Rakennuskannan selvitystyö

Ylitornion kunta on aloittanut rakennuskannan tarkastuksen sekä osoiterekisterin ajantasaistamisen

Ylitornion kunnassa on aloitettu rakennuskannan tarkastus sekä osoiterekisterin päivittäminen 23.1.2019 teknisenlautakunnan kokouksen päätöksellä. Kunnan rakennus- ja huoneistorekisterin, Väestörekisteri-keskuksen ylläpitämän väestöjärjestelmän sekä Verohallinnon rekisterin välillä on huomattu puutteita ja ristiriitoja. Myös maastokuvat sekä ilmakuvat paljastavat kiinteistöillä puutteita tiedoissa.

Tarkastushankkeen tavoitteena on yhtenäistää ja korjata eri rekisterien tiedot. Hankkeen yhteydessä havaitaan myös luvattomat rakennukset, jotka saatetaan rakennusvalvontaviranomaisen tietoon toimenpiteitä varten. Tarkastustyöllä varmistetaan kiinteistönomistajien tasapuolinen kohtelu.

Toimenpiteet

Tarkastustyön tavoitteena on tarkastaa Ylitornion kunnan alueella sijaitsevien rakennettujen kiinteistöjen rakennustiedot ja osoitteet. Tarkastus tehdään porrastetusti eri alueille.

Mikäli tarkastuksessa havaitaan rakennuksia tai rakennelmia tai niiden laajennuksia, jotka puuttuvat rekisteristä kokonaan tai pinta-ala tai tilavuustiedot eivät täsmää rekistereiden välillä, selvitetään niiden oikeat tiedot rakennusluvilta, kyselylomakkeella sekä maastokäynnillä kiinteistöllä. Kyselylomake lähetetään kiinteistönomistajalle, mikäli muuten ei saada luotettavasti varmennettua tietoja rakennuksista sekä kyselyä täydentämään käydään kiinteistöllä tarkastus/mittauskäynnillä.

Tarkastus on omistajalle maksuton, mikäli omistaja kieltää tarkastuskäynnin, mittaukset suoritetaan maksullisina rakennusvalvonnan toimesta.

Tiedot puuttuvista rakennuksista tai muista muutoksista ilmoitetaan kiinteistötietojen ilmoituslomakkeella. Kiinteistönomistajille lähetetyssä kirjeessä on liitteenä kiinteistötietojen ilmoituslomake ja täyttöohje sekä tarvittaessa kirje osoitteen päivityksistä, mikäli osoite tulee päivittymään. Vakituisten asukkaiden ei tarvitse tehdä muuttoilmoitusta, tiedot päivittyvät kunnan kautta. Ilmoituslomake tulee täyttää oman osaamisensa mukaan. Pyydämme huomioimaan, että kunnalle ei välity rakennustiedot Verohallinnolta.

Kunnan keräämät tiedot toimitaan VRK:n väestöjärjestelmään sekä Verohallinnolle.

Ilmoituslomakkeen voi täyttää nyt myös sähköisesti. Lomakkeen voi käydä täyttämässä myös etukäteen ennen kuin paperinen lomake on tullut postissa, mikäli sähköinen lomake on täytetty ennen paperisen lomakkeen lähetystä ei kirjettä postiteta turhaan. Linkki sähköiseen ilmoituslomakkeeseen ja ohjeet ilmoituslomakkeen täyttämiseen löytyvät sivun alalaidasta. Toivomme, että mahdollisimman moni täyttäisi lomakkeen sähköisesti.

Tarkastustyöntekijä Lauri Pääkkö on tavattavissa kunnantalon teknisellä toimistolla maanantaisin kerran kuukaudessa klo 9-12 alkaen maanantaina 16.12 ja jatkuen 13.1., 10.2., 9.3., 6.4. ja 4.5.2020.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan päivystysvuorot kunnantalon teknisellä toimistolla jatkuvat 2020 maanantaina 13.1.2020.

Päivystäjä on paikalla joka toinen maanantai: 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4, ja 20.4. 2020

Päivystäjä alkaa käydä paikalla joka maanantai 4.5.2020 alkaen

27.11.2019

Tekninen lautakunta

 

Linkki sähköiseen ilmoituslomakkeeseen: https://link.webropolsurveys.com/S/BF26CFAB37D87574

Ohjeet sähköisen ilmoituslomakkeen täyttämiseen: Ilmoituslomakkeen täyttöohje

Kiinteistötietojen kyselylomake PDF-muodossa: Kiinteistötietojen kyselylomake pdf

Kiinteistönomistajille lähetettävä kirje, joka sisältää lisätietoja sekä ohjeita: Kirje kiinteistönomistajille ja ohje

Lisätietoja rakennuskannan selvitystyöstä antaa:

Lauri Pääkkö
rakennustarkastaja, rakennuskannan selvitystyö
040 194 5646
lauri.paakko@ylitornio.fi