Siirry sisältöön

Jätehuolto ja sakokaivojen tyhjennys

Ylitornion kunta on osakkaana Perämeren Jätehuolto Oy:ssä.

Perämeren Jätehuolto Oy on Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kuntien omistama yhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen täyden palvelun jätehuoltoa.

Yhtiö vastaa yhdyskunta-, hyöty- ja vaarallisen jätteen jätehuollosta ja siihen liittyvästä neuvonnasta ja tiedotuksesta. Jätteiden kuljetusta yhtiö ei kuitenkaan harjoita.

Jäteasioissa auttaa jäteneuvonta puh.  0400 777 401.

Perämeren Jätehuolto Oy:n  sivuilta löydät mm.:

  • Ylitornion ekopisteiden sijaintitiedot  (myös alla lyhyesti)
  • Jätteiden lajitteluohjeet
  • Yleistietoa jätehuollosta

Perämeren Jätehuolto Oy:n  sivuille pääset tästä:

Kaikkien kiinteistöjen (myös vapaa-ajan asuntojen) tulee kuulua järjestettyyn jätteenkuljetukseen, eli jokaisella kiinteistöllä on oltava oma jäteastiansa, jonka jätteenkuljettaja säännöllisin, jätehuoltomäärysten sallimien, tyhjennysvälein tyhjentää. Jätteiden kuljetussopimuksen voi tehdä Ylitorniolla Napapiirin Kuljetuksen kanssa, lisätietoja 0400 613 784.

Ekoasema

Ekoasemalla on kontit eri jätelajeille, asiakkaat lajittelevat itse jätteet niille tarkoitettuihin kontteihin. Ekoasemalta löytyvät kontit metallille, puulle, kestopuulle, puutarhajätteelle, poltettavalla jätteelle ja kaatopaikkajätteelle. Lisäksi ekoasemalla on puristava jätekontti pahville/kartongille, sähkölaitteiden keräyspiste sekä vaarallisen jätteen vastaanotto. Hyötyjätteet, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet vastaanotetaan yksityisiltä kuntalaisilta ilmaiseksi. Yritykset, kunta ja yhteisöt joutuvat maksamaan sähkölaitteista ja vaarallisista jätteistään. Kaatopaikkajätteestä ja poltettavasta jätteestä peritään jätemaksu sen mukaan, minkä verran jätettä on.

Ylitornion ekoasema
Teollisuustie 20
95600 Ylitornio
Puh. 0400 399 257
Avoinna perjantaisin klo 12–18

Sakokaivojen tyhjennykset

Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 28.9.2010 § 10 päättänyt, että Ylitornion kunnassa siirrytään kunnan järjestämästä sakokaivojen tyhjennysjärjestelmästä sopimusperusteiseen tyhjennysjärjestelmään 1.1.2011 alkaen. Jätehuoltomääräyksiä on myös muutettu tämän osalta.

Ylitornion kunta ei enää kilpailuta yksityisten kiinteistöjen sakokaivojen tyhjennyksiä, vaan kiinteistöjen omistajan tulee itse tilata sakokaivon tyhjennys sellaiselta toiminnanharjoittajalta, jolla on jätelain 49§:n mukainen oikeus ottaa sakokaivolietettä kuljetettavaksi.

Sakokaivojen tyhjentäjät Ylitorniolla:

Riekkola Infra Oy 040 541 8170
Länsirajan Jäte ja Kuljetus Oy 0400 392 923

Alkuun