Siirry sisältöön

Kaukolämpömaksuperusteet

Hinnaston tarkistaa ja vahvistaa Alkkulan Aluelämpö Oy:n hallitus.

Lämpölaskutus tapahtuu kerran kuukaudessa todellisen kulutuksen mukaan jälkikäteen. Lämpömäärämittareiden luku tapahtuu jokaisen kuukauden vaihteessa etäluentana.

Maksut riippuvat kuluttajan tilausvesivirrasta eli siitä, minkä kaukolämpövesivirran (tilausvesivirran, V/m3/h) asiakas tarvitsee kiinteistönsä lämmitykseen tai teollisuuslaitoksen vaatiman prosessin energiatarvetta varten.   

              

Perusmaksu

Kaukolämpöön liittynyt kuluttaja maksaa tilaamastaan lämpötehosta perusmaksun.

Perusmaksun suuruus riippuu tilausvesivirrasta V (m3/h)

Tilausvesivirta (V)                                     Perusmaksu (ALV 0%)

m3/h                                                          €/vuosi

0,00 – 0,20                                                K1 * (0,00 +545,00 * V)

0,21 – 0,80                                                K1 * (27,00 + 545,00 * V)

0,81 – 2,00                                                K1 * (47,00 + 683,00 * V)

2,01 – 8,00                                                K1 * (707,00 + 353,00 * V)

8,01 – 100,00                                            K1 * (2119,00 + 177,00 * V)

Kertoimen K1 arvo on 2,5.

Perusmaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Lämmön myyjä voi tarkistaa perusmaksua kertoimen arvoa muuttamalla kustannustason muutosta vastaavalla määrällä ja samoin jos ALV muuttuu.

 

Kulutusmaksu

Kaukolämpöön liittynyt kuluttaja maksaa käyttämästään lämpöenergiasta kulutusmaksun.

Kulutusmaksu on 1.1.2024 alkaen 74,00 €/MWh (ALV 0).

Kulutusmaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Jos polttoaineiden hinnoissa, ALV:ssa tai muussa verotuksessa tapahtuu muutoksia voi lämmönmyyjä tarkistaa hinnan laskutuskuukausittain.

 

Liittymismaksu

Alkkulan Aluelämpö Oy arvioi kunkin kiinteistön liittämisen mahdollisuuden kaukolämpöverkostoon aina erikseen. Liittämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kiinteistön etäisyys kaukolämpöverkosta, muu alueella oleva liittymispotentiaali ja alustava liittymisaikataulu. Kaukolämpöön liittynyt kuluttaja maksaa kertakaikkisen liittymismaksun. Liittymismaksu riippuu tilatusta vesivirrasta seuraavasti:

Tilausvesivirta V                  Liittymismaksu

m3/h                                      €

0,0 – 2,0                              K2 * (841,00 + 3365,00 * V)+L*50

2,0 – 10,0                            K2 * (3868,00 +1850,00 * V)+L*50

10,0 – 20,0                          K2 * (8915,00 + 1346,00 * V)+L*50

20,00 – 100,0                      K2 * (15641,00 + 1010,00 * V)+L*50

Kertoimen K2 arvo on 2,5

L = liittymisjohdon pituus. Pituus mitataan 15 m ylittävältä osuudelta kaukolämpöverkon liittymäkohtaa lähinnä olevasta tontin rajasta lämmönjakohuoneeseen.

Lämmön myyjä voi tarkistaa liittymismaksua kertoimen K2 arvoa muuttamalla kustannustason muutosta vastaavalla määrällä.

 

 

 

Alkuun