Siirry sisältöön

YLITORNION PARHAIDEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

Ylitornion sivistyslautakunta palkitsee vuosittain menestyneitä ja aktiivisia urheilijoita, sekä muita liikunnan ja urheilun parissa toimivia. Palkitsemisen tarkoituksena on kannustaa ja innostaa sekä antaa tunnustusta urheilijoille ja aktiivisille toimijoille.

Vuosittain voidaan palkita pitäjän parhaat urheilijat, joukkue, seuratoimija tai liikuntateko sekä joukkue- ja esiintymisurheilija. Palkituille myönnetään rahastipendi sekä lahja. Palkitseminen suoritetaan urheili-joiden korkeimman saavutuksen mukaan tai muun menestyksen perusteella, osallistujia sarjassa on oltava vähintään neljä. Seuratoimitsija tai liikuntateko sekä joukkue- ja esiintymisurheilija valitaan esitysten ja niihin liittyvien perustelujen perusteella.

Palkittavien on oltava tulosvuoden alussa kirjoilla Ylitorniolla. Palkittavat voivat edustaa muuta kuin ylitorniolaista seuraa. Urheilijan iällä tai lajilla ei ole merkitystä. Vammaisurheilijat huomioidaan samanarvoisesti.

Pitäjän parhaat urheilijat, vuoden seuratoimitsijan tai liikuntateon sekä joukkue- ja esiintymisurheilijan valitsee Ylitornion sivistyslautakunta. Esitykset tulee tehdä sivistyslautakunnalle 31.1.2022 mennessä. Esityksen voi tehdä seura tai yksityinen henkilö. Esityksen yhteydessä on oltava perustelut.

URHEILIJOIDEN JA JOUKKUEIDEN PALKITSEMINEN

Pitäjän parhaat urheilijat ja joukkue palkitaan Olympia-, MM-, EM-, PM- ja SM-kisamenestyksestä.

VUODEN SEURATOIMIJA TAI LIIKUNTATEKO JA JOUKKUE- JA ESIINTYMISURHEILI-JAN PALKITSEMINEN

Vuoden seuratoimija tai liikuntateko, joukkueurheilija ja esiintymisurheilija valitaan perustelluista esityksistä, esityksen voi tehdä seura, joukkue tai yksityinen henkilö. Vuoden seuratoimija voi edustaa mitä tahansa ylitorniolaista seuraa. Vuoden liikuntateosta voidaan palkita seura, yksittäinen kuntalainen tai ryhmä. Palkittavan on oltava ylitorniolainen. Vuoden joukkue- ja esiintymisurheilijaksi voidaan valita ylitorniolainen, hän voi edusta mitä tahansa seuraa tai joukkuetta.

Vuoden seuratoimijaksi valittu palkitaan 50€:n stipendillä sekä lahjalla.

Vuoden liikuntateko palkitaan 200€:n stipendillä. Vuoden joukkue- ja esiintymisurheilija palkitaan 50€: n stipendillä sekä lahjalla.

Stipendi- ja palkitsemisohjesääntö koskee vain Ylitorniolla kirjoilla olevia urheilijoita.

Tiivistettynä esityksiä voidaan antaa seuraaviin kategorioihin:

-menestynyt urheilija

-menestynyt joukkue

-vuoden seuratoimitsijasta- tai liikuntateosta

-vuoden joukkueurheilija

-vuoden esiintymisurheilija

Esitykset perusteluineen 31.1.2022 mennessä vapaa-aikajohtaja Laura Kantomaalle.

laura.kantomaa@ylitornio.fi

Vapaa-aikatoimi/ Ylitornion kunta

Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio


Alkuun