Aavasaksan mökkitontit nyt eurolla!

Aavasaksan alueelle on vahvistettu rakennuskaava. Rakentamista varten alueelle on laadittu rakentamistapaohjeet, joita tulee suunnittelussa ja rakentamisessa noudattaa.

Rakennusvalmius on tässä vaiheessa kortteleissa: 611, 612, 613, 614

Kunnallistekniikka

Edellä olevien kortteleiden osalta vesi-, viemärijohdot ja kaavatiet pääosin ovat valmiina. Sähköt alueelle rakennetaan, kun ensimmäiset tontit on myyty tai varattu. Kunnallistekniikkaa laajennetaan menekin mukaan.

Hoito ja kunnossapito

Alueen hoidosta ja käytöstä huolehtii Ylitornion kunta, joka vastaa vesi- ja viemärihuollosta, kaavateiden hoidosta ja kunnossapidosta. Jätehuollon osalta kiinteistöt sopivat jätehuollon järjestämisestä paikallisen jätealan yrittäjän kanssa.

Myyntihinnat

Tonttien hinnat 1 €

– Koskee Aavasaksanvaaran kunnan omistuksessa olevien rakentamattomien vapaa-ajan tonttien (kaavamerkintä RA tai RA-1)
– Vapaa-ajan tonttien myymisestä tehdään ensi vaiheessa esisopimus ja lopullinen kauppa siinä vaiheessa, kun vapaa-ajan rakennuksen rakentaminen on toteutunut
– Periaatepäätös koskee Aavasaksanvaaran alueella kunnan omistuksessa olevia rakentamattomia vapaa-ajan tontteja (kaavamerkintä RA tai RA-1)

Vesi- ja viemäriliittymät Ylitornion kunnan vesi- ja viemärilaitoksen hinnastojen mukaisesti. Sähköliittymät ja nettiyhteydet saatavilla sähkölaitoksen ja teleoperaattorin kustannusten mukaisesti. RM-tonttien hinta määritellään eri sopimuksella.

Lataa tästä:
Asemakaava (PDF)
Rakennuskaava (PDF)
Tontit (Excel)
Nyt käytettävissä olevat tontit (Excel)

Tonttivaraukset, varaustilanne 10.1.2019

Kortteli, tontti
605, 1 (varauspäivä 15.2.2018)
605, 2 (varauspäivä 28.3.2017)
605, 3 (varauspäivä 28.3.2018)
611, 2 (varauspäivä 30.11.2017)
611, 3 (varauspäivä 2.7.2018)
614, 5 (varauspäivä 19.3.2019)
614, 6 (varauspäivä 16.8.2018)
607, 3 (varauspäivä 2.1.2019)
602, – (varauspäivä 10.1.2019)


Jarmo Jaako
tekninen johtaja
040 584 4046
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi