Siirry sisältöön

Ylitornion uimahallin, kuntotalon ja elokuvatoiminnan tarkennetut rajoitustoimenpiteet aikavälille 23.12.2021 – 22.1.2022

Aluehallintovirasto on päätöksellään 22.12.2021 velvoittanut toimijoita järjestämään muun muassa sisäliikuntatilojen käyttöä niin, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Vaihtoehtona voidaan käyttää EU:n digitaalista koronatodistusta.

Toimenpiteet Ylitornion uimahallissa ja kuntotalolla:

  • Edellytämme asiakkailta maskin käyttöä yleisessä tilassa (ei koske urheilusuorituksia).
  • Uimahallitiloihin päästetään sisään kerrallaan korkeintaan 20 henkilöä, uintiaika max. kaksi tuntia kerrallaan.
  • Kuntosalitiloihin sisään kerrallaan korkeintaan 10 henkilöä.
  • Kuntosalilaitteet on puhdistettava puhdistusaineita käyttäen aina käytön jälkeen.
  • Pyydämme asiakkaita kiinnittämään huomiota turvaetäisyyksiin, 1-2m.
  • Pyydämme välttämään tarpeetonta oleskelua kuntotalon tiloissa.
  • Ethän tule kuntotalolle flunssaoireisena!

Rajoitusten aikana liikuntahalli on vapaasti käytettävänä kuntosalin kävijöiden lisätreenitilana, aina kun halli on muusta käytöstä vapaa. Kuntosalin välineitä voi käyttää hallitiloissa, jokaisen käyttäjän on palautettava välineet paikoilleen.

Elokuvanäytökset peruttu 20.1.2022 saakka uusien rajoitusten ja koronapassin jäädyttämisen vuoksi.

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d pykälän 1 momentin nojalla 58 d pykälän 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Lapin maakunnan kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien
sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Ohjaus vaihtoehtoiseen EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöön:
Jos toiminnanharjoittaja edellyttää toiminnassaan 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta yleisötilaisuuteen tai tilaan pääsemiseksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä, tässä päätöksessä asetetut osallistujamäärää koskevat rajoitukset tai osallistujien sijoittumista koskevat velvoitteet eivät koske kyseistä yleisötilaisuutta, tilaa tai toimintaa.

EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä saa tartuntatautilain 58 i pykälän 2 momentissa tarkoitetulla tavalla edellyttää seuraaviin tiloihin pääsyn ehtona:
1) yleisötilaisuuksiin käytettävät sisä- ja ulkotilat;
2) ravitsemisliikkeet;
3) kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat;
4) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä tai läheisyydessä olevat pukuhuonetilat;
5) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;
6) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
7) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
8) museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.
Toiminnanharjoittajan on kirjattava 58 h pykälässä tarkoitettuun suunnitelmaan tieto siitä, että se edellyttää 1 momentissa
tarkoitetun todistuksen esittämistä asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta.
Jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto on kieltänyt yleisötilaisuuden järjestämisen 58 §:n nojalla kokonaan, todistuksen esittämisedellytyksellä ei kuitenkaan saa poiketa päätöksessä asetetuista rajoituksista.

Jos asiakas tai osallistuja ei esitä todistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisötilaisuuteen.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää ajanjaksosta, jonka aikana tässä päätöksessä määrätyt velvoitteet ja rajoitukset koskevat kyseisiä yleisötilaisuuksia, tiloja ja toimintaa riippumatta siitä, edellyttääkö toiminnanharjoittaja koronatodistuksen esittämistä.

EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä säädetään tartuntatautilain 58 i pykälässä.

Aluehallintoviraston päätös luettavissa tästä: TTL-58-ja-58-d-PAATOS-Lappi-22.12.2021-LAAVI-1941-2021


Alkuun