Siirry sisältöön

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Suomen peruskouluissa palataan lähiopetukseen torstaina 14.5.2020.

Lapin aluehallintoviraston mukaan perusopetus ja esiopetus ovat normaalioloissa lähiopetusta. Poikkeusolojen aikana käytössä ollut etäopetus ei ole perusopetuslain mukaan normaalioloissa mahdollista. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että koulut ja opettajat järjestävät opetusta perusopetuslain mukaisesti.

Ylitorniolla on herännyt aiheellisesti keskustelua koulujen avaamisen mielekkyydestä, tarpeellisuudesta ja turvallisuudesta viimeaikaisten koronatautitapausten johdosta. Tästä syystä keskiviikkona 6.5.2020 kokoontui laaja-alainen asiantuntijaryhmä etäpalaveriin pohtimaan Ylitornion tilannetta.

Kunnanjohtaja Tapani Melaluodon koolle kutsumassa palaverissa olivat mukana Lapin aluehallintoviraston, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin, Ylitornion terveyskeskuksen, sivistystoimen ja koulujen sekä kunnanhallituksen edustajat.

Tässä tärkeässä palaverissa keskusteltiin kuntalaisten huolesta sekä moninaisista viesteistä asian tiimoilta. Terveydenhuollon asiantuntijoiden arvion mukaan Ylitorniolla ei ole tällä hetkellä tartuntatautilain mukaista perustetta olla avaamatta kouluja. Koronatilanne Ylitornion kunnassa on rauhoittumassa ja hallinnassa. Viimeisen viikon aikana uusia positiivia löydöksiä on todettu neljä ja ne liittyvät pääosin aikaisempiin tiedossa oleviin altistumisketjuihin.

Kunnan ja edellä mainittujen viranomaisten neuvottelussa sovittiin, että tilannetta seurataan tarkasti ja toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa välittömästi. Mikäli tartuntatilanne kunnassa pahenee, päätöksen mahdollisesta koulujen sulkemisesta tekee tartuntatautien torjunnasta vastaava kunnan terveydenhuoltoviranomainen.

Ylitorniolla valmistaudutaan koulujen avaamiseen ja koulutoimi järjestää opetustilanteet, oppilaskuljetukset ja kouluruokailun mahdollisimman turvallisesti ja asianmukaisesti.

Opetusjärjestelyissä otamme huomioon tartuntariskin torjumiseen tähtäävät toimenpiteet ja noudatamme THL:n sekä opetus- ja kulttuuriministeriön antamia ohjeita opetuksen järjestämisessä. Koulujen työjärjestyksiä sekä koulukuljetuksia suunnitellaan parhaillaan ja niistä tiedotetaan koteihin wilman kautta.

Tästäkin me selviämme!

Tapani Melaluoto                                                    Hanna Lintupuro                        Kari Askonen
kunnanjohtaja                                                         sivistysjohtaja                              vastaava lääkäri

Jouni Vuontisjärvi                                                    Timo Kunnari
Ainiovaaran koulun rehtori                                    koulunjohtaja


Alkuun