Siirry sisältöön

Alkkulan Aluelämpö Oy

Alkkulan Aluelämpö Oy on Ylitornion kunnan 100 % omistama kaukolämpöyhtiö. Yhtiö toimittaa lämpöä asiakkailleen Ylitornion kunnan taajaman alueella. Lämpöyhtiön tavoitteena on toimittaa edullista lämpöä asiakkailleen sekä pitää toimitusvarmuus 100 %:ssa. Toiminnan tulee perustua tuloksellisuuteen, laillisuuteen sekä hyvään hallintotapaan. Lämpöyhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

Alkkulan Aluelämpö Oy tuottaa lämpöä uudella 6 MW:n lämpökeskuksella, joka otettiin käyttöön syksyllä 2020. Lämpö tuotetaan kotimaisilla polttoaineilla. Pääpolttoaineena käytetään palaturvetta ja haketta käytetään kesällä, kun lämmöntarve on pienin. Öljyä käytetään vain tarvittaessa häiriötilanteissa tai jos turvekattiloiden teho ei riitä yksinään.

Lämpö siirretään kuluttajille kaukolämpöverkostoa pitkin. Verkostoa on noin 17 km välillä kirkonkylä – Nuotioranta. Vuonna 2009 yhdistettiin Nuotiorannan verkosto pääverkostoon ja 2020 tehtiin linjaan parannus, jonka avulla Nuotiorannan lämpölaitos pystyttiin jättämään varalämpölaitokseksi.

Kuluttajia on tällä hetkellä 194 kpl, käsittäen kaikki suuremmat julkiset rakennukset ja liikerakennuksia ja 116 omakotitaloa. Lämmitettäviä rakennuskuutioita on yhteensä n.322 000 m3.

Alkkulan Aluelämpö Oy on Energiateollisuus Ry:n jäsen.

 

Alkuun