 

Toimialaan kuuluvia tehtäviä:

 • Rakentamisen yleinen neuvonta ja ohjaus
 • Rakennuslupamenettely
 • Rakennusvalvonta
 • Ympäristön kuntoon ja siisteyteen liittyvät asiat
 • Ulkomainonta
 • Vanhusten asuntojen korjausavustukset (Asuntorahasto hoitaa 1.1.2017 alkaen, katso ara.fi.) Korjausneuvonta VTKL/Ari Viippola 050 590 3637, Vanhustyönkeskusliitto.

Rakennusluvat, katselmukset ja neuvonta siirtynyt Rovaniemelle kaupungin hoidettavaksi (https://www.rovaniemi.fi/Palvelut/ymparisto- ja luonto). Lupa-asioihin liittyvät asiakirjat otetaan vastaan Ylitorniolla.

Rakennustarkastaja
Hannu Kangas
Puh. 050 590 7449
Sähköposti: Hannu.Kangas (at) rovaniemi.fi

 

Alkuun