Siirry sisältöön

Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisen äänestyksen tulokset ovat selvillä
Ensimmäinen äänestys pidettiin kesäkuussa 2022, jossa kuntalaisilta kysyttiin, mihin he käyttäisivät 6 000 euroa. Esityksiä tuli määräaikaan mennessä 52, jotka sivistystoimi on tiivistänyt seuraavasti:

  1. Kirkonkylän kyläraitin yleisilmeen kehittäminen, esim. penkit ja kukkaistutukset
  2. Nuorisotalon pihamaan viihtyisyyden parantaminen
  3. Niuron rannan kehittäminen, esim. grillikatos ja pukukoppi
  4. Lisää lainattavia liikuntavälineitä kirjastoon

Kaikkia esityksiä ei ole mahdollista toteuttaa 6 000 euron määrärahalla, jonka johdosta kuntalaisille järjestetään toinen kysely. Kysely avataan tänään 14.11.2022. Nyt kuntalaisen tehtävänä on äänestää em. neljästä vaihtoehdosta kahta vaihtoehtoa!  Osallistuvan budjetoinnin kysely on avoinna 14.11.2022 – 21.11.2022. Toisen kuntalaiskyselyn tulokset käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa 28.11.2022. Kokouksessa päätetään esitysten toteutuksesta ja aikataulusta.

 

Kuntastrategiatyö
Kunnassa on valmisteltu kunnanhallituksen 21.3.2022 päätöksen mukaisesti kuntastrategiaa yhteistyössä kunnan johdon, puheenjohtajiston ja Kiss Conculting Oy:n kanssa.

Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä strategia, josta kunnan kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan. Kuntalain 37 § mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Strategiatyön edetessä ja sen matkan varrella kunnan johdon ja puheenjohtajiston lisäksi strategiatyöhön osallistetaan myös kunnan työntekijöitä, kuntalaisia ja luottamushenkilöitä. Kuntastrategia on pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta ja kantava idea. Jokaisen ylitorniolaisen mielipiteellä on väliä!  Ensi vuoden puolella tiedotamme strategiatyön prosessista ja aikataulusta lisää.

Strategiatyö lähtee nyt käyntiin Kuntakuvakartoitus –kyselyllä.  Kyselyssä kartoitetaan millaisena   Ylitornio nähdään ja millaisena ylitorniolaiset haluaisivat ulkopaikkakuntalaisten kuntamme näkevän. Kysely on avoinna 14.11. – 25.11.2022.  Toivomme mahdollisimman aktiivista osallistumista ja vaikuttamista.

Yhteistyöterveisin

Kunnanjohtaja Maija Pihlajamäki puh. 0400 537 756
maija.pihlajamaki@ylitornio.fi


Alkuun