Siirry sisältöön

Ylitornion kunta kilpailuttaa aamu- ja iltapäivätoiminnan

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 22.5.2023 kilpailuttaa kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan. Kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä on ollut haasteita lukukaudella 2022 – 2023. Toimintaa on haitannut resurssivaje, joka on vaikuttanut myös kunnan nuoripalveluiden järjestämiseen. Toiminnassa ohjaajien vaihtuvuus on ollut suurta, mikä on heijastunut myös toiminnan laatuun.

Sivistystoimen kehittämistä ohjaa kuntastrategia. Sivistystoimen kehittämissuunnitelmassa on linjattu’, että ”Sivistyspalveluiden kehittäminen toteutetaan mahdollisimman asiakaslähtöisesti huomioiden palveluiden saavutettavuus ja laadukkuus. Palvelut tuotetaan lähialueilla tai keskitetysti ja omaa palvelutuotantoa täydennetään tarvittaessa yksityisillä ostopalveluilla.”

Jotta aamu- ja iltapäivätoiminta saataisiin toimimaan sekä vakautettua, sivistyslautakunta avasi tarjouskilpailun aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä Cloudiassa. Tarjoukset tulee toimittaa perjantaina 9.6.2023 klo 14.00 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset sähköpostitse sivistysjohtaja Hanna Lintupurolle hanna.lintupuro@ylitornio.fi tai vs. vapaa-aikajohtaja Salla Vartiaiselle salla.vartiainen@ylitornio.fi.

Jätä tarjous tästä: https://tarjouspalvelu.fi/UX/TP/SiirryTarjouspyyntoon/?tpId=461816

Sivistyslautakunnan päätös 22.5.2023 liitteineen luettavissa kokonaisuudessaan http://ylitornio.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_kokl_tweb.htm


Alkuun