Siirry sisältöön

Kaukolämpöön liittyminen

Kaukolämpö on huoleton ja luotettava lämmitysmuoto. Kaukolämmön toimitusvarmuus on lähes sataprosenttinen. Käyttäjän kannalta kaukolämpö on vaivaton valinta, sillä se ei vaadi juurikaan huoltoa tai ylläpitoa.

Kaukolämpöverkkoon voidaan liittää kaiken tyyppisiä rakennuksia, niin uusia kuin vanhoja. Liittymisen edellytyksenä on, että kiinteistössä on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Ennen lämmitystavan muutosta tulee aina ensin varmistaa kaukolämmön saatavuus alueella. Kaukolämmön saatavuus kannattaa varmistaa uudiskohteisiin jo hyvissä ajoin ennen rakennuspiirustuksien laatimista. Pääsääntöisesti olemassa olevan kaukolämpöjohdon tulisi sijaita alle 50 metrin etäisyydellä kiinteistöstä, jotta liittyminen olisi mahdollista. Mikäli useampia kaukolämpöjohdon lähellä olevia kiinteistöjä haluaa liittyä kaukolämpöön samanaikaisesti, niin matka voi olla hieman pidempikin. Kaukolämpöön liittyessään asiakas maksaa liittymismaksun, jonka suuruus riippuu asiakkaan tarvitsemasta lämmöntarpeesta. Kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat tilaamastaan kaukolämpötehostaan perusmaksun sekä käyttämästään mitatusta lämpöenergiasta energiamaksun.

Lisätietoja liittymismahdollisuuksista voi saada:

Toimitusjohtaja Jarmo Jaako 040 5844046

 

Kaukolämpömaksuperusteet

Hinnaston tarkistaa ja vahvistaa Alkkulan Aluelämpö Oy:n hallitus.

Lämpölaskutus tapahtuu kerran kuukaudessa todellisen kulutuksen mukaan jälkikäteen. Lämpömäärämittareiden luku tapahtuu jokaisen kuukauden vaihteessa etäluentana.

Maksut riippuvat kuluttajan tilausvesivirrasta eli siitä, minkä kaukolämpövesivirran (tilausvesivirran, V/m3/h) asiakas tarvitsee kiinteistönsä lämmitykseen tai teollisuuslaitoksen vaatiman prosessin energiatarvetta varten.   

              

Perusmaksu

Kaukolämpöön liittynyt kuluttaja maksaa tilaamastaan lämpötehosta perusmaksun.

Perusmaksun suuruus riippuu tilausvesivirrasta V (m3/h)

Tilausvesivirta (V)                                     Perusmaksu (ALV 0%)

m3/h                                                       €/vuosi

0,00 – 0,20                                                K1 * (0,00 +545,00 * V)

0,21 – 0,80                                                K1 * (27,00 + 545,00 * V)

0,81 – 2,00                                                K1 * (47,00 + 683,00 * V)

2,01 – 8,00                                                K1 * (707,00 + 353,00 * V)

8,01 – 100,00                                            K1 * (2119,00 + 177,00 * V)

Kertoimen K1 arvo on 2,0

Perusmaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Lämmön myyjä voi tarkistaa perusmaksua kertoimen arvoa muuttamalla kustannustason muutosta vastaavalla määrällä ja samoin jos ALV muuttuu.

 

Kulutusmaksu

Kaukolämpöön liittynyt kuluttaja maksaa käyttämästään lämpöenergiasta kulutusmaksun. Kulutusmaksu on tällä hetkellä 63,00 €/MWh (ALV 0).

Kulutusmaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Jos polttoaineiden hinnoissa, ALV:ssa tai muussa verotuksessa tapahtuu muutoksia voi lämmönmyyjä tarkistaa hinnan laskutuskuukausittain.

 

Liittymismaksu

Alkkulan Aluelämpö Oy arvioi kunkin kiinteistön liittämisen mahdollisuuden kaukolämpöverkostoon aina erikseen. Liittämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kiinteistön etäisyys kaukolämpöverkosta, muu alueella oleva liittymispotentiaali ja alustava liittymisaikataulu. Kaukolämpöön liittynyt kuluttaja maksaa kertakaikkisen liittymismaksun. Liittymismaksu riippuu tilatusta vesivirrasta seuraavasti:

Tilausvesivirta V                  Liittymismaksu

m3/h                                      €

0,0 – 2,0                              K2 * (841,00 + 3365,00 * V)+L*50

2,0 – 10,0                            K2 * (3868,00 +1850,00 * V)+L*50

10,0 – 20,0                          K2 * (8915,00 + 1346,00 * V)+L*50

20,00 – 100,0                      K2 * (15641,00 + 1010,00 * V)+L*50

Kertoimen K2 arvo on 2,0

L = liittymisjohdon pituus. Pituus mitataan 15 m ylittävältä osuudelta kaukolämpöverkon liittymäkohtaa lähinnä olevasta tontin rajasta lämmönjakohuoneeseen.

Lämmön myyjä voi tarkistaa liittymismaksua kertoimen K2 arvoa muuttamalla kustannustason muutosta vastaavalla määrällä.

 

Alkuun